Proha oyj:n hallituksen päätöksiä

PROHA OYJ:N HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ Proha Oyj:n hallitus päätti jatkaa selvitystä yhtiön jakautumisesta. Jakautumisen ohella tarkastellaan myös vaihtoehtoisia rakenneratkai- suja. Mikäli jakautumisprosessiin päädytään, vaatii se yhtiökokouksen hyväksynnän. Yhtiökokous voidaan pitää aikaisintaan huhtikuussa ja jakautumisprosessi voitaisiin saada päätökseen syksyllä 2002. Halli- tuksen tavoitteena on yhtiön liiketoimintoja parhaiten tukevan raken- teen löytäminen ja osakkeenomistajien omistuksen arvon kasvattaminen sekä riittävän likviditeetin varmistaminen yhtiön omistukselle. Proha Oyj:n ja Artemis International Solutions Corporationin (Artemis) hallitukset päättivät kokouksissaan 17.1.2001 ryhtyä valmistelemaan Artemiksen pohjoismaisten liiketoimintojen, Artemis Finland Oy mukaan- lukien, siirtämistä suoraan Proha Oyj:n omistukseen. Ehdotettu jär- jestely tähtää Prohan pohjoismaisen, globaalia liiketoimintamallia laveamman toiminnan kasvun nopeuttamiseen. Järjestely sisältäisi sopimuksen, jonka mukaan siirrettävät yhtiöt jatkaisivat Artemiksen tuotteiden jakelua ja teknistä tukea Pohjoismaissa. Siirron arvioi- daan toteutuvan ensimmäisen neljänneksen aikana. Artemis jatkaa Prohan globaaliin ohjelmistoliiketoimintaan keskittyvänä tytäryhtiönä. Hallitus päätti yhtiökokouksen 17.12.2001 antaman valtuuden nojalla korottaa osakepääomaa Proha Oyj:n osakkeenomistajien merkintäetuoi- keudesta poiketen 81.359,20 eurolla antamalla yhteensä 312.920 Proha Oyj:n uutta osaketta vastikkeena Saksan Artemis International GmbH:n omistajille lopusta 43,2% osuudesta yhtiöön. Tämä suunnattu anti on jatkoa 1.9.2000 sovitulle kaupalle, jonka ensimmäisessä vaiheessa Proha Oyj hankki omistukseensa 30,8% Artemis International GmbH:n osakekannasta. Nyt päätetyn suunnatun annin jälkeen Saksan Artemis on Proha-konsernin kokonaan omistama tytäryhtiö. Yhteensä kaupassa on annettu 500.370 Proha Oyj:n osaketta kirjanpidolliselta vasta- arvoltaan 130.096,20 euroa. Osakkeet vastaavat noin 0,98% Proha Oyj:n osakekannasta osakevaihdon jälkeen. Sekä nyt että aiemmin hankitut osakkeet luovutetaan Artemis International Solutions Corporationille Prohan ja Opus360 Corporationin 11. huhtikuuta 2001 solmiman osakevaihtosopimuksen mukaisena loppusuorituksena. Proha Oyj:n hallitus päätti käyttää 6.4.2000 norjalaisen Safran Software Solutions AS:n (Safran) osakkeenomistajien kanssa solmitun kaupan optiota hankkia Proha Oyj:n omistukseen loput Safranin osake- kannasta. Yhtiökokouksen 17.12.2001 antaman valtuuden nojalla hallitus päätti korottaa osakepääomaa Proha Oyj:n osakkeenomistajien merkintä- etuoikeudesta poiketen 130.000,00 eurolla antamalla yhteensä 500.000 Proha Oyj:n uutta osaketta Safranin osakkaille lopusta 40%:n osuu- desta yhtiöön. Suunnatun annin jälkeen Safran on Proha Oyj:n koko- naan omistama tytäryhtiö. Yhteensä kaupassa on annettu 2.000.000 osaketta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 520.000,00 euroa. Osak- keet vastaavat noin 3,92% Proha Oyj:n osakekannasta osakevaihdon jälkeen. Nyt päätettyjen suunnattujen antien jälkeen Proha Oyj:n osakepääoma tulee olemaan 13.485.490,20 euroa, yhteensä 51.867.270 osaketta. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätietoja Proha Oyj Pekka Pere, Toimitusjohtaja +358 (0)20 4362 000 pekka.pere@proha.com www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi, Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/18/20020118BIT00170/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/18/20020118BIT00170/bit0001.pdf

Tilaa