PROHA OYJ:N HALLITUS HYVÄKSYI OPTIOANNIN JA SUUNNATTUJEN ANTIEN MERKINNÄT

PROHA OYJ Pörssitiedote 31.1.2002 klo 15.55 PROHA OYJ:N HALLITUS HYVÄKSYI OPTIOANNIN JA SUUNNATTUJEN ANTIEN MERKINNÄT Proha Oyj:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 31.1.2002 henkilöstön kannustinjärjestelmään kuuluvan optioannin merkinnät. Optioannissa merkittiin yhteensä 1.458.000 Proha Oyj:n optio-oikeutta, jotka oikeuttavat yhteensä 1.458.000 osakkeen merkitsemiseen. Optiot annet- tiin vastikkeetta Proha Oyj:n ja eräiden Proha-konsernin tytäryhti- öiden henkilökuntaan kuuluville sekä hallituksen jäsenille. Hallitus vahvisti optio-oikeuksien nojalla merkittävän osakkeen mer- kintähinnaksi 0,43 euroa. Ylimääräinen yhtiökokous 17.12.2001 päätti yhteensä enintään 1.500.000 option liikkeeseenlaskemisesta. Optioannin ehdot on julkis- tettu pörssitiedotteena 29.11.2001. Hallitus hyväksyi Saksan Artemis International GmbH:n vähemmistöosuu- den omistajien tekemät merkinnät. Saksan Artemiksen vähemmistöosuuden omistajat merkitsivät kaikki heille suunnatun annin 312.920 Prohan osaketta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 81.359,20 euroa vastikkee- na lopusta 43,2% osuudesta yhtiöön. Suunnattu anti oli jatkoa 1.9.2000 sovitulle kaupalle, jonka ensimmäisessä vaiheessa Proha Oyj hankki omistukseensa 30,8% Artemis International GmbH:n osakekannasta. Sekä nyt että aiemmin hankitut osakkeet luovutetaan Artemis International Solutions Corporationille Prohan ja Opus360 Corporationin 11.4.2001 solmiman osakevaihtosopimuksen mukaisena loppusuorituksena. Saksan Artemis on nyt Proha-konsernin kokonaan omistama tytäryhtiö. Hallitus hyväksyi Safran Software Solutions AS:n (Safran) omistajille suunnatun annin merkinnät. Safranin omistajat merkitsivät kaikki heil- le suunnatun annin 500.000 osaketta, kirjanpidolliselta vasta-arvol- taan 130.000,00 euroa. Suunnatulla annilla Proha käytti 6.4.2000 sol- mitun kaupan optiota ja hankki loput 40% Safranista Proha Oyj:n omis- tukseen. Suunnatun annin jälkeen Safran on Proha Oyj:n kokonaan omis- tama tytäryhtiö. Nyt merkittyjen suunnattujen osakeantien jälkeen Proha Oyj:n osakepää- oma tulee olemaan 13.485.490,20 euroa, yhteensä 51.867.270 osaketta. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätietoja PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000 pekka.pere@proha.fi http://www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi, Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/31/20020131BIT01130/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/31/20020131BIT01130/bit0001.pdf

Tilaa