Proha oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2001

PROHA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2001 - Tulos ennen rahoituskuluja, veroja ja poistoja (EBITDA) puhdistet- tuna Opus360-yrityskaupan vaikutuksesta on 0,5 Meur positiivinen ja on 0,5 Meur aiemmin ennakoitua parempi. - Liikevaihto oli 82,8 Meur ja kasvoi 129 % edellisen vuoden liike- vaihtoon (36,1 Meur) verrattuna. - Konsernin kassavarat 31.12.2001 olivat 7,0 Meur, mikä on 1,0 Meur edellisvuotista (6,0 Meur) enemmän. - Tulos ennen rahoituskuluja, veroja ja poistoja (EBITDA) oli -4,4 Meur tappiollinen, kun se edellisen vuoden vastaavalla kaudella oli 3,8 Meur voitollinen. Tulokseen sisältyy OPUS360-kaupan kauppa- hinnassa huomioitu, noin -4,9 Meur negatiivinen vaikutus. - Opus360-yhtiön tervehdyttäminen on saatettu loppuun ja sen enna- koidaan aiheuttavan kuluvalla tilikaudella korkeintaan 2,0 Meur lisäkulut. - Tulos ennen veroja oli -7,2 Meur tappiollinen, kun se edellisenä vuonna oli 1,5 Meur voitollinen. - Strategisten tuotteiden tuotekehitysmenot olivat 11,6 Meur, josta suoraan kuluksi on kirjattu 11,2 Meur. Tuotekehityksen tuloksena mm. tuotiin syksyllä maailmalaajuisesti markkinoille uusi strategisen johtamisen alueelle suunnattu Artemis-tuote, PortfolioDirector (TM). - Suhdannetilanteen epävarmuudesta johtuen Prohan vuoden 2002 budjetti perustuu kannattavaan liiketoimintaan ilman kasvua. Myynnin tavoit- teeksi on kuitenkin asetettu 20% orgaaninen liikevaihdon kasvu. - Vuoden 2002 ensimmäisen neljänneksen tuloksen (EBITDA) ennakoidaan ylittävän budjetin ja olevan lievästi positiivinen. Alan kausivaihte- luiden mukaisesti koko vuoden tuloksen ennakoidaan painottuvan vuoden viimeiselle neljännekselle. LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS Proha on johtamisen parhaisiin ratkaisuihin keskittyvä ohjelmisto- yritys. Konsernin liikevaihto vuonna 2001 kasvoi 129% 82,8 miljoonaan euroon (36,1 Meur vuonna 2000). Tulos ennen rahoituskuluja, veroja ja poistoja (EBITDA) oli -4,4 Meur (3,8 Meur). Liikevaihto sisältää noin 1,0 miljoonaa euroa tuloutuksia Saksasta ja Italiasta, jotka suomalaisen ja paikallisten kirjanpitokäytäntöjen mukaan on tuloutettava, mutta jotka yhdysvaltalaisen kirjanpitokäy- tännön mukaan voidaan tulouttaa vasta kun rahat on maksettu yhtiön tilille. Ero johtuu maiden erilaisista sopimuskäytännöistä. Liiketulos oli -6,1 Meur, kun se vuonna 2000 oli 1,9 Meur. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli -7,2 Meur(1,5 Meur), mikä on -8,7% liikevaihdosta. Tulos/osake oli -0,20 euroa (0,03 euroa). Espoossa Proha Oyj:n hallitus Lisätiedot: PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh. 020 4362 000 pekka.pere@proha.com www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/14/20020314BIT00400/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/14/20020314BIT00400/wkr0002.pdf The full report

Tilaa