PROHAN ARTEMIS-KONSERNIN 2001 TILINPÄÄTÖS JULKISTETTU

PROHAN ARTEMIS-KONSERNIN 2001 TILINPÄÄTÖS JULKISTETTU Prohan 80-prosenttisesti omistama Artemis International Solutions Corporation (AISC) on julkistanut tilinpäätöksensä vuodelta 2001. Artemis-konsernin liikevaihto oli 67,6 miljoonaa dollaria, kasvua 42 % verrattuna vuoden 2000 liikevaihtoon (47,6 miljoonaa dollaria). Tilikauden tappio oli 59,6 miljoonaa dollaria (-9,2 milj. dollaria). Tappio sisältää 43,4 miljoonan dollarin, liikearvon ja aineettomien vastaavien arvonalennuksesta johtuvan kulukirjauksen. Summa muodostui Artemiksen kirjanpitoon 24.8.2000 Prohan hankkiessa Artemiksen omis- tukseensa. AISC:n vuoden 2001 tilinpäätös sisältää Opus360 Corporationin tulok- sen 31.7.2001 lähtien ja Singaporen, Hong Kongin, Korean, Suomen, Ranskan, Saksan ja Italian Artemis-yhtiöiden tulokset vuoden alusta lukien. Taloudelliset tiedot ja konserniyhdistely on tehty Yhdysvaltain kir- janpitokäytännön (USGAAP) mukaisesti. Yhdysvaltojen ja Suomen kirjan- pitokäytäntöjen eroavaisuuksien vuoksi tiedot eivät sellaisinaan vastaa Proha-konsernin 2001 tilinpäätöksessään ilmoittamia, Suomen kirjanpitokäytännön mukaisia taloudellisia tietoja. Artemiksen tiedote julkistetaan kokonaisuudessaan Internet sivuilla osoitteessa www.artemisintl.com ja on nähtävissä myös Nasdaqin inter- netsivuilla osoitteessa http://www.nasdaq.com, tunnus AISC. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätietoja PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000 pekka.pere@proha.com http://www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/12/20020412BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/12/20020412BIT00010/wkr0002.pdf