Kiinteistönvälitysala saa uuden kattojärjestön

Suomalaisen kiinteistönvälitysalan suurimmat toimijat perustavat alalle uuden kattojärjestön. Vuoden 2008 aikana perustettavassa järjestössä ovat mukana kaikki alan suurimmat välitysryhmittymät: Kiinteistömaailma, OP-Kiinteistökeskus, Realia-Group sekä Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto SKVL. Päätös on historiallinen, perustettava liitto edustaa noin 3000:a Suomessa toimivaa kiinteistönvälittäjää, joka vastaa noin 75 % alan kaikista toimijoista.

Uuden järjestön myötä alan toimijat haluavat muun muassa edistää parempaa asiakaspalvelua ja kiinteistönvälitysalan osaamista. Tavoitteena on lisätä asiakkaan asuntokaupasta saamaa hyötyä sekä kehittää alan toimintatapoja. Uudella järjestöllä toimijat haluavat vaikuttaa voimakkaammin myös alan koulutukseen, lainsäädäntöön sekä tutkimukseen.

”Kiinteistönvälitys on vaativa asiakaspalveluammatti, joka vaatii tekijältään monipuolisia taitoja. Yhteisellä työllä haluamme kohottaa alan profiilia ja tarjota entistä asiantuntevampaa palvelua asuntokaupan asiakkaan eduksi. Haluamme myös kehittää koko suomalaista kiinteistönvälitysalaa ja sen ammattilaisten toimintaedellytyksiä, tutkia alalle tärkeitä asioita ja tuoda tätä tietoutta myös uusien, alalle hakeutuvien henkilöiden käyttöön. Tavoitteena on myös kehittää alan eettistä ja juridista sääntelyä, esimerkkinä tästä hyvän asuntokauppatavan kehittäminen”, kertoo uuden organisaation vetäjäksi kutsuttu, vuodesta 2002 SKVL:n toimitusjohtajana työskennellyt Jukka Malila.

”Laajemman verkoston kautta meillä on paremmat työkalut käytössä ja tätä kautta paremmat mahdollisuudet onnistua. On kaikkien edun mukaista, että asuntokaupan ammattilaisten osaaminen ja valmiudet Suomessa kehittyvät ja varmistavat osaltaan turvallisen asuntokaupan toteuttamisen”, Malila lisää.

Uuden järjestön synnyttämistä tutkittiin myös yli 60 vuotta toimineen Suomen Kiinteistönvälittäjäliiton sisälle. Osapuolet tulivat syksyllä 2007 kuitenkin siihen tulokseen, että järkevintä on luoda katto-organisaatio puhtaalta pöydältä. Nykyisen SKVL:n toiminta keskittyy jatkossa entistä parempien jäsenpalveluiden tuottamiseen. Nykyisten jäsenten palvelemisen lisäksi SKVL hakee kasvua yrityksistä, jotka eivät vielä ole liiton toiminnan piirissä.

Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry:n toimitusjohtaja Jukka Malila siirtyy perustettavan järjestön käynnistäjäksi 1. maaliskuuta 2008 alkaen. Valmistelutöissä ei muutenkaan aikailla: tavoitteena on, että uusi järjestö aloittaa toimintansa kevään 2008 aikana.

Yrityksestä

Publicis Helsinki on yksi Suomen suurimmista markkinointiviestinnän palveluja tuottavista toimistoista. Tarjoamme noin 100 työntekijän voimin asiakkaillemme kaikki keskeiset markkinointiviestinnän palvelut. Viihtyisä toimistomme sijaitsee merellisessä miljöössä Helsingin Ruoholahdessa.