Finnpulp sopeutuu tiukkoihin lupaehtoihin

Aluehallintovirasto myönsi maaliskuun lopussa Finnpulpille ympäristöluvan Kuopion Sorsasaloon suunnitteilla olevalle biotuotetehtaalle. Saadut lupaehdot ovat ylivertaisesti tiukimmat mitä Suomessa tai maailmalla toimivalle alan laitokselle on koskaan asetettu. Ne alittavat selkeästi EU:n alan parhaille käytännöille asettamat vaatimukset.

Finnpulp on tehnyt päätöksen, ettei se tule käyttämään valitusoikeuttaan Aluehallintoviraston sille antamasta luvasta, vaan sopeutuu tehtaan toiminnalle asetettuihin ehtoihin. Biotuotetehdas tulee näin olemaan alallaan maailman ympäristöystävällisin.

Hankkeen valmistelu jatkuu suunnitellusti kaikilla osa-alueilla. Tärkeimpänä lähiajan tehtävänä yhtiö selvittää, millaisia uusia ratkaisuja ja teknologioita vaaditaan, jotta tehdas voi toimia tiukkojen lupaehtojen asettamissa rajoissa. Investoinnin lopullinen toteuttamispäätös ajoittuu vuoden 2018 toiselle vuosipuoliskolle.

Finnpulpin hanke on toteutuessaan maailman suurin havusellutehdas. Kokonaisuudessaan 1,4 miljardin euron tehdasinvestoinnin työllisyysvaikutus hankevaiheessa on 5 700 henkilötyövuotta. Valmiin biotuotetehtaan välitön työllisyysvaikutus Pohjois-Savossa on 1 500 uutta vakituista työpaikkaa ja koko valtakunnallisen arvoketjussa 3 400.
Toiminnan käynnistyttyä tehdasalueella
tulee työskentelemään 200 henkilöä. Puuraaka-ainetta tehdas käyttää 6,7 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

Lisätietoja antaa/
Toimitusjohtaja Martti Fredrikson, Finnpulp Oy, p. 050 310 4400, martti.fredrikson@finnpulp.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Osana Brand Agency Pundan brandijohtamisen palveluita yritys tarjoaa asiakkaille pr-palveluita median pelikentällä. Vastaamme tiedotuksesta mediasuhteiden ylläpitoon ja viestintäsuunnitelmien laadintaan, niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Pundan valtteina ovat vahva ammattitaito, asiantuntemus kokonaisvaltaisessa viestinnän suunnittelusta, mediasuhteiden tuntemus sekä tiedottamiseen liittyvä osaaminen.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit