Kansainvälinen tutkimus KIROPRAKTIIKALLA KUNTOUDUTAAN VARMIMMIN TYÖELÄMÄÄN

Kansainvälisen tutkimuksen mukaan parhaat tulokset työperäisten alaselkäkipujen hoidossa saatiin kiropraktiikalla. Lääkehoitoa, fysioterapiaa ja kiropraktiikkaa vertailtaessa kuntoutuminen takaisin työelämään oli todennäköisintä kiropraktiikalla. (Health Maintenance Care in Work-Related LBP and Its Association With Disability Recurrence)

Perinteisellä lääkehoidolla hoidetuilla potilailla oli 60 %:n todennäköisyys pysyä työkyvyttöminä verrattuna kiropraktiikalla hoidettuihin potilaisiin. Fysioterapialla hoidetuilla potilailla selkäongelmien uusiutumisriski oli kaksinkertainen kiropraktiikkaan verrattuna. Tutkimuksessa seurattiin 894:ää työperäisestä alaselkäkivusta kärsivää potilasta yli vuoden ajan. Tutkimuksessa hyödynnettiin lisäksi tietoja potilaiden vakuutuskorvausmenettelyistä.

– Kiropraktiikka on kokonaisvaltainen hoitomuoto, jonka tavoitteena on ensisijaisesti selvittää kivun aiheuttajat sekä myös ehkäistä oireita ennalta. Kansainvälinen tutkimus vastaa käytännön kokemustamme asiakkaiden kuntoutumisesta takaisin työelämään. Kiropraktiikka on tuloksekas ja kokonaisedullinen hoitovaihtoehto muun terveyden- ja sairaanhoidon rinnalla, kertoo puheenjohtaja Harri Mäki-Pesola Suomen Kiropraktikkoliitto ry:stä.

Suomessa arviolta yli 30 % kaikista pitkäaikaisista sairauspoissaoloista ja työkyvyttömyyseläkkeistä aiheutuu tuki- ja liikuntaelinsairauksista. Työterveyslaitoksen teettämän tutkimuksen mukaan tule-sairaudet olivat suomalaisten kunta-alan työntekijöiden yleisin työkyvyttömyyden syy jopa 43 %:ssa kaikista työkyvyttömyyseläkkeistä (Kunta 10, 2008).

Lisätietoa:
Tanja Hovi, tiedottaja
Viestintätoimisto Endiva
044 033 7055
tanja.hovi@endiva.fi

Tutkimusartikkelit:
Cifuentes M, Willetts J, Wasiak R.
Health Maintenance Care in Work-Related Low Back Pain and Its Association With Disability Recurrence. Journal of Occupational and Environmental Medicine 2011 Mar 14.

Vahtera J, Laine S, Virtanen M, Oksanen T, Koskinen A, Pentti J, Kivimäki M. Employee control over working times and risk of cause-specific disability pension: the Finnish Public Sector Study. Occupational and Environmental Medicine 2009 Nov 12.

Avainsanat:

Yrityksestä

Osana Brand Agency Pundan brandijohtamisen palveluita yritys tarjoaa asiakkaille pr-palveluita median pelikentällä. Vastaamme tiedotuksesta mediasuhteiden ylläpitoon ja viestintäsuunnitelmien laadintaan, niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Pundan valtteina ovat vahva ammattitaito, asiantuntemus kokonaisvaltaisessa viestinnän suunnittelusta, mediasuhteiden tuntemus sekä tiedottamiseen liittyvä osaaminen.

Tilaa

Liitteet & linkit