Lehdistöinfo Kuopiossa, 9.6. klo 10 – 11:30, Finnpulpin ympäristölupa-prosessi

Kuopioon suunnitteilla olevan Finnpulp Oy:n sellutehtaan investointi on edennyt ympäristöluvan hakuun. Aluehallintovirastolle huhtikuussa toimitettu hakemus kuulutetaan lähipäivinä, jonka jälkeen kansalaisilla on mahdollisuus antaa lausuntonsa hakemukseen.

Finnpulp tarjoaa medialle mahdollisuuden käydä läpi hankkeen ympäristövaikutuksia Kuopion kaupungintalolla järjestettävässä lehdistöinfossa to 9.6. klo 10 – 11:30.

Paikka: Kuopion kaupungin yrityspalveluiden neuvottelutilat, Suokatu 42 C, 3 krs., Kuopio

Osallistumisvahvistukset 8.6. mennessä osoitteeseen: press@finnpulp.fi

Finnpulpin hanke on toteutuessaan maailman suurin havusellutehdas. Kokonaisuudessaan 1,4 miljardin euron tehdasinvestoinnin työllisyysvaikutus on hankevaiheessa 5 700 henkilötyövuotta. Valmiin biotuotetehtaan välitön työllisyysvaikutus Pohjois-Savossa on 1 500 henkeä ja koko valtakunnallisen arvoketjun osalta 3 400 henkeä. Tehdasalueella tulee työskentelemään 200 henkilöä. Tehtaan vuotuinen tuotantokapasiteetti on 1,2 miljoonaa tonnia sellua. Lisäksi tehdas tuottaa 60 000 tonnia mäntyöljyä ja yhden terawattitunnin (TWh) biosähköä valtakunnan verkkoon. Puuraaka-ainetta tehdas käyttää 6,7 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

Lisätietoja: Riikka Hackselius-Fonsén, +358 40 831 5996, riikka.hackselius-fonsen@punda.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Osana Brand Agency Pundan brandijohtamisen palveluita yritys tarjoaa asiakkaille pr-palveluita median pelikentällä. Vastaamme tiedotuksesta mediasuhteiden ylläpitoon ja viestintäsuunnitelmien laadintaan, niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Pundan valtteina ovat vahva ammattitaito, asiantuntemus kokonaisvaltaisessa viestinnän suunnittelusta, mediasuhteiden tuntemus sekä tiedottamiseen liittyvä osaaminen.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit