RIIKKA MERISALO: ENNAKOINTITIETO AINOA TAPA SELVITÄ TAANTUMASTA

Visio-kilpailulla potkua suomalaisten yritysten markkinalähtöisyyteen

Kansainvälistyneet markkinat ja nopeassa murroksessa olevat kaupalliset virtaukset haastavat suomalaisia yrityksiä jatkossa entistäkin enemmän. Kun merkittävin osa kasvun mahdollistamista markkinoista sijaitsee oman elinympäristön ulkopuolella ja perinteiset yhteiskunnalliset arvorakenteet murtuvat, tulee tuotesuunnittelusta, markkinoinnista ja resurssien ohjaamisesta yhä vaativampaa.

Suomalainen yritysjohtamisen ja brandinrakentamisen asiantuntijaorganisaatio Punda ottaa taantumaa kiinni sarvista. Vuoden 2009 alusta lähtien yritys on koonnut eri toimialoja yhdistävistä ja markkinoilla vallitsevista hiljaisista signaaleista ennakointityövälineitä.

Nyt Punda haastaa kasvunälkäiset yritykset mukaan markkinoiden haltuunottoon – markkinoiden seuraamisen sijaan – ja tarjoaa yhdelle suomalaiselle, jo vakiintuneelle toimijalle mahdollisuuden maksuttomaan visio-työskentelyyn. Hakuaika kilpailuun päättyy 5.9.2011. Raati valitsee hakijoiden joukosta yhden yrityksen, jonka visio työstetään kohtaamaan tulevaisuus aina vuoteen 2025.

Työskentelyssä on mukana Pundan toimitusjohtaja Riikka Merisalo, joka on myös kirjoittanut markkinoiden arvokehitystä kuvaavan kirjan "Me teemme huomisen, VISIO2025". Kirja on herättänyt runsaasti keskustelua hiljaisten signaalien merkityksestä investointien, rahavirtojen ja suomalaisen talouden rakenteiden tulevaisuuden kannalta.

– Emme voi tehdä päätöksiä lähelle, ellemme näe riittävän kauaksi. Totuus on, ettei markkinoita muuteta vuodessa tai kahdessa, mutta vuosikymmenessä voi jo tehdä ihmeitä. Ja kuinka monta päivää meillä on varaa siirtää vastuutamme huomispäivän markkinoista tilanteessa, jossa uudet markkinataloudet hakeavat kasvua perinteisesti meille kuuluneilta markkinoilta? kysyy Riikka Merisalo, joka toivoo yritysten lähtevän ennakkoluulottomasti täyttämään hakemuksiaan kilpailuun.

Kilpailuun voivat osallistua kaikki suomalaiset yritykset, jotka ovat toimineet yli 5 vuotta ja joiden liikevaihto ylittää 3 milj. euroa. Hakemuksen voi täyttää osoitteessa: www.visio2025.info.

Riikka Merisalo
Brand Agency Punda.
riikka.merisalo@punda.fi
040 831 5996

Avainsanat:

Yrityksestä

Osana Brand Agency Pundan brandijohtamisen palveluita yritys tarjoaa asiakkaille pr-palveluita median pelikentällä. Vastaamme tiedotuksesta mediasuhteiden ylläpitoon ja viestintäsuunnitelmien laadintaan, niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Pundan valtteina ovat vahva ammattitaito, asiantuntemus kokonaisvaltaisessa viestinnän suunnittelusta, mediasuhteiden tuntemus sekä tiedottamiseen liittyvä osaaminen.

Tilaa

Liitteet & linkit