TUOTANTOPROSESSIEN STANDARDOINNISTA SUOMELLE SEURAAVA KASVUMAHDOLLISUUS

Riikka Merisalon Me teemme huomisen, VISIO2025-kirja on julkistettu. Kirja antaa 12 arvopohjaista näkemystä tulevaisuuden Suomeen ja sen talouden muuttuviin rakenteisiin. Kirja pohjautuu vuonna 2009 Riikka Merisalon johdolla toteutettuun arvotyöskentelyyn, jossa kartoitettiin nykynuorison kulutusarvoja. Työskentelyssä kiteytettiin ne perusarvot, jotka tulevat vakiintumaan seuraavien 15 vuoden aikana osaksi yhteiskuntamme johtamiskulttuuria ja kulutuspäätöksiä. Me yhdessä vaikutamme siihen, miten arvonelikenttä vastuullisuus, juurevuus, puhtaus ja yhteisöllisyys tulevat toteutumaan arjessamme.

Kulutusarvojen muutos näkyy lähes kaikilla liiketoiminnan alueilla. Kirjassa pohditaan niin kaupunkisuunnitteluun, palvelukulttuureihin kuin liike-elämän elinmahdollisuuksiinkin liittyviä kysymyksiä kuluttaja-arvojen näkökulmasta. Tulevaisuudessa teollisuutta haastavat kuluttajien tuotteille asettamat pidemmät elinkaariodotukset ja tehokkaan verkostotuotannon mallit. Ne vaativat tuottajia muuttamaan koko toiminta- ja jakelutapaansa. Me teemme huomisen, VISIO2025-kirjassa kerrotaan, kuinka kehitys luo pohjan aivan uudelle, mielenkiintoiselle toimialalle – verkosto- ja projektijohtamisen ammattiyrityksille. Näiden yritysten tehtävänä on optimoida verkosto-osaajien keskinäistä toimintaa globaaleilla markkinoilla, kun yritykset hakevat kilpailuetuutta ulkoistamalla toimintojaan tuotantoverkostoille. Pitkällä aikavälillä prosessien standardointi ja toiminnan auditointimallit ovat ainoa keino hallita eri kulttuurien välisiä tuotantoverkostoja. Riikka Merisalo näkeekin tässä olevan merkittävä mahdollisuus Suomelle. “Tällä toimialalla meillä voisi halutessamme olla vahva rooli, olemmehan me kasvaneet hyödyntämään laadukkaasti pienen populaatiomme resursseja pitkistä etäisyyksistä huolimatta.” Rohkea, kirkas ja tiivissisältöinen kirja maalaa konkreettisen näkymän tulevaisuuden markkinoiden suuntaviivoista. Me teemme huomisen, VISIO2025 ei keskity yksin teknologiaan, vihreisiin arvoihin tai globalisaatioon, vaan rakentaa niistä uskottavan ikkunan tulevaisuudelle laajemmin. Riikka Merisalo on mainostoimistoyrittäjä ja strateginen planner, joka on toiminut työuransa aikana noin 350 eri kokoisen, eri toimialoilla ja eri kokoisilla markkinoilla operoivan asiakasyrityksen kanssa. Yhteistyökumppanit ovat tuotekehityksestä, viestinnästä ja markkinoinnista vastaavia johtajia. Tämä kokemus on auttanut häntä kokoamaan taloutemme rakenteisiin, sekä kysynnän ja tarjonnan vuorovaikutukseen vaikuttavia näkymiä mielenkiintoisiksi ja oivaltaviksi ajatuksiksi, jotka usein hukkuvat asioita sisältäpäin katsottuna. Vahva kulutusarvojen tutkimustieto tekee kirjasta ajankohtaisen strategisen johtajan sparrauskirjan kaikille, jotka miettivät tuotteiden ja palveluiden tuotteistusta tai tuotteiden jakelu- ja tuotantomalleja tulevina vuosikymmeninä. Lisätietoa tanja.hovi@endiva.fi tai p. 044 033 7055 http://www.punda.fi/tomorrow.html

Avainsanat:

Yrityksestä

Osana Brand Agency Pundan brandijohtamisen palveluita yritys tarjoaa asiakkaille pr-palveluita median pelikentällä. Vastaamme tiedotuksesta mediasuhteiden ylläpitoon ja viestintäsuunnitelmien laadintaan, niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Pundan valtteina ovat vahva ammattitaito, asiantuntemus kokonaisvaltaisessa viestinnän suunnittelusta, mediasuhteiden tuntemus sekä tiedottamiseen liittyvä osaaminen.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit