Young Spirit of Nature -puuarkkitehtuuripalkinto Sanna Jokimäelle

Young Spirit of Nature 2010 -puuarkkitehtuuripalkinnon saaja on arkkitehti  SAFA Sanna Jokimäki Vaasasta. Hänen diplomityönsä ‘Näkökohtia tilaelementtiarkkitehtuuriin, sovelluksena koulu’ hyväksyttiin Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin laitoksella huhtikuussa 2010.

Young Spirit of Nature -puuarkkitehtuuripalkinto jaetaan nyt ensimmäistä kertaa. Palkinto perustettiin vuonna 2009 Suomen Metsäsäätiön aloitteesta ja sen tavoitteena on kannustaa arkkitehtiopiskelijoita luovaan puun käyttöön. Palkinto myönnetään arkkitehtuurin opinnäytteestä, jossa puumateriaalilla on keskeinen rooli. Palkintoa varten kutakin kolmesta Suomessa arkkitehtuuriopetusta antavasta yliopiston laitoksesta pyydettiin nimeämään kolme ehdokasta, joista jury valitsi palkinnon saajan.

Palkinnon jakaa Puu kulttuurissa ry ja se on suuruudeltaan 5 000 euroa. Palkinnonsaaja julkistettiin Helsingissä 9.9.2010 ja palkinto luovutetaan juhlagaalassa Sibeliustalossa Lahdessa 10.9.2010.

Jury toteaa perusteluissaan, että Sanna Jokimäen diplomityö on mielenkiintoinen katsaus elementti- ja tilaelementtirakentamisen historiaan, tavoitteisiin ja arkkitehtuurin mahdollisuuksiin eri aikoina. Jokimäki pohtii syvällisesti rakennusten muunneltavuuden, siirrettävyyden ja jopa purettavuuden merkitystä muuttuvassa yhteiskunnassa. Näkökulma on erityisen ajankohtainen rakennetun ympäristön haasteiden alituisesti koventuessa.

’Päättelemiensä kriteerien perusteella Sanna Jokimäki on laatinut ratkaisuehdotuksen puurakenteiseksi tilaelementtijärjestelmäksi, jonka soveltuvuutta hän demonstroi koulun laajennussuunnitelmalla. Puurakentamisen teknisten ratkaisujen huolelliset, yksityiskohtaiset tutkielmat osoittavat, että tilaelementtiratkaisu voi tuottaa terveen ja tilallisesti joustavan, hyvin pitkälle esivalmisteisen ja hyvin edullisen vaihtoehdon rakentamiseen. Ratkaisu mahdollistaa myös hienovaraisen ja herkän arkkitehtuurin, jonka Sanna Jokimäen opinnäyte kauniisti todistaa.’ kirjoittaa juryn puheenjohtaja, professori Matti Rautiola.

’Diplomityöni pohjana oli INNO-koulu -hanke ja siihen liittyvä opiskelijakilpailu, jossa haettiin innovatiivisia ratkaisuja puurakenteisen, siirrettävän ja muunneltavan koulun toteuttamiseksi.’  Sanna Jokimäki kertoo. ’Muutamia kuukausia kilpailuvaiheen jälkeen tartuin työhön uudelleen jatkaakseni aiheesta diplomityönäni. Työn edetessä kävi selväksi, miten monimuotoinen aihe on - se on kuin haarautuva puu, jossa kukin oksa tuo mukanaan uuden näkökulman.’

Sanna Jokimäki syntyi Kauhajoella vuonna 1985 ja suoritti ylioppilastutkinnon Laihian lukiossa vuonna 2004.  Arkkitehdin tutkinnon Jokimäki suoritti 2010 ja hän työskentelee nykyisin vaasalaisessa arkkitehtitoimistossa.

'Kotiseutuni lakea pohjalaismaisema latoineen ja maalaistaloineen kertoo paikallisesta rakentamisperinteestä -perinteestä, jossa myös puulla on ollut suuri merkitys. Materiaalina puu on minulle lämmin, muotoihin taipuva, perinteinen ja aito.’ Sanna Jokimäki kuvailee.

Vuonna 2010 tuomaristoon ovat kuuluneet professori, arkkitehti SAFA Matti Rautiola puheenjohtajana sekä jäseninä arkkitehdit Samuli Miettinen, Unto Siikanen ja Ingerid Helsing Almaas Norjasta

Samanaikaisesti jaetaan kansainvälinen Spirit of Nature -puuarkkitehtuuripalkinto. Palkinnot jakaa Puu kulttuurissa ry, vuonna 1998 perustettu yhdistys, jonka tavoitteena on edistää puun käyttöä kulttuurin keinoin.  Palkintojen jakamisen mahdollistaa Suomen Metsäsäätiön tuki.

Lisätietoja:

 

Tuomariston puheenjohtaja Matti Rautiola

puh. 040 508 8861, matti.rautiola@rakennustieto.fi

 

Toiminnanjohtaja Päivi Ronkainen, Puu kulttuurissa ry

puh. 050 381 9378, paivi.ronkainen@smy.fi

 

Lehdistömateriaali; tiedote eri kielillä ja kuvat ovat ladattavissa osoitteessa   www.woodinculture.net.

Yrityksestä

Metsäklusterin ja kulttuurin yhteinen toimija. Puun ja kulttuurin edistäminen on monipuolinen viestinnällinen savotta. Tervetuloa kannattamaan yhdistystämme!

Liitteet & linkit