Eurooppa hyytyy tutkimus- ja kehitysinvestoinneissa

Eurooppa on menettänyt aiemman johtoasemansa yritysten tutkimus- ja kehitysinvestointien kohdealueena Aasialle:  Vuonna 2015 kotimaisten ja ulkomaisten yritysten T&K-investoinnit Aasiassa muodostivat 35 % kaikista alueellisista tutkimus- ja kehitysinvestoinnista. Pohjois-Amerikka jäi vertailussa toiselle ja Eurooppa kolmannelle sijalle. Tulos kääntyi näin päälaelleen vuodesta 2007, jolloin Eurooppa johti tilastoja merkittävimpänä T&K-investointien kohdealueena.

Tulokset käyvät ilmi PwC :n strategisen konsultoinnin yksikön Strategy& :n julkaisemasta maailmanlaajuisesta innovaatiotutkimuksesta: 2015 Global Innovation 1000 . Tutkimus tarkastelee T&K-investoinneissa mitattuna tuhatta suurinta yritystä. Se analysoi myös globaalien T&K-menojen alueellisia painopisteitä selvittämällä millaisen tutkimus- ja kehitysjalanjäljen jättävät ne 207 yritystä, joiden T&K-menot ovat maailman suurimmat.

Voimakas kasvu Kiinassa ja Intiassa on vauhdittanut Aasian nousua tutkimus- ja kehitysinvestointien kärkeen: alueen ulkopuolelta tulevien yritysten investoinnit tutkimus- ja kehitys palveluihin ovat kasvaneet vuosien 2007 ja 2015 välissä Kiinassa 79 % ja Intiassa 116 %.

T&K-toiminta on siirtynyt Aasiaan yhä voimakkaammin pääasiassa Yhdysvalloista. Tutkimukseen osallistuneiden ammattilaisten mukaan tutkimus- ja kehityspalvelujen siirtyminen esimerkiksi Kiinaan johtuu nopean kasvun markkinoiden, tuotantolaitosten ja avaintoimittajien läheisyydestä sekä alhaisista kehityskustannuksista .

Eurooppa jäänyt muista jälkeen

Strategy&:n tutkimuksen mukaan Euroopan pudotus tutkimus- ja kehitysinvestointien kohdemaana johtuu sekä eurooppalaisten yritysten omista suhteellisesti laskeneista T&K-investoinneista että siitä, ettei Eurooppa vedä enää muilta alueilta investointeja entiseen malliin.

Maailman suurimpien T&K-investoijien tekemistä investoinneista 30 % tulee eurooppalaisilta yrityksiltä, kun vuonna 2007 osuus oli 34 %. Samaan aikaan yhdysvaltalaisten yritysten T&K-investointien osuus on noussut 3 prosenttiyksiköllä 45 %:iin. Aasialaisten yritysten investoinnit kattavat 25 % kaikista.

Eurooppalaiset yritykset kohdistavat itsekin yhä useammin tutkimus- ja kehitystoimintansa Euroopan ulkopuolelle. Erityisesti Ranska ja Saksa johtavat tätä trendiä. Ranska on kasvattanut T&K-menojaan muissa maissa 46 % ja Saksa 76 % vuosien 2007 ja 2015 välillä.

”Euroopan romahdus investointien kohdemaana on huolestuttavaa: tehdyistä investoinneista Eurooppaan kohdistuu enää 28 %, kun vielä vuonna 2007 Eurooppa oli suosituin T&K-investointien kohdemaa ja johti tilastoa 35 %:n lukemalla”, Strategy&:n partneri Santeri Kirvelä sanoo.

”Yksi mahdollinen syy T&K-investointien siirtymiseen pois Euroopasta on osaajien saatavuuden puute”, Kirvelä jatkaa.

Tutkimukseen osallistuneiden T&K-ammattilaisten mielestä juuri osaajien saatavuus ja asiakkaiden läheinen sijainti ovatkin tärkeämpiä kuin verohyödyt valittaessa sijaintia T&K-toiminnalle.

Volkswagen, Samsung ja Intel investoijien kärkeä

Tutkimus- ja kehitysmenot ovat Global Innovation 1000 -tutkimuksen kartoittamissa yrityksissä nousseet 5,1 % eli 680 miljardiin dollariin vuonna 2015. Tämä on suurin vuotuinen nousu viimeiseen kolmeen vuoteen ja palauttaa T&K-menot finanssikriisin jälkeen niiden pitkän tähtäimen keskikasvutahtiin; yritysten T&K-investointien kymmenen vuoden kertyvä vuotuinen kasvuprosentti on 5,4 %.

Maailman suurimmat T&K-investoijat ovat tutkimuksen mukaan Volkswagen , Samsung , Intel , Microsoft , Roche , Google , Amazon , Toyota , Novartis , Johnson & Johnson . Apple nousi ensimmäistä kertaa top 20 -listalle ja sijalle 18.

Suomesta tuhannen suurimman investoijan listalle ylsi seitsemän Suomessa pääkonttoriaan pitävää yritystä: T&K-investointien suuruusjärjestyksessä yhtiöt ovat Nokia , Wärtsilä , Orion , Stora Enso , Kone , Amer Sports ja Cargotec .

”Yhteensä näiden seitsemän yhtiön T&K-investoinnit ovat vuonna 2015 3,1 miljardia dollaria, joista Nokialla kirkkaasti suurin osuus”, Kirvelä sanoo.

Kun kyselyn innovaatioammattilaiset arvioivat maailman innovatiivisimpia yrityksiä, listan kärkeen nimettiin Apple, Google, Tesla , Samsung, Amazon, 3M , General Electric , Microsoft, IBM ja Toyota.

”Tutkimuksemme mukaan kymmenen innovatiivisinta yritystä peittoavat kymmenen suurinta T&K-investoijaa liikevaihdossa ja kasvussa”, Kirvelä toteaa.

Lisätietoja:

Santeri Kirvelä, Strategy& Suomi, puh. 040 576 2136, santeri.kirvela@strategyand.fi.pwc.com

Kaisa Heikkinen, PwC Suomi, viestintä, puh. 020 787 7906, kaisa.heikkinen@fi.pwc.com

The 2015 Global Innovation 1000 -sivusto : http://www.strategyand.pwc.com/innovation1000

Metodologia

Kuten kymmenessä aiemmassa Global Innovation 1000 -tutkimuksessa, PwC:n strategiakonsultointiliiketoiminta Strategy& tunnisti tänä vuonna 1000 listattua yritystä, jotka investoivat tutkimus- ja kehitystoimintaan eniten 30.6.2015 mennessä. Mukaan otettiin vain yrityksiä, jotka ilmoittavat T&K-menonsa julkisesti. Tutkimukseen ei otettu mukaan tytäryhtiöitä, jotka olivat yli 50 %:sesti yhden emoyhtiön omistuksessa tänä ajanjaksona, mikäli niiden tuloksesta kerrottiin emoyhtiön talousraporttien yhteydessä. Global Innovation 1000 -tutkimuksessa kartoitettujen yritysten T&K-menot muodostavat 40 % koko maailmaan kaikista T&K-investoinneista mukaan lukien niin valtiot kuin yritykset.

Selvittääkseen T&K-menojen alueellisia painopiste-eroja ja sitä, kuinka nämä erot vaikuttavat yksittäisten yritysten tuloksiin, Strategy& otti erityistarkasteluun maailman 100 eniten T&K-menoihin panostavaa yritystä vuonna 2015; kolmelta suurimmalta toimialalta (teknologiateollisuus, terveydenhoito ja autoala) kustakin 50 suurinta T&K-investoijaa, ja lisäksi tietoliikenne- ja ohjelmistoalan 20 suurinta T&K-investoijaa. Otannassa osa yrityksistä lukeutui sekä 100 suurimpaan T&K-investoijaan että toimialansa suurimpiin investoijiin ja lopulliseksi otokseksi muodostui 23 maasta 207 yrityksen joukko, jolla on T&K-toimintaa 2041 yksikössä yli 60 maassa.

Strategy&

Strategy& on PwC:n globaali tiimi käytännön strategisteja . Strategy&:n asiantuntijoilla on 100 vuoden kokemus strategiakonsultoinnista, joka yhdistyy PwC-ketjun toimialatietämykseen sekä liikkeenjohdon konsultointiin ja yritysjärjestelypalveluihin, vero- ja lakipalveluihin sekä tilintarkastus- ja muihin varmennuspalveluihin. Olemme osa PwC-ketjua, joka toimii 157 maassa yli 208 000 hengen voimin.

Avainsanat:

Pwc

Yrityksestä

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 000 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tavoitteenamme on luoda kestävää kasvua. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi. PwC toimii 158 maassa yli 236 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Tutkimuksemme mukaan kymmenen innovatiivisinta yritystä peittoavat kymmenen suurinta T&K-investoijaa liikevaihdossa ja kasvussa
Santeri Kirvelä, partneri, Strategy&