Kymmenes tuottaa 73 % suuryritysten kasvihuonepäästöistä

Maailman 500 suurimmasta yrityksestä 50 päästövaikutuksiltaan merkittävintä tuottaa lähes kolme neljäsosaa tämän yritysjoukon 3,6 miljardin tonnin kasvihuonepäästöistä, selviää PwC:n ja CDP:n julkaisemasta CDP Global 500 Climate Change 2013 -raportista. Iso osa näistä yrityksistä toimii energia-, kaasu- tai raaka-ainealalla.

Kehityksen suunta on väärä: viimeisen neljän vuoden aikana näiden 50 päästövaikutuksiltaan merkittävimmän yrityksen hiilidioksidipäästöt ovat nousseet 1,7 %. Hillitäkseen ilmaston lämpenemistä yritysten tulisi pystyä supistamaan päästöjään vuosittain.

Viime vuosien päästöjen kasvu vastaa sähkön tuottamista kuuteen miljoonaan kotitalouteen vuoden ajaksi. (Lähde: US Environmental Protection Agency equivalencies calculator)

Hiilidioksidipäästöjen kuriin saamista korostaa myös vastajulkaistu tieteeseen pohjaava IPCC:n raportti. Tänä päivänä yritykset tiedostavat, että ilmastonmuutos on tosiasia, ja ne ovat kiinnostuneita sen vaikutuksista liiketoimintaan. Neljä viidestä PwC:n tutkimukseen vastanneesta Global 500 -yrityksestä onkin ottanut ilmastonmuutoksen vaikutukset huomioon riskienhallinnassaan.

Liikematkoista raportoidaan ahkerasti, vaikutus kuitenkin pieni

”Raportoinnissa ei tällä hetkellä keskitytä olennaisiin asioihin. Kaksi kolmasosaa (72 %) Global 500 -yritysten raportoimista päästöistä liittyi liikematkailuun, mutta luku vastaa määrältään vain 0,2 % näiden vastaajien epäsuorista päästöistä. Näitä ovat mm. raaka-aineiden hankinnasta aiheutuvat tai tuotteiden käytön aikaiset päästöt. Tuotteiden päästöistä raportoi ainoastaan joka neljäs vastaaja, mutta nämä päästöt vastasivat 75 prosenttia vastaajayritysten epäsuorista päästöistä”, sanoo PwC Suomen yritysvastuupalveluista vastaava johtaja Sirpa Juutinen.

Esimerkkinä Juutinen mainitsee rahoitusalan yritykset, joista lähes kaikki hallinnoivat matkustuspäästöjään. Kuitenkin vain reilusti alle kymmenesosa alan yrityksistä (6 %) raportoi sijoituskohteidensa hiilidioksidipäästöistä, jotka muodostavat suurimman osan kyseisen sektorin epäsuorista hiilidioksidipäästöistä.

Päästötavoitteet liitettävä johdon palkitsemiseen

Ne yritykset, jotka ovat osoittaneet vahvaa sitoutumista oman ilmastovaikutuksensa hallintaan, tuottavat myös parempia taloudellisia tuloksia.

”Raportista on nähtävissä, että yritykset saavuttavat päästötavoitteensa paremmin, jos päästötavoitteet liitetään johdon palkitsemiseen. Toinen havainto raportissa on, että yritykset, jotka näkevät ilmastoasiat osana strategiaa, hyväksyvät suurempia investointeja ja pidemmät takaisinmaksuajat esimerkiksi energiatehokkuuden parantamiseksi tehdyissä investoinneissa”, Juutinen toteaa.

Raportissa on kaksi Global 500 -yrityksiä vertailevaa johtajuusindeksiä: Climate Performance Leadership Index (CPLI) kuvaa onnistumista päästöjen vähentämisessä ja sitä, kuinka ilmastoasiat on huomioitu strategiassa. Climate Disclosure Leadership Index (CDLI) kuvaa päästöraportoinnin laatua ja kattavuutta.

Saksa, Sveitsi ja Iso-Britannia ovat yliedustettuina CPLI-listalla verrattuna Global 500 -listan yritysten maantieteelliseen jakaumaan. Vaikka eurooppalaiset yritykset todennäköisesti suoriutuvat paremmin kuin yhdysvaltalaisverrokkinsa, pohjoisamerikkalaisten yritysten osuus on CPLI-listalla yli kaksinkertaistunut vuoden 2012 jälkeen. Intia, Norja, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea ja Ruotsi nousivat ensikertalaisina listalle mukaan.

Sampo oli tänä vuonna ainoa suomalainen Global 500 -yritys, mutta se ei vastannut kyselyyn. Fortum ja Nokia eivät liian pieninä mahtuneet tänä vuonna listalle. Kyselyyn vastasi 403 yritystä, joista analysoitiin määräaikaan mennessä vastanneet 389 yritystä.

Parhaimmat 11   yritystä CPLI- ja CDLI-listojen mukaan
Sektori Yritys Suositus Disclosure # vuosia   CPLI:ssä
Kestokulutushyödykkeet BMW A 100 4
Kestokulutushyödykkeet Daimler A 100 1
Kestokulutushyödykkeet Philips Electronics A 100 1
Välttämättömyyshyödykkeet Nestlé A 100 2
Rahoitus BNY Mellon A 100 1
Informaatioteknologia Cisco Systems A 100 1
Energia Gas Natural SDG A 100 2
Kestokulutushyödykkeet Honda Motor A 99 1
Kestokulutushyödykkeet Nissan Motor A 99 1
Kestokulutushyödykkeet Volkswagen A 99 1
Informaatioteknologia Hewlett-Packard A 99 1

Koko CDP-raportti löytyy osoitteesta www.pwc.com/cdp

PwC:n asiantuntijoiden näkemyksiä IPCC:n raporttiin: http://pwc.blogs.com/press_room/2013/09/pwc-preview-ipcc-ar5-science-report.html#careful-not-to-pick-and-choose-the-facts

Lisätietoja:

Sirpa Juutinen, johtaja, yritysvastuupalvelut, puh. 040 578 2615, sirpa.juutinen@fi.pwc.com

CDP on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon organisaatio. Se tarjoaa yrityksille järjestelmän, jolla ne voivat mitata, julkaista, johtaa ja jakaa keskeistä ympäristötietoa. CDP:n taustalla on mm. 722 institutionaalista sijoittajaa, jotka edustavat 87 miljardin dollarin varallisuutta Lisää tietoa: www.cdproject.net

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti. Apunasi on Suomessa yli 750 asiantuntijaa ympäri maan. Olemme sitoutuneita tuottamaan laadukasta palvelua liikkeenjohdon konsultoinnin, yritysjärjestelyiden, veroneuvonnan, tilintarkastuksen ja muun varmennuksen alueilla. Tavoitteenamme on luoda kestävää menestystä. Ota yhteyttä tai lue lisää: www.pwc.fi

PwC toimii 158 maassa yli 180 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure

Avainsanat:

Yrityksestä

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 000 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tavoitteenamme on luoda kestävää kasvua. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi. PwC toimii 158 maassa yli 236 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure

Tilaa

Multimedia

Multimedia