PwC: Euroopan pankkisektorin luotonanto jatkuu vaisuna

PwC:n julkaisema tutkimus Euroopan pankkisektorista ennakoi eurooppalaisten pienten ja keskisuurten yritysten luotonsaannin jatkuvan haasteellisena vielä ainakin viiden vuoden ajan. Eurooppalaisten pk-yritysten luottotarve kasvaa samaan aikaan, kun pankkien mahdollisuus tarjota niille luottoa heikkenee.

Odotettavissa on näin ajanjakso, jona pankkisektorin luotonantokyky ei tule vastaamaan Euroopan pk-yritysten tarpeita.

”Tilanne tarjoaa pankkisektorin ulkopuolisille luotonantajille uuden ansaintamallin luotottamalla pieniä ja keskikokoisia eurooppalaisia yrityksiä”, PwC Suomen rahoitus- ja pankkialan asiantuntija Tuomas Kotilainen sanoo.

Euroopan joukkovelkakirjamarkkinat ovat vahvistuneet vuosien 2012 ja 2013 aikana, mutta Euroopassa suurin osa yritysten lainoista on silti edelleen pankkilainoja, kun esimerkiksi Yhdysvalloissa alle 30 % yrityslainoista on perinteisiä pankkilainoja.

Lainaehdot tiukentuvat entisestään

PwC:n tutkimuksen mukaan keskikokoisten yritysten segmentti tarjoaa suurimman kasvumahdollisuuden pankkisektorin ulkopuolisille luotonantajille. Keskikokoisten yritysten lainamäärät ovat tavallisesti 10–50 miljoonaa euroa. Tämä. Alle 10 miljoonan euron luotot voivat olla liian pieniä kiinnostaakseen pankkisektorin ulkopuolisia luotonantajia. Yli 50 miljoonan lainat taas kiinnostavat usein yrityksiä, joilla on tyypillisesti kokonsa tai tunnettuutensa ansiosta muutenkin pääsy lainamarkkinoille.

“Kohtuuhintaisen lainan saatavuus on aina ollut haasteellista eurooppalaisille pk-yrityksille, mutta nyt ongelma on aiempaakin suurempi. Suomessa tilanne ei ole perinteisesti ollut näin huono, mutta myös täällä moni pk-yritys tulee lähivuosina todennäköisesti huomaamaan pankkien luottoehtojen tiukentuneen, mikä puolestaan johtuu lisääntyneen säätelyn seurauksena tarkentuvasta riskivalinnasta, riskien katteeksi vaadittavasta pääomasta ja sen tuottovaatimuksesta”, Kotilainen sanoo.

”Samalla kun pk-yritykset tarvitsevat käyttöpääomaa tai haluaisivat investoida, on Euroopan pankkien kontolla edelleen vaatimus omavaraisuusasteen kohentamisesta ja lainasalkkujensa tervehdyttämisestä. Samalla niiden pitää huolehtia pääoman tuotostaan. Näin pankkisektorin ulkopuolisilla luotonantajilla on merkittävä mahdollisuus uuteen aluevaltaukseen lähivuosina.”

Pankkisektorin ulkopuoliset luotonantajat apuun?

Arvopaperistamalla luottoja Euroopassa pankkisektorin ulkopuoliset toimijat voisivat esimerkiksi auttaa pankkeja luotottamaan pienempiä yrityksiä, joilla on rajallinen luottohistoria tai vakuudet. Toisaalta arvopaperimarkkinatkin toipuvat hyvin hitaasti kriisin jälkeisessä sääntely-ympäristössä, joten tässäkin vaihtoehdossa on haasteita.

Euroopan pk-yritysten luottojen arvopaperistamisten arvo oli yhteensä ainoastaan 45 miljardia euroa vuonna 2012 ja vain 16 miljardia vuoden 2013 ensimmäisten kolmen kvartaalin aikana. Vaihtoehtoiset rahoitustuotteet, kuten retail bond, joukkorahoitusmallit ja vertaisrahoitusmallit (peer to peer) ovat vielä vähemmän tunnettuja vähittämismarkkinasijoittajien keskuudessa. Tästä syystä PwCuskoo pankkisektorin ulkopuolisten luotonantajien olevan todennäköisin vastaus pk-yritysten luottotarpeisiin.“Nyt on pankkisektorin ulkopuolisille luotonantajille oikea hetki luoda perustukset omalle luotonannolleen kehittämällä strategia pk-yritysten luototukseen ja vahvistamalla sisäistä osaamistaan tällä alueella.

“Pankkisektorin ulkopuolisen luotonannon ei tarvitse olla uhka Euroopan pankeille. On yhä enemmän merkkejä siitä, että pankit ovat halukkaita työskentelemään laajemman luotonantajakumppaniverkoston kanssa voidakseen vastata asiakkaidensa tarpeisiin ja myös helpottaakseen omiin taseisiinsa kohdistuvaa painetta”, Kotilainen tähdentää.

Lisätietoa:

Tuomas Kotilainen, PwC, puh. 020 787 7509, tuomas.kotilainen@fi.pwc.com

Increasing European SME Access to Credit with Non-bank Lenders: http://www.pwc.com/en_GX/gx/banking-capital-markets/pdf/pwc-increasing-european-sme-access-to-credit-with-non-bank-lenders.pdf


PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti. Apunasi on Suomessa 775 asiantuntijaa ympäri maan. Olemme sitoutuneita tuottamaan laadukasta palvelua liikkeenjohdon konsultoinnin, yritysjärjestelyiden, veroneuvonnan, tilintarkastuksen ja muun varmennuksen alueilla. Tavoitteenamme on luoda kestävää menestystä.

PwC toimii 157 maassa yli 184 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure

Yrityksestä

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 000 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tavoitteenamme on luoda kestävää kasvua. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi. PwC toimii 158 maassa yli 236 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure

Tilaa