PwC: Ilmastobudjetti paukkuu

Hallitustenvälisen ilmastopaneelin (IPCC) vuoteen 2100 budjetoima hiilidioksidipäästömäärä uhkaa ylittyä jo seuraavan 21 vuoden aikana eli vuoteen 2034 mennessä. Tiedot ilmenevät PwC:n tekemästä vuosittaisesta ilmastotutkimuksesta Low Carbon Economy Index.

IPCC:n viidennen ilmastotieteen arviointiraportin pahin uhkakuva on ilmaston lämpeneminen neljällä Celsius-asteella vuoteen 2100 mennessä. PwC:n tutkimus osoittaa, että juuri tähän suuntaan olemme menossa, jollei asioihin puututa kovalla kädellä pikaisesti.

PwC:n tutkimuksessa analysoidaan hiilidioksidipäästöjen määrää suhteutettuna bruttokansantuotteisiin. Tutkimuksen tavoitteena on määritellä tarvittava päästövähennyksen määrä, jotta ilmasto lämpenisi korkeintaan 2 °C vuoteen 2100 mennessä. Budjetoitua suuremmat päästömäärät lisäävät vaarallisen suurta ilmaston lämpenemisen mahdollisuutta eli maapallonkeskilämpötilan kasvua yli kahdella asteella.

”Viime vuoden vastaavassa tutkimuksessa kysyttiin, onko liian myöhäistä rajoittaa ilmaston lämpeneminen kahteen Celsius-asteeseen. Tämän vuoden tulosten perusteella näyttää siltä, että kysymys on muuttunut toteamukseksi”, PwC Suomen yritysvastuun palveluista vastaava partneri Sirpa Juutinen sanoo.

Energiankulutus keskittyy yhä fossiilisiin polttoaineisiin

Sääntely ja matalan hiilidioksidipäästön teknologiat eivät ole toistaiseksi onnistuneet rikkomaan uuden talouskasvun ja hiilidioksidipäästöjen kasvun välistä kytköstä globaaleilla markkinoilla. Maailman energiankulutus keskittyy edelleen ennen kaikkea fossiilisiin polttoaineisiin.

Viimeisen viiden vuoden aikana hiilidioksidin vähennystä on tapahtunut maailmanlaajuisesti keskimäärin 0,7 % vuosittain. Luku on murto-osa siitä 6 %:n vähennyksestä, joka tarvittaisiin joka vuosi vuoteen 2100 saakka ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi.

Liuskekaasuvarantojen käyttöönoton mahdollistanut vesisärötys (fracking) on onnistuneesti pienentänyt Yhdysvaltojen päästöjä, mutta samalla Yhdysvalloissa tarjolla olevan halvan kaasun määrä on laskenut hiilihintoja ja täten lisännyt hiilen kulutusta muualla, myös EU:ssa.

”Yhdysvaltain liuskekaasubuumi on laskenut kivihiilen hintaa, mikä näkyy merkittävänä hiilen kulutuksen kasvuna Suomessakin. Uusiutuvien energiamuotojen parantuneesta saatavuudesta huolimatta niiden osuus kulutuksesta on edelleen hyvin pieni – ja hyvä vaikutus jää huolestuttavasti kasvaneen hiilen kulutuksen varjoon”, Juutinen toteaa.

Kivihiilen käyttö on lisääntynyt Suomessa Tilastokeskuksen mukaan viimeisen vuoden aikana 47 %.

Vuoden 2015 ilmastoneuvotteluilta odotetaan paljon

Jotta pääsisimme tasolle, jonka IPCC määrittelee ”turvalliseksi” määräksi hiilidioksidia ilmakehässä, meidän tulisi puolittaa hiilidioksidipäästöt suhteutettuna bruttokansantuotteeseen seuraavan kymmenen vuoden kuluessa ja saada kulutuksemme pienennettyä yhteen kymmenesosaan nykytilasta vuoteen 2050 mennessä. Vuoteen 2100 mennessä maailman energiankulutuksen tulisi käytännössä olla hiilidioksidipäästövapaata, jotta tavoitteissa pysyttäisiin.

”Monia eri vaihtoehtoja, kuten biopolttoaineita ja energiatehokkuutta on tarjottu vaihtoehdoiksi erottaa talouskasvu ja hiilidioksidipäästöjen kasvu toisistaan, mutta toistaiseksi on ollut kannattavampaa käyttää enemmän päästöjä synnyttävää energiaa. Asiantuntijoiden katseet ovat kohdistuneet vuoden 2015 ilmastoneuvotteluihin, joilta odotetaan sitovaa ilmastosopimusta sekä energiatehokkuuteen ja teknologiakehitykseen tähtääviä kannustimia”, Sirpa Juutinen sanoo.  

PwC:n energiantuotannon analyysin mukaan:

a) Vesisärötys on herättänyt erittäin suurta kiinnostusta ympäri maailmaa, mutta suurin osa vesisärötyksestä rajoittuu kuitenkin toistaiseksi Yhdysvaltoihin. Yhdysvalloissa tarjolla olevan halvan kaasun määrä on laskenut hiilihintoja ja täten lisännyt hiilen kulutusta muualla, myös EU:ssa. Samalla avainasemassa olevien tuottajamaiden keskuudessa kasvaa huoli hiilivuodosta.

b) Iso-Britanniassa hiilivoimalla tuotetun sähkön osuus nousi. Vuonna 2011 maan sähköstä 30 % tuli hiilestä, kun vuonna 2012 luku oli jo 39 %. Kaasun käyttö puolestaan väheni Iso-Britanniassa samassa suhteessa: 40 % vuonna 2011 ja 28 % vuonna 2012.

c) Kiina on lähes kolminkertaistanut hiilikulutuksensa vuoden 2000 jälkeen ja vuodesta 2007 kulutus on lisääntynyt jo 4 %. On kuitenkin huomioitava, että Kiinassa kaikki kulutus on kasvanut, myös uusiutuvien energiamuotojen käyttö. Peräti kaksi kolmasosaa maailman uusiutuvien energiamuotojen kasvusta vuoden 2007 jälkeen on Kiinan kulutusta.

d) Eurooppa investoi uusiutuvaan energiaan vuosina 2008–2012 yhtä paljon kuin USA, Kiina ja Intia yhteensä. Suurin osuus maailman aurinkosähkökapasiteetista on edelleen EU:n alueella.

e) Ranska johtaa G20-tilastoja absoluuttisella hiilidioksidi-intensiteetillä mitattuna. Hyvä sijoittuminen johtuu maan ydinvoimapolitiikasta, sillä Ranska saa 75 % sähköstään ydinvoimasta.

Taustatietoa:

PwC:n Low Carbon Economy Index -raportissa lasketaan, kuinka paljon hiilidioksidipäästöjen tulisi laskea maailmanmarkkinoilla, jotta ilmaston lämpeneminen jäisi vain 2 asteeseen. Vuonna 2013 Hallitustenvälinen ilmastopaneeli (IPCC) julkisti viidennen arviointiraporttinsa, joka sisälsi hiilidioksidibudjetin loppuvuosisadalle. Raportissa IPCC arvioi tarvittavia toimenpiteitä, joiden avulla maapallon olisi mahdollista rajoittaa lämpeneminen 2 °C:een.

Vuonna 2008 PwC:n Low Carbon Economy Index -tutkimus arvioi, että talouskasvun säilyttäminen ja ilmastonmuutoksen hillitseminen 2 asteeseen vaatisi 3,5 % vuotuista hiilidioksidi-intensiteetin parannusta, eli hiilidioksidipäästöjen vähentämistä suhteutettuna bruttokansantuotteeseen. Tätä arviota seuraavan neljän vuoden aikana päästöjä ei koskaan onnistuttu pienentämään 0,7 % enempää. Vuoteen 2012 mennessä, saman ennusteen toteutumisen laskettiin vaativan jo 5,1 % vuotuista pienennystä ja taso pitäisi ylläpitää vuosisadan loppuun asti. Tänä vuonna luku on jo 6 %.

Lisätietoja:

Sirpa Juutinen, yritysvastuun palveluista vastaava partneri, PwC, puh. 040 578 2615, sirpa.juutinen@fi.pwc.com
Jussi Nokkala, yritysvastuuasiantuntija, PwC, puh. 050 354 8381, jussi.nokkala@fi.pwc.com

Globaali tutkimussivusto: http://www.pwc.co.uk/sustainability-climate-change/publications/low-carbon-economy-index.jhtml


PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti. Apunasi on Suomessa 775 asiantuntijaa ympäri maan. Olemme sitoutuneita tuottamaan laadukasta palvelua liikkeenjohdon konsultoinnin, yritysjärjestelyiden, veroneuvonnan, tilintarkastuksen ja muun varmennuksen alueilla. Tavoitteenamme on luoda kestävää menestystä. Ota yhteyttä tai lue lisää: www.pwc.fi.

PwC toimii 157 maassa yli 184 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure

Avainsanat:

Yrityksestä

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 000 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tavoitteenamme on luoda kestävää kasvua. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi. PwC toimii 158 maassa yli 236 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure

Tilaa