PwC: Pääomasijoitusyhtiöt eivät vielä mittaa ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja niiden johtamisen arvoa

Pääomasijoitusyhtiöiden portfolioyrityksissä edistytään ympäristövastuussa, sosiaalisen vastuussa sekä niiden johtamisessa. Ympäristöasioiden ja sosiaalisen vastuun kehitystä ja tuotettua arvoa ei kuitenkaan vielä mitata, vaikka sijoittajien kiinnostuksen näitä kohtaan uskotaan olevan kasvussa.

PwC:n tuore tutkimus Putting a price on value on laajin pääomasijoittajien vastuullista sijoittamista kartoittava tutkimus. Vastuullisesta sijoittamisesta käytetään termiä ESG (environmental, social and governance). Tutkimus paneutuu pääomasijoittajien asenteisiin, prosesseihin ja tulevaisuuden näkemyksiin ESG-kysymyksissä. Raportti osoittaa, että yli 80 % pääomasijoitusyhtiöistä seuraa portfolioyrityksiensä ESG-asioiden johtamista, mutta alle 15 % mittaa niiden arvoa.

Raportin mukaan suurin osa pääomasijoitusyhtiöistä sisällyttää ESG-kysymysten tarkastelun yritysostoa edeltävään due diligence -prosessiin, jossa pyritään tunnistamaan erityisesti potentiaalisia ESG-riskejä, mutta myös mahdollisuuksia. Pääpaino on kuitenkin prosessien seurannassa eikä arvon määrittelyssä. Näin mahdollista lisäarvoa, jonka yritys tuottaa parantuneella ESG-johtamisella, ei pystytä kommunikoimaan sijoittajille riittävän selvästi.

Neljä viidestä pääomasijoitusyhtiöstä kuitenkin uskoo, että sijoittajien kiinnostus ESG-asioita kohtaan tulee kasvamaan seuraavan kahden vuoden aikana.

”Aihe on ajankohtainen, muttei helppo. Sijoittajilla on vaihtelevia tapoja arvioida ESG-asioita. Tämä tekee sijoittajien odotuksiin vastaamisesta sijoituskohteille haasteellisen. Toisaalta myös yhtiöiden sijoittajaviestinnässä on kehittämistä. Tilanne tulee muuttumaan siinä vaiheessa, kun ESG-asiat nähdään arvoajureina. Tällöin sekä sijoittajat että pääomasijoitusyhtiöt alkavat etsiä näistä asioista sekä arvoa turvaavia että sitä lisää luovia puolia. Tämän seurauksena ESG-asioiden sisällyttäminen sijoittajaviestintään tulee mielekkääksi”, PwC Suomen yritysvastuupalveluiden johtaja Sirpa Juutinen sanoo.

Sijoittajien kiinnostus ESG-asioihin kasvussa myös Suomessa

Useissa suomalaisissa pääomasijoitusyhtiöissä vastuullinen sijoittaminen on politiikkatasolla hoidettu hyvin. Käytännön työkalujen ja resurssien osalta ollaan kuitenkin muita pohjoismaita jäljessä.

Ulkomaisten yhtiöiden tapaan myös tutkimukseen osallistuneet suomalaiset pääomasijoittajat odottavat sijoittajien kiinnostuksen ESG-asioita kohtaan kasvavan; sijoittajilla on tarve ymmärtää entistä paremmin yrityksen arvon muodostumisen eri osatekijöitä.

”Olemme kehittäneet työkaluja, joiden ansiosta ESG-asioita voidaan seurata yhä systemaattisemmin sijoitusprosessin alusta loppuun saakka, huomioiden sekä ESG-asioiden tuomat riskit että liiketoimintamahdollisuudet. Kehitämme ESG-prosessiamme jatkuvasti ja haluamme jatkossa kommunikoida ESG-asioista sijoittajillemme säännöllisesti. Vastuullinen sijoittaminen lähtee arvoistamme ja haluamme olla edelläkävijänä myös tällä osa-alueella”, kertoo CapManin Senior Partner Tuomo Raasio.

Lisätietoja:

Sirpa Juutinen, PwC, puh. 040 578 2615, sirpa.juutinen@fi.pwc.com
Tuomo Raasio, CapMan, puh. 020 720 7505, tuomo.raasio@capman.com

Globaali tutkimussivusto: http://www.pwc.com/gx/en/sustainability/publications/putting-a-price-on-esg-value.jhtml
Raportti pdf-muodossa: http://www.pwc.com/en_GX/gx/sustainability/publications/assets/putting-a-price-on-value_pwc-private-equity-survey.pdf

Tietoa Putting a price on value -raportista

PwC toteutti laajan kartoituksen pääomasijoitusyhtiöiden asenteista vastuullista sijoittamista kohtaan; pääomasijoitusyhtiöiden nykyisistä ESG-asioiden johtamiskäytännöistä, sekä tulevaisuudennäkymistä ja -suunnitelmista. Kysely toteutettiin toukokuussa 2013 ja siihen vastasi 103 pääomasijoitusyhtiötä 18 maasta. Valikoitujen vastaajien kanssa järjestettiin lisäksi puhelinhaastatteluja ja tapaamisia. Putting a price on value -raportti tiivistää tutkimuksen löydökset ja antaa uusia ajatusmalleja siitä, miten ESG-asioiden johtamisen kehittäminen voi luoda arvoa.

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti. Apunasi on Suomessa 775 asiantuntijaa ympäri maan. Olemme sitoutuneita tuottamaan laadukasta palvelua liikkeenjohdon konsultoinnin, yritysjärjestelyiden, veroneuvonnan, tilintarkastuksen ja muun varmennuksen alueilla. Tavoitteenamme on luoda kestävää menestystä. Ota yhteyttä tai lue lisää: www.pwc.fi.

PwC toimii 157 maassa yli 184 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure

Avainsanat:

Yrityksestä

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 100 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tavoitteenamme on luoda kestävää kasvua. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi. PwC toimii 158 maassa yli 250 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure

Tilaa