PwC: Uusi viitekehys kannustaa yrityksiä integroidun raportoinnin pariin

International Integrated Reporting Council (IIRC) on julkaissut uudenlaisen viitekehysluonnoksen integroituun raportointiin. Viitekehyksen avulla yrityksiä rohkaistaan raportoimaan niiden arvon muodostavista tekijöistä lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Viitekehyksen tarkoituksena on tukea yrityksiä huomioimaan kaikki arvoon vaikuttavat pääoman lajit, sekä esittämään yhä integroituneempaa tietoa strategioistaan. Tämän nähdään lisäävän sijoittajien luottamusta tilanteissa, joissa monet perinteiset liiketoimintamallit vanhenevat kiihtyvällä tahdilla.

Uudella viitekehyksellä pyritään parantamaan yritysten raportoinnin läpinäkyvyyttä. Uuden viitekehyksen mukainen toimintamalli tarjoaa sijoittajille relevanttia ja olennaista lisäarvoa tuottavaa tietoa. Se tukee vastuullisuusnäkökohtien integroimista liiketoimintaa koskevaan päätöksentekoon. Kokonaisvaltaisempaa raportointia koskeva luonnos on yritysten ja sijoittajien kommentoitavana 15. heinäkuuta saakka.

PwC:n pienen sijoittajaryhmän kanssa teettämä selvitys kartoitti yritysten raportoinnin vaikutuksia sijoittajien toimiin. 80 prosenttia selvitykseen osallistuneista sijoittajista suositteli myyntiä tilanteissa, joissa heillä ei ollut taloudellisen tiedon lisäksi käytössään muuta, ei-taloudellista tietoa yrityksestä ja sen vastuullisuudesta. Sen sijaan tilanteissa, joissa sijoittajilla oli hallussaan kokonaisvaltaisempaa ja paremmin integroitua tietoa samasta kohteesta, suositus muuttui ostamisen puolelle.

PwC:n selvitys analysoi myös julkisen luottamuksen rakentumista. 77 prosenttia Lontoon pörssin 350 suurimmasta noteeratusta yrityksestä (FTSE 350 -indeksi) raportoi liiketoimintamallistaan yleisellä tasolla, ja vähän yli puolet tarjoaa raporteissaan yksityiskohtaisempaa tietoa. Kuitenkin vain kahdeksan yritystä sadasta yhdistää liiketoimintamallinsa selkeästi strategiaan, riskeihin ja muihin keskeisiin aihealueisiin.

Eurooppalaisista yrityksistä 54 prosenttia raportoi liiketoimintamallistaan, kun taas peräti 85 prosenttia tuo esille markkinoiden tulevaisuudenodotukset. Vain joka neljäs eurooppalainen yritys kertoo, mitä nämä tiedot tarkoittavat tehtyjen strategisten ratkaisujen kannalta. Näin lukijoiden vastuulle jää pohtia, vastaako yritys tehokkaasti esiin tulleisiin mahdollisuuksiin ja riskeihin.

“Liiketoiminnastaan laaja-alaisempaa tietoa tarjoavat yritykset voivat selvästi parantaa mahdollisuuksiaan pääoman saamisessa. Yritykset, jotka perustavat päätöksensä parhaille tiedoille, onnistuvat todennäköisemmin myös menestyksekkäiden strategioiden ja liiketoimintamallien kehittämisessä”, PwC Suomen partneri ja yritysvastuupalveluiden johtaja Sirpa Juutinen sanoo.

IIRC tavoittelee nyt laaja-alaisia näkemyksiä integroidun raportoinnin viitekehysluonnokseen. Viitekehystä on testattu pilottiohjelmassa, johon osallistui yli 85 yritystä ja 50 sijoittajaa ympäri maailma. Pilotista saadut kokemukset vahvistivat näkemyksiä integroidun raportoinnin tuomasta arvosta yrityksille ja sen sidosryhmille, erityisesti sijoittajille.

“Kannustamme yrityksiä ja sijoittajia osallistumaan viitekehyksen kehittämiseen. Monet kansainväliset yritykset ja institutionaaliset sijoittajat ovat jo mukana IIRC:n hankkeessa, mutta paljon on kuitenkin vielä tehtävissä”, PwC:n yritysvastuun varmennuspalveluista vastaava johtaja Maj-Lis Steiner kertoo.

”Tuloksistaan ja tulevaisuudenodotuksistaan läpinäkyvästi kertovat yritykset todennäköisimmin välttävät riskin, etteivät sijoittajat näkisi yrityksen todellista arvoa”, Steiner lisää.

IIRC:n viitekehysluonnos on kommentoitavissa osoitteessa www.theiirc.org/consultationdraft2013/8291-2/

Lisätietoja:
Sirpa Juutinen, yritysvastuupalveluiden johtaja, partneri, PwC Suomi, puh. 040 578 2615, sirpa.juutinen(at)fi.pwc.com

Maj-Lis Steiner,yritysvastuun varmennuspalveluiden johtaja, PwC, puh. 050 383 8637, maj-lis.steiner (at) fi.pwc.com

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti. Apunasi on Suomessa yli 750 asiantuntijaa ympäri maan. Olemme sitoutuneita tuottamaan laadukasta palvelua liikkeenjohdon konsultoinnin, yritysjärjestelyiden, veroneuvonnan, tilintarkastuksen ja muun varmennuksen alueilla. Tavoitteenamme on luoda kestävää menestystä. Ota yhteyttä tai lue lisää: www.pwc.fi.

PwC toimii 158 maassa yli 180 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.

Avainsanat:

Yrityksestä

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 100 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tavoitteenamme on luoda kestävää kasvua. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi. PwC toimii 158 maassa yli 250 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure

Tilaa