PwC:n tutkimus: Yritysjohtajien luottamus kasvuun on palannut

PwC:n 17. kansainvälinen toimitusjohtajatutkimus osoittaa yritysjohtajien uskovan jälleen kasvuun: lähes puolet toimitusjohtajista uskoo maailmantalouden paranevan kuluvana vuonna, kun viime vuonna samaan uskoi vain alle viidennes toimitusjohtajista kautta maailman. Kaksi viidestä johtajasta uskoo vahvasti myös oman yrityksensä kasvuun.

Davosin talousfoorumissa eilen julkistettuun Global CEO Survey -tutkimukseen osallistui 68 maasta yli 1 300 toimitusjohtajaa, joista 44 % edustaa yli miljardin liikevaihdon yrityksiä. Suomesta tutkimukseen haastateltiin 43 toimitusjohtajaa Suomen suurimmista yrityksistä.

Suomalaisjohtajat uskovat kansainvälisten kollegoidensa lailla maailmantalouden paranemiseen ja ovat myös varovaisen optimistisia oman yrityksensä kasvun suhteen. Oman kotimaan taloudellinen tila sen sijaan huolestuttaa.

”Suomen taloustilanteen paranemiseen uskoo vain muutama suuryrityksen johtaja, kun lähes kolmannes arvelee tilanteen vain heikkenevän seuraavan 12 kuukauden aikana”, Suomen PwC:n konsultointiliiketoiminnasta vastaava partneri Heikki Paija sanoo.

Suomalaisjohtajat ovat kansainvälisiä kollegoitaan enemmän huolissaan kehittyneiden talouksien hitaasta tai jopa negatiivisesta kasvusta oman yrityksensä kasvun kannalta. Oman yrityksen kasvua uhkaavat myös valtion riittämättömät toimet valtiontalouden alijäämän ja velkataakan taittamiseksi sekä ylisääntely.

Hallituksen tulisi suomalaisjohtajien mielestä varmistaa, että sääntely ja lait ovat selkeitä ja että ne tehdään pitkä aikaväli huomioiden. Yli kaksi kolmannesta suomalaisvastaajista on myös sitä mieltä, että sääntelyä tulisi vähentää. Suomen valtiolta toivotaan toimenpiteitä myös kasvua tukevan innovaatioekosysteemin luomiseksi ja rahoitussektorin vakauttamiseksi.

Suomalainen toimitusjohtaja on vastuullinen

Paija kuvailee suomalaisjohtajaa tutkimustulosten valossa vastuulliseksi.

”Maamme yritysjohtajat pitävät tärkeänä eettisesti kestävää käyttäytymistä ja toimitusketjun vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä. Tutkimuksen mukaan he kantavat myös huolta maamme nuorista. Yli puolet toimitusjohtajista on sitä mieltä, että valtion tulisi luoda työpaikkoja 16­–24-vuotiaille nuorille, kun kansainvälisistä johtajakollegoista tätä toivoi vain joka viides”, Paija sanoo.

Sidosryhmien odotuksiin liittyen suomalaisjohtajille on tutkimuksen mukaan kansainvälisiä kollegoitaan tärkeämpää, että heidän yritystensä koetaan maksavan oikeudenmukaisesti veroja.

”Tämä on ihan linjassa sen kanssa, minkälaisia keskusteluja me käymme asiakkaidemme kanssa: suomalaisjohtajat haluavat maksaa verot oikein ja oikeudenmukaisesti”, PwC Suomen veropalveluista vastaava partneri Petri Seppälä sanoo.

PwC:n CEO Survey -tutkimuksen mukaan suomalaisjohtajat ovat myös verrokkejaan avoimempia verotietojen jakamisen suhteen: 70 % johtajista on sitä mieltä, että veroviranomaisten tulisi voida jakaa vapaasti keräämäänsä tietoa keskenään, kun globaalisti tätä mieltä oli 58 % toimitusjohtajista.

Suomalaisjohtajista kaksi kolmesta on myös sitä mieltä, että monikansallisten yhtiöiden tulisi julkistaa liikevaihto- ja tulostiedot sekä maksamansa verot jokaisen maan osalta, jossa yritys toimii.

”Toimitusjohtajista yli puolet on tutkimuksen valossa yhtä mieltä siitä, että nykyinen kansainvälinen verojärjestelmä ei ole muuttunut vastaamaan monikansallisten yhtiöiden nykyistä toimintaympäristöä ja että sen olisi aika uudistua”, Seppälä jatkaa.

Kuluttajien ostokäyttäytymisen muutokset koetaan haasteena

Oman liiketoiminnan kasvun kannalta suomalaisjohtajat mainitsevat suurimmaksi uhaksi kuluttajien ostotottumusten ja käyttäytymisen muutoksen. Suomalaisista tätä mieltä on lähes kolme neljästä, kun taas ruotsalaiskollegoista vain joka neljäs kokee tämän uhaksi.

”Tulokset herättävät kysymyksen, näkevätkö muiden maiden toimitusjohtajat kuluttajien ostokäyttäytymisen muutokset enemmän mahdollisuutena kuin uhkana suomalaisiin verrattuna”, Paija heittää ilmaan.

Suomalaisista toimitusjohtajista yli 40 % näkee suurimmaksi kasvumahdollisuudeksi markkinaosuuden kasvattamisen nykyisillä markkinoilla, kun kansainväliset kollegat uskovat kasvun löytyvän uusista tuote- ja palveluinnovaatioista.

Monen vaikean vuoden jälkeen myös rakenneuudistukset jatkuvat monessa yrityksessä. Uudistuksista kustannussäästöohjelmien jatkaminen korostui suomalaisten toimitusjohtajien vastauksissa: neljä viidestä sanoo sellaisen olevan agendalla myös kuluvan vuoden aikana.

Lisätietoja:

Heikki Paija, partneri, konsultointiliiketoiminta, PwC Suomi, p. 040 545 4959 (tavoitettavissa puhelimitse 22.1. klo 9-12), heikki.paija@fi.pwc.com
Petri Seppälä, partneri, veroneuvonta, PwC Suomi, p. 0400 700 515 (tavoitettavissa puhelimitse 22.1. klo 12-14), petri.seppala@fi.pwc.com
Kaisa Heikkinen, viestintä, p. 020 787 7906 / 040 533 3553, kaisa.heikkinen@fi.pwc.com

Yhteenveto Suomen tuloksista: http://www.pwc.fi/fi/julkaisut/tiedostot/CEO_survey/ceo_survey_results_summary_finland.pdf

www.pwc.fi/ceo

Twitter: @PwC_Suomi

PwC:n seitsemästoista vuosittainen toimitusjohtajatutkimus Global CEO Survey perustuu 1 344 toimitusjohtajan haastatteluun 68 maassa vuoden 2013 viimeisen vuosineljänneksen aikana. Alueittain jaoteltuna 445 haastattelua tehtiin Aasian ja Tyynenmeren alueella, 442 Euroopassa, 212 Pohjois-Amerikassa, 165 Latinalaisessa Amerikassa, 45 Afrikassa ja 35 Lähi-idässä. Koko englanninkielinen tutkimusraportti ja graafit on ladattavissa osoitteessa www.pwc.com/ceosurvey.

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti. Apunasi on Suomessa 775 asiantuntijaa ympäri maan. Olemme sitoutuneita tuottamaan laadukasta palvelua liikkeenjohdon konsultoinnin, yritysjärjestelyiden, veroneuvonnan, tilintarkastuksen ja muun varmennuksen alueilla. Tavoitteenamme on luoda kestävää menestystä. Ota yhteyttä tai lue lisää: www.pwc.fi.

PwC toimii 157 maassa yli 184 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure

Avainsanat:

Yrityksestä

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 000 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tavoitteenamme on luoda kestävää kasvua. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi. PwC toimii 158 maassa yli 236 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure

Tilaa

Multimedia

Multimedia