PwC Suomen liikevaihto ylitti 100 miljoonaa

PwC Suomen liikevaihto kasvoi yli 5 prosenttia 102,8 miljoonaan euroon (97,6 milj. tilikaudella 2012) kesäkuussa 2013 päättyneellä tilikaudella. Globaalin PwC-ketjun liikevaihto nousi 1,8 prosentilla 32,1 miljardiin Yhdysvaltain dollariin.

PwC Suomen toimitusjohtajan Kim Karhun mukaan kasvun taustalla on entistä asiakaslähtöisempi toimintatapa ja sitoutuminen laadukkaaseen työhön. Myös markkinoilla tapahtuneiden yritysjärjestelyiden kasvanut määrä keväällä heijastuu suoraan kasvuun.

”Yksityinen sektori on joutunut sopeuttamaan toimintaansa vaikeassa markkinatilanteessa, mikä on lisännyt yritys- ja rahoitusjärjestelyjä. Tämä näkyi PwC:n osaamisen ja palveluiden kasvaneena kysyntänä varsinkin viime keväänä. Olimme mukana lähes kaikissa viime kevään isoissa pääoma- ja yritysjärjestelyissä, mikä vilkastutti toimintaamme melkein jokaisessa palveluyksikössämme”, Karhu sanoo.

Kaikki PwC:n palvelualueet kasvattivat liikevaihtoaan. Palveluyksiköistä liikkeenjohdon konsultointi ja yritysjärjestelypalvelut kasvatti liikevaihtoaan voimakkaimmin. Tilintarkastus on kuitenkin PwC:n suurin liiketoiminta-alue, ja yhtiö kasvatti tilikaudella markkinaosuuttaan pörssiyhtiöiden tilintarkastajana entisestään.

Suurin osa PwC:n noin 15 000 asiakkaasta on muita kuin listayhtiöitä. Perhe- ja omistajayritykset olivat edellisen tilikauden tapaan yrityksen nopeimmin kasvava asiakasryhmä.

PwC tavoittelee suurinta liikevaihdon kasvua liikkeenjohdon konsultoinnista ja yritysjärjestelypalveluista.

”Konsultointipalveluissa tärkeitä kasvualueitamme ovat mm. strategia- ja IT-konsultointi sekä taloushallinnon ja toimitusketjun hallinnan kehittämiseen liittyvät palvelut”, Karhu sanoo.

”Tavoitteenamme on olla asiakkaillemme kestävän kasvun kumppani. Tämä tarkoittaa, että tuemme asiakkaitamme yhä enemmän liiketoiminnan kehittämisessä, kasvussa ja tehostamisessa niin, että tulevaisuuden kasvu on rakennettu kestävälle pohjalle.”

”Meille on tärkeää toimia vastuullisesti myös työnantajana. Uskon, että yritysvastuullisuus on yhä tärkeämpää sekä nykyisille että uusille työntekijöillemme”, Karhu sanoo.

Suomen PwC:llä on 20 toimipistettä ympäri maan, ja sen palveluksessa oli tilikaudella keskimäärin 775 henkilöä (747 edellisvuonna). Yhtiö aikoo rekrytoida alkaneella tilikaudella kymmeniä uusia asiantuntijoita ja noin 70 harjoittelijaa.

Yhtiö tavoittelee heinäkuussa alkaneen tilikauden osalta selvää kasvua, vaikka markkinoilla on vielä epävarmuutta.

”Asiakas- ja bränditutkimustemme mukaan meillä on paljon tyytyväisiä asiakkaita ja vahva brändi, mikä antaa meille vankan pohjan tavoittelemallemme kasvulle”, Karhu kiteyttää.

PwC-ketjun kasvu voimakkainta Pohjois-Amerikassa

Globaalin PwC-ketjun yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi kesäkuussa 2013 päättyneellä tilikaudella 1,8 prosentilla 32,1 miljardiin dollariin (31,5 miljardia dollaria edellisvuonna).

Suurinta kasvua raportoivat ketjun Pohjois-Amerikan ja Karibian-alueen yhtiöt (7,3 %), kun taas Australian ja Tyynenmeren alueen PwC-yhtiöt jäivät viime vuoden liikevaihdosta. Liiketoiminta-alueista voimakkaimmin kasvoi konsultointi- ja yritysjärjestelypalvelut.

PwC-ketjun tulevaisuuden odotukset ovat varovaisen optimistisia. Asiantuntijaorganisaatio odottaa globaalin talouden kasvavan kolme prosenttia seuraavan vuoden aikana.

PwC-ketju aikoo investoida seuraavan kolmen vuoden aikana yli miljardi dollaria toimintojensa kasvattamiseen erityisesti kehittyvillä markkinoilla ja kasvavien palvelualueiden kehittämiseen esimerkiksi kyberturvallisuuden osalta.

PwC-ketjun tuloksesta löydät lisää tietoa sivulta http://www.pwc.com/gx/en/annual-review/index.jhtml

Lisätietoja:

Kim Karhu, toimitusjohtaja, PwC Suomi, puh. 020 787 7212

Kaisa Heikkinen, viestintä, puh. 020 787 7906 / 040 533 3553, kaisa.heikkinen(at)fi.pwc.com

Vastuullisuuden merkityksestä meille kertoo vuosittain julkaisemamme yritysvastuukatsaus, joka löytyy PwC:n verkkosivuilta osoitteesta www.pwc.fi/yritysvastuu.

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti. Tavoitteenamme on luoda kestävää menestystä. Apunasi on Suomessa 775 asiantuntijaa 20 paikkakunnalla ympäri maan. Olemme sitoutuneita tuottamaan laadukasta palvelua liikkeenjohdon konsultoinnin, yritysjärjestelyiden, veroneuvonnan, tilintarkastuksen ja muun varmennuksen alueilla. Ota yhteyttä tai lue meistä lisää: www.pwc.fi.

PwC toimii 157 maassa yli 184 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa joko koko PwC-ketjuun maailmalaajuisesti tai yksittäisiin jäsenyrityksiimme, joista jokainen on oma juridisesti itsenäinen yhtiönsä. Lisätietoja rakenteestamme löydät osoitteesta www.pwc.com/structure.

Avainsanat:

Yrityksestä

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 000 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tavoitteenamme on luoda kestävää kasvua. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi. PwC toimii 158 maassa yli 236 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure

Tilaa

Multimedia

Multimedia