Sääntely ja korkotaso huolettavat vakuutusalan ammattilaisia Suomessa

Sääntely, yleinen taloudellinen tilanne ja korkotaso nähdään keskeisinä vakuutusalaa uhkaavina riskeinä niin maailmanlaajuisesti kuin Suomessakin, ilmenee PwC:n ja CSFI:n (Centre for the Study of Financial Innovation Insurance) toteuttamasta Insurance Banana Skins 2015 -tutkimuksesta.

Suomalaisvastaajien huolenaiheet vastasivat hyvin pitkälle vakuutusalan riskejä kartoittavan kyselyn maailmanlaajuisia tuloksia. Uudet säädökset olivat vuoden 2013 tutkimustulosten tapaan listan kärjessä. Seuraavaksi merkittävimmät riskit liittyivät makrotaloustilanteeseen ja siihen, kuinka yhä matalana pysyvä korkotaso vaikuttaa alan tuottoihin ja tuotteisiin.

"Sääntely, erityisesti Solvenssi 2:n implementointi, aiheuttaa alalle taakan, jonka vastaajat pelkäävät vaikuttavan yhtiöiden kannattavuuteen ja jopa tiettyjen liiketoimintojen elinkelpoisuuteen", toteaa PwC Suomen finanssitoimialan asiantuntija Marko Lehto.

Solvenssi 2:n tuomien uusien pääomavaatimusten vaikutukset ovat moninaisia. Ne vahvistavat yrityksiä, mutta samalla syntyy potentiaalinen uhka pääoman puutteesta. Mahdolliset vaikutukset herättävät kysymyksiä myös pitkän aikavälin säästämisen suhteen.

Makrotalouden epävakaa tilanne näkyy yhden vastaajan mukaan muun muassa siinä, että laskuperustekorko yhdistettynä deflaatioon on tappava yhdistelmä henkivakuutusyhtiöille, joilla on vanhoja vakuutussopimuksia.

Poliittinen riski nähdään Suomessa huomattavasti suurempana kuin muualla maailmassa. Vastaajat sanoivat vakuutusalan toimivan erittäin hankalassa poliittisessa ympäristössä, jossa verotus ei suosi pitkäaikaissäästämistä ja yrityksiä neuvotaan, mihin varoja tulisi sijoittaa. Eräs vastaaja totesi: “Pahin skenaario on se, ettei valtio jätä tilaa yksityiselle strukturoidulle säästämiselle (eli verotuksella tuettuun säästämiseen)”.

Kyberuhat ja vakuutusyhtiöiden haavoittuvuus mahdollisille verkkohyökkäyksille on toinen erittäin ajankohtainen riskialue. “Turvallisuus on aina askeleen jäljessä teknologian käytön ja aktiviteettien kasvaessa. Vakuutusyhtiöt ovat todennäköinen hyökkäyksen kohde”, toteaa yksi vastaajista.

Alaan vaikuttavat rakenteelliset ja teknologiset muutokset saivat myös paljon huomiota -  erityisesti tapa, jolla asiakkaat etääntyvät vakuutuksenantajista hyödykkeistämisen, uusien jakelukanavien ja ulkopuolisen kilpailun myötä. Digitalisaatio muuttaa vakuutusalankin liiketoimintamalleja, tosin sen toki nähdään tarjoavan myös mahdollisuuksia.

Muita vastaajia enemmän suomalaisia huoletti myös ilmastonmuutoksen mahdollisesti mukanaan tuomat myrsky- ja tulvatuhovaatimukset.

Kollegoitaan vähemmän huolestuneita suomalaiset olivat mm. muutosjohtamisesta ja osaajien löytämisestä.

”Eliniän pidentyminen ja varallisuuden lisääntyminen lupaavat vakuutusalan toimijoille positiivisia tulevaisuudennäkymiä. Toisaalta haasteita alalle tuovat uusi teknologia, asiakkaiden muuttuvat odotukset, uudet säännökset ja epävakaa taloudellinen tilanne. Tutkimus osoittaa, että suomalaiset ovat kansainvälisiä kollegoitaan vähemmän huolestuneita alan riskeistä ja riskeihin on varauduttu keskiarvoa paremmin”, Lehto sanoo.

Lisätietoja:

Marko Lehto, PwC Suomi, puh. 020 787 8216, marko.lehto@fi.pwc.com

Tietoa tutkimuksesta:

Vakuutusalan riskejä kartoittava Insurance Banana Skins -tutkimus toteutettiin maalis–huhtikuussa 2015. Kyselyyn saatiin 806 vastausta 54 maasta. Suomesta kyselyyn vastasi 19 henki- ja vahinkovakuutustoimialan edustajaa. Insurance Banana Skins -tutkimus on tehty aiemmin vuosina 2009, 2011 ja 2013.


PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti. Suomessa meitä on yli 800 asiantuntijaa ja toimipisteverkostomme kattaa koko maan. Olemme sitoutuneita tuottamaan laadukasta palvelua liikkeenjohdon konsultoinnin, yritysjärjestelyiden, veroneuvonnan, tilintarkastuksen ja muun varmennuksen alueilla. Ota yhteyttä tai lue meistä lisää: www.pwc.fi.

PwC toimii 157 maassa yli 195 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa joko koko PwC-ketjuun maailmalaajuisesti tai yksittäisiin jäsenyrityksiimme, joista jokainen on oma juridisesti itsenäinen yhtiönsä. Lisätietoja rakenteestamme löydät osoitteesta www.pwc.com/structure.

Avainsanat:

Yrityksestä

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 000 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tavoitteenamme on luoda kestävää kasvua. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi. PwC toimii 158 maassa yli 236 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Sääntely, erityisesti Solvenssi 2:n implementointi, aiheuttaa vakuutusalalle taakan, jonka vastaajat pelkäävät vaikuttavan yhtiöiden kannattavuuteen ja jopa tiettyjen liiketoimintojen elinkelpoisuuteen.
Finanssitoimialan asiantuntija Marko Lehto, PwC Suomi