Toimitusjohtajien mielestä innovaatio on tärkein kasvun mahdollistaja

- johtajuus, strateginen integraatio ja vastuullisuus myös kasvun edellytyksiä

Uudet tuote- ja palveluinnovaatiot ovat toimitusjohtajien mukaan jo markkinaosuuden kasvattamisen veroinen uuden kasvun mahdollistaja. Tämä selviää PwC:n toteuttamasta maailmanlaajuisesta kyselystä, jossa kartoitettiin 1200 toimitusjohtajan näkemyksiä kasvun edellytyksistä.

Tutkimus paljasti, että innovaatio koetaan nyt markkinaosuuden kasvattamisen kanssa ylivoimaisesti merkittävimmäksi kasvun mahdollistajaksi. Innovaatiot selättävät tärkeysjärjestyksessä muun muassa uusien markkinoiden valloittamisen, yrityskaupat ja fuusiot sekä yhteistyöhankkeet ja muut kumppanuusmallit.

Tutkimus osoitti innovaatioiden merkityksen kasvaneen lähes kaikilla toimialoilla. Kaiken kaikkiaan 78 prosenttia kyselyyn osallistuneista toimitusjohtajista uskoi innovaatioiden johtavan seuraavan kolmen vuoden aikana sekä 'merkittävään' uuteen tuottoon että kustannusten karsimiseen. Innovaatioiden merkitys uuden kasvun mahdollistajana painottuu eniten niillä toimialoilla, joissa teknologia muuttaa asiakkaiden odotuksia. Esimerkiksi lääke-, viihde- ja media-alalla yli 40 prosenttia toimitusjohtajista uskoo yritystensä tärkeimpien kasvumahdollisuuksien löytyvän uusista tuotteista ja palveluista.

Kysely osoitti monien toimitusjohtajien muuttaneen tapaa, jolla he lähestyvät innovaatioita: monet etsivät nyt innovaatioita yhteistyössä ulkopuolisten kumppaneiden kanssa ja uusilta markkinoilta ns. avoimen innovaation periaatteella. Viihde- ja media-alan toimitusjohtajien enemmistö arvelee yrityksensä kehittävän jatkossa uusia tuotteita ja palveluja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Seuraava vuosikymmen innovaatiorikkain aikakausi

- Innovaatio on elinehto niille yrityksille, joiden toimialaa leimaavat huimaa vauhtia kehittyvä teknologia ja vaativa asiakaskunta, kertoo PwC:n innovaatiojohtamisen konsultti Pekka Pesonen. Aikaansa edellä olevat yritykset tekevät kaikkensa luodakseen kilpailuetua ja kasvua tuottavia innovaatioita. Nopeasti muuttuvilla markkinoilla yritysten täytyy pyrkiä parantamaan palvelutarjontaansa jatkuvasti. Tuotteita, palveluita ja jopa brändejä kehitetään käytännössä koko ajan.

- Seuraava vuosikymmen tulee olemaan innovaatiorikkain aikakausi sitten teollisen vallankumouksen. Se on odotettavissa tilanteessa, jossa yli miljardi uutta asiakasta, globaali saavutettavuus ja radikaalit uudet ratkaisut tieteessä ja teknologiassa kohtaavat markkinoilla, Pesonen jatkaa.

PwC:n toteuttama Demystifying Innovation: take down the barriers to new growth -tutkimus kertoo onnistuneimpien innovaatioiden takana olevan aina toimitusjohtajan ja muun johdon luoma ja ylläpitämä organisaatiokulttuuri, jossa kehitystyö on suunnitelmallista ja uudet ideat tervetulleita.

Tutkimuksen mukaan innovaatiotoimintaa ja innovaatioiden tuottavuutta pitäisi myös mitata, ja innovaatioita tulisi voida hoitaa kuten muitakin yrityksen tekemiä sijoituksia. Yrityksen johdon tulisi tietää innovaatioihin panostettavan sijoituksen tuotto. Raportissa esitellään PwC:n kehittämä, mittaukseen sopiva "Innovation Scorecard", jossa innovaatiotoiminta jaotellaan neljään kategoriaan. Tähän viitekehykseen perustuen yritys voi muodostaa innovaatiotoimintaa ja sen tuottavuutta kuvaavan mittariston.

PwC auttoi Aalto-yliopiston yrittäjyyskeskusta (Aalto Center for Entrepreneurship, ACE) soveltamaan viitekehystä, jonka pohjalta kehitettiin innovaatiotoimintaa kuvaavat mittarit. Tämän avulla yrittäjyyskeskus pystyy paitsi seuraamaan organisaation suoriutumista, myös tunnistamaan keskeiset kehityskohteet.

- Innovation Scorecardiin pohjautuva mittaristo antaa meille ymmärrettävän ja tehokkaan keinon tunnistaa jatkuvasti kehittyvän innovaatioprosessimme parhaat käytännöt, ja toisaalta alueet, joita meidän tulee edelleen kehittää ollaksemme yksi maailman johtavista yliopiston teknologiansiirto-organisaatioista, sanoo ACE:n johtaja Will Cardwell.


Lisätietoja

Pekka Pesonen, 0400 260 967, pekka.v.pesonen(at)fi.pwc.com

Koko raportti on ladattavissa osoitteessa

http://www.pwc.com/gx/en/corporate-strategy-services/assets/ceosurvey-innovation.pdf

 

PwC tarjoaa sinulle liikkeenjohdon konsultointia, tilintarkastusta sekä yritysjärjestelyihin, verotukseen ja varmennukseen liittyviä palveluja 154 maassa. Apunasi on maailmanlaajuisesti 161 000 ja Suomessa yli 700 alansa vankkaa ammattilaista – on yrityksesi sitten kasvuyhtiö, perheyritys, pörssilistattu tai julkissektorin toimija. PwC viittaa PricewaterhouseCoopers International Limited -jäsenyritysten muodostamaan ketjuun, jonka jokainen jäsenyritys on itsenäinen juridinen yhtiö. Lue lisää: www.pwc.com/fi.

Yrityksestä

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 000 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tavoitteenamme on luoda kestävää kasvua. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi. PwC toimii 158 maassa yli 236 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure

Tilaa

Liitteet & linkit