Urheilubisneksellä menee talouden taantumasta huolimatta hyvin - alan liikevaihto nousee 145,3 miljardiin dollariin

 

PwC:n tuore urheilumarkkinoihin keskittyvä Outlook for the global sports market to 2015 –raportti ennakoi alan liikevaihdon kasvavan vuoteen 2015 mennessä 145,3 miljardiin Yhdysvaltain dollariin. Vuotuisen kasvuvauhdin arvioidaan yltävän 3,7 prosenttiin. Kasvulla on monta veturia. Esimerkiksi televisiomainonnan uusi nousu ja urheiluohjelmien siirtyminen yhä enenevissä määrin maksullisille televisiokanaville edesauttavat kasvua. Myös autoyhtiöiden ja finanssialan yritysten sponsorointihalukkuus on nousussa.

Vaikka yleinen taloustilanne on epävarma, urheilubisneksellä menee hyvin. Monien urheilutapahtumien suosio on suurempaa kuin koskaan ja kehittynyt teknologia edesauttaa aiempaa korkealaatuisempaa lähetysten seuraamista eri medioista. Samalla televisiokampanjat, urheiluseurat, hallinnointielimet ja urheilutähdet ovat kaikki ottaneet sosiaalisen median omakseen. Näin ne kohtaavat fanit uudella tavalla tarjoten heille aiempaa vuorovaikutteisempia ja merkittävimpiä kohtaamisia ja kokemuksia.

Vuoteen 2015 asti ulottuva katsaus kertoo, että Pohjois-Amerikka tulee jatkossakin olemaan suurin markkina-alue. Seuraavaksi suurimmaksi ennakoidaan EMEAa (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) Latinalaisen Amerikan jäädessä pienimmäksi markkina-alueeksi. BRIC-maissa (Brasilia Venäjä, Intia ja Kiina) koettiin merkittävästi muuta maailma nopeampi urheilumarkkinoiden kasvu vuosina 2006–2010, mutta tulevan viiden vuoden aikana eron kasvuvauhdissa muuhun maailmaan nähden odotetaan tasaantuvan.

- Pohjois-Amerikka on edelleen suurin markkina-alue ja sen kasvuvauhti tulee olemaan lähivuosina merkittävästi nopeampaa kuin Aasian ja Tyynenmeren ja EMEAn urheilumarkkinoiden kasvu. Vaikka jotkut kehittyvät markkinat ovat kasvattamassa painoarvoaan esimerkiksi isännöimällä kansainvälisesti huomattavia urheilutapahtumia, on perinteisillä, kehittyneillä urheilumarkkinoilla kuitenkin vielä mittavasti tilaa kasvulle, kertoo Iso-Britannian PwC:llä urheilutoimialasta vastaava Julie Clark.

Latinalaisen Amerikan kasvun ennakoidaan kipuavan maailman kärkeen ja markkina-alueen yltävän 4,9 prosentin vuotuiseen kasvuun tulevina vuosina. Osittain kasvuodotukset johtuvat Brasilian vuoden 2014 jalkapallon FIFA World Cup -isännyydestä. Seuraavaksi nopeinta kasvua odotetaan Pohjois-Amerikan markkinoille, joille povataan 4 prosentin vuotuista kasvua.

EMEA on toiseksi suurin markkina-alue, arvoltaan 42,8 miljardia Yhdysvaltain dollaria, eli 35 prosenttia maailman urheilumarkkinoiden kokonaisliikevaihdosta. Alueen kasvuodotukset vuoteen 2015 ovat kuitenkin kansainvälisessä vertailussa alhaisimmat. Kasvu jäänee 2,9 prosenttiin. Osittain muuta maailmaa hitaampi kasvu heijastaa markkina-alueen epävakaata taloustilannetta, osittain huomattavien urheilutapahtumien ajankohtia: 2010 oli EMEAlle vahva FIFA World Cupin ansiosta, kun taas vuodesta 2015 ennakoidaan verrattain hiljaista.

Lipputulot edelleen merkittävin tulonlähde

Urheilutapahtumien lipputulot ovat jatkossakin merkittävin tulonlähde muodostaen 32,6 prosenttia alan kokonaisliikevaihdosta (44,7 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuonna 2015).  

Sponsorointi puolestaan muodostaa 28,8 prosenttia alan kokonaismarkkinoista. Keskimääräinen kasvu vuoteen 2015 asti tulee olemaan 5,3 prosenttia. Sponsorointisopimusten muoto on muuttunut. Tänä päivänä ei tavoitella enää yksin brändinäkyvyyttä ja tietoisuuden kasvattamista, vaan tavoitteena on syvemmän ja merkityksellisemmän kokemuksen luominen yhdessä fanien ja henkilökunnan kanssa uusien digitaalisten teknologioiden avulla.

Kolmanneksi suurin liikevaihdon lähde ovat mediaoikeudet. Reilut 24 prosenttia urheilumarkkinoiden arvosta muodostuu myydyistä oikeuksista.

Pienimmän osan alan kokonaisliikevaihdosta muodostavat oheistuotteet. Niiden osuus on vain 14,5 prosenttia. Pohjois-Amerikassa oheistuotteet tuovat kuitenkin hiukan yli neljänneksen alan kokonaisliikevaihdosta. Oheistuotteiden myynnin kasvu noudattaa selkeästi kuluttajien yleisten kulutustottumuksien kehittymisen trendejä.

Raportin mukaan alalla vallitsevat seuraavat kehitystrendit:

- Kasvua tulee BRIC-maiden ja Lähi-idän kehittyviltä urheilumarkkinoilta, jotka tarjoavat jatkossakin uusia kaupallisia mahdollisuuksia sekä kotimaisten että kansainvälisten urheilutapahtumien kautta.

- Sponsorit tulevat vaatimaan aiempaa kehittyneempiä mittaustapoja investointiensa kannattavuuden ja hyödyllisyyden seuraamiseen.

- Urheilualan toimijoiden on esiteltävä uusia sääntelyn keinoja kustannustason ja velkojen määrän kurissa pitämiseksi, jotta seuraaville sukupolville voidaan jättää perinnöksi kestävän kehityksen mukainen liiketoimintamalli urheilumarkkinoilla.

- Urheilualan toimijoiden on löydettävä tasapaino kasvavien kaupallisten paineiden, rehdin urheilun ja urheilutulosten ennalta arvaamattomuuden säilyttämisen välillä, jotta urheilukisat varmistavat jatkossakin vetovoimansa kannattajien keskuudessa.

Saat ladattua koko tutkimusraportin osoitteessa

http://www.pwc.com/fi/fi/julkaisut/tiedostot/global_sports_market.pdf

PwC tarjoaa sinulle liikkeenjohdon konsultointia, tilintarkastusta sekä yritysjärjestelyihin, verotukseen ja varmennukseen liittyviä palveluja 158 maassa. Apunasi on maailmanlaajuisesti 169 000 ja Suomessa yli 700 alansa vankkaa ammattilaista – on yrityksesi sitten kasvuyhtiö, perheyritys, pörssilistattu tai julkissektorin toimija. PwC viittaa PricewaterhouseCoopers International Limited -jäsenyritysten muodostamaan ketjuun, jonka jokainen jäsenyritys on itsenäinen juridinen yhtiö.

 

 

Avainsanat:

Pwc

Yrityksestä

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 000 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tavoitteenamme on luoda kestävää kasvua. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi. PwC toimii 158 maassa yli 236 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure

Tilaa

Liitteet & linkit