Kyselytutkimus: 4 johtajaa 10:stä kokee epävarmuutta päätöksentekotilanteissa

Harvard Business Review’n tekemä kysely paljastaa oikean tiedon ja yhteistyön merkityksen päätöksenteossa.

Lehdistötiedote 18.12.2013

Käyttäjälähtöisen liiketoiminta-analytiikan asiantuntijayritys QlikTech raportoi kyselytuloksista, joiden mukaan 42 % yritysjohtajista ei luota yrityksessä tehtyihin päätöksiin, sillä niiden taustalta puuttuu tietoa tai tietoon ei pääse käsiksi tarpeeksi helposti. Harvard Business Review’n analytiikkapalveluiden QlikTechille tekemä kyselytutkimus osoittaa myös, että vain 13 % vastaajista uskoo vahvasti voivansa luottaa itse tekemiinsä päätöksiin.

Tutkimuksessa haluttiin selvittää, miten paljon yritysjohtajat luottavat yrityksessä tehtyihin päätöksiin sen perusteella, kuinka paljon tietoa on ollut käytettävissä.  Kysely tehtiin viime elokuussa 442:lle ylimmän johdon edustajalle Pohjois-Amerikassa, Euroopassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Keskeisiä ongelmia kyselyssä olivat muun muassa tiedon saatavuus päätöksentekotilanteissa sekä sisäisen ja ulkoisen tiedon laatu. Nämä nousivat esiin itsevarmuutta päätöksenteossa vähentävinä tekijöinä.

Kyselyyn vastanneet myös katsoivat, että organisaation sisäiset esteet vaikuttivat kielteisesti päätöksentekoon. 45 prosenttia oli sitä mieltä, että suurinta hallaa aiheuttavat päätöksenteko suljettujen ovien takana ilman, että paikalla on oikeita ihmisiä, sekä ylimmän johdon ylenpalttinen luottamus kokemukseen. 42 % mainitsi myös yhteistyön puutteen yhdeksi päätöksentekoa vaikeuttavaksi asiaksi.

”Tietoon pääsee käsiksi nykyään todella paljon helpommin kuin vaikkapa kymmenen vuotta sitten. Silti kyselystä käy ilmi, että siitä ei osata ottaa kunnolla tukea päätöksentekoon. Nykypäivän johtajan on pystyttävä päätöksentekoon usein siltä istumalta. Itseluottamusta ja varmuutta lisää varmasti se, että olennainen tieto on helposti saatavilla ja nopeasti jaettavissa muiden kanssa päätöksen sparraamiseksi”, QlikTechin Suomen ja Baltian maajohtaja Jarmo Rajala toteaa.

Lisätietoa:

Jarmo Rajala, maajohtaja, Suomi ja Baltia, QlikTech
jarmo.rajala@qlikview.com, 040 530 0384

QlikTech nostaa olennaisen esiin ja tekemisen perustaksi. Business Intelligence (BI) -toimialaa uudistava QlikView Business Discovery -alusta tekee tiedosta strategisen ja optimoitavan resurssin. Luontaista assosiointia noudattelevan teknologian ansiosta QlikView tarjoaa haetun tiedon ohella aiheeseen liittyviä tietoja ja tukee tietoon perustuvien päätösten tekemistä. QlikView’n käytettävyys ja tiedon hallintamallit vastaavat sekä pienten yritysten että globaalien organisaatioiden vaatimuksiin. QlikTechin pääkonttori sijaitsee USA:ssa ja se palvelee noin 30 000 asiakasta yli 100 maassa. Lisätietoja: www.qlikview.com.

Avainsanat:

Tilaa