QPR:lle päänavaus Meksikon julkishallintoon

TIEDOTE 11.12.2002 QPR Software Oyj QPR:lle päänavaus Meksikon julkishallintoon QPR Software Oyj:n meksikolainen partneri MercreSoft on voittanut ratkaisutoimituksen e-Rural projektille Meksikossa. Ratkaisun keskeisen osan muodostavat QPR:n ScoreCard- ja ProcessGuide -ohjelmistot. Kaupan arvo on vähintään 200.000 USD, josta QPR:n osuus on noin puolet. Kauppa on jatkoa QPR:n kestävän kehityksen projekteihin liittyville kaupoille, joista voidaan mainita mm. 130 maahan ulottuva YK:n kehitysohjelmille tehty toimitus, Keskon ympäristösertifikaatilla palkittu järjestelmä sekä TE-keskusten järjestelmät. TE-keskusten järjestelmissä pääpainopistealueena on hankkeiden ohjelmajohtaminen. E-Rural -hankkeen lähtökohtana on luoda yhteistoiminnallinen sovellusalusta kestävälle kehityksen eri projekteille. Hankkeen takana ovat Meksikon Talous-, Sosiaali- ja Maatalousministeriöt ja rahoitukseen osallistuu myös Maailmanpankki. Kestävään kehitykseen liittyvien reaaliaikaisten avainsuoritusmittareiden rakentamisessa ja käyttämisessä johtamisen tukena sekä maaseudun tuottajien toimitusketjuprosessien mallinnuksessa ja kehittämisessä QPR:n ohjelmistot ja asiantuntijatuki muodostavat merkittävän pohjan. E-Rural -hankkeen kehitysohjelmat toteutetaan Meksikon eri alueilla (Rural). Kestävän kehityksen hankkeet ovat nousemassa yhdeksi tärkeäksi alueeksi QPR:n julkishallinnon ratkaisujen osa-alueena. MercreSoft:n asiantuntemus ja projektikokemus olivat ehdoton edellytys nyt saadulle ratkaisukaupalle. Partnereiden tekemien loppuasiakaskauppojen merkitys QPR:lle kasvaa koko ajan. QPR:stä lyhyesti QPR tekee ohjelmistotuotteita, joita myydään kasvavan jakelukanavan kautta globaaleille niche markkinoille. Tuotteiden loppuasiakkaita on noin 150 maassa. QPR:n tuotteita käytetään tehostamaan organisaatioiden toimintaprosesseja ja johtamista. Asiakkaat saavuttavat QPR:n tuotteilla nopeasti mitattavissa olevia hyötyjä, jotka ovat organisaatiolle tärkeitä erityisesti silloin, kun pitää tehdä nopeita tehostamistoimenpiteitä tai hallita kasvua. QPR on listattu Helsingin Pörssin NM-listalla. Yhteystiedot Jouko Pelkonen, 040-556 2387 jouko.pelkonen@qpr.com QPR Software Oyj Sörnäisten rantatie 27 A 3. krs 00500 Helsinki ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/11/20021211BIT00170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/11/20021211BIT00170/wkr0002.pdf

Tilaa