QPR:n Partneriverkko Kasvaa, Oma Myyntiorganisaatio Uudistettiin

QPR Software Oyj Pörssi-ilmoitus 17.6.2002 klo 10.00 QPR:N PARTNERIVERKKO KASVAA, OMA MYYNTIORGANISAATIO UUDISTETTIIN QPR:n uudistetun myyntiorganisaation tavoitteeksi on asetettu QPR- yhteisön rakentaminen. Globaalin ja kasvavan yhteisön tehtävänä on vastata mahdollisimman hyvin eri puolilla maailmaa toimivien asiakkaiden tarpeisiin. QPR-yhteisön muodostavat QPR Software Oyj sekä yhtiön jälleenmyyjäpartnerit. Jälleenmyyjiä on tällä hetkellä 127 kaikkiaan 42 maassa. Jälleenmyyjäorganisaatioissa yli 400 henkilöä tekee QPR- liiketoimintaa. QPR:n johdon arvion mukaan jälleenmyyjien määrä voi moninkertaistua vuoden 2004 loppuun mennessä. QPR on myös panostanut henkilöstöön ja uusia ammattilaisia on palkattu huhtikuun alusta 17 henkilöä, jolloin kokonaishenkilöstömäärä on noussut 121:aan. Loppuvuoden aikana QPR panostaa edelleen korkeatasoisen myyntihenkilöstön rekrytointiin. QPR-yhteisön rakentamisesta vastaa yhtiön uudistettu myyntiorganisaatio. QPR:n myynnistä ja markkinoinnista vastaava johtaja, Senior Vice President Matti Kanninen on tehnyt seuraavat organisaatiomuutokset tavoitteiden saavuttamiseksi: Petri Leino on nimitetty Pohjoismaiden aluejohtajaksi nimikkeellä Vice President Nordic. Alueella toimii tällä hetkellä 43 partneria viidessä maassa sekä Suomen suoramyynti-tiimi, jonka vetäjänä Leino toimi aiemmin. Jari Siltakoski on nimitetty Lähi-Idän, Aasian, Australian ja Uuden- Seelannin aluejohtajaksi nimikkeellä Vice President Asia-Pacific - Middle East. Alueella toimii tällä hetkellä 26 partneria 12 maassa ja yksikön pääfokus vuoden 2002 aikana on panostaa Malesian, Singaporen, Indonesian ja Australian markkinoihin. Aiemmin Siltakoski toimi Affecto Oy:n toimitusjohtajana ja johtotehtävissä WM Data:lla Business Intelligence -ohjelmistoliiketoiminnassa. Sam Weintraub on nimitetty muun Euroopan, Afrikan ja Etelä-Amerikan aluejohtajaksi nimikkeellä Vice President Europe - Africa - South America. Alueella toimii tällä hetkellä 49 partneria 24 maassa ja yksikön pääfokus vuonna 2002 on EU-markkinoilla. Aiemmin Weintraub toimi mm. F-Securen myyntijohtajana ja Netscapen Suomen toimitusjohtajana. Pohjois-Amerikan aluejohtajana toimii oman toimensa ohella Matti Kanninen toistaiseksi. Alueella on tällä hetkellä yhdeksän partneria, kaikki USA:ssa. Teemu Lehto on nimitetty partnereiden liiketoimintojen kehitysjohtajaksi nimikkeellä Vice President, Partner Business Development. Lehdon vastuulla on luoda partnereille kannattavia liiketoimintamahdollisuuksia loppuasiakkaille arvoa tuovien konseptien avulla. Lehto toimi viimeksi RosettaNet-organisaatiossa Los Angelesissa vuokrajohtajana nimikkeellä Director Business Process Modelling. QPR:n yhteistyö RosettaNet- organisaation kanssa jatkuu positiivisesti edelleen. QPR:stä lyhyesti QPR tekee ohjelmistotuotteita, joita myydään koko ajan kasvavan jakelukanavan kautta globaaleille markkinoille. QPR:n oman, yli 120 henkilön organisaation lisäksi jälleenmyyjäorganisaatioissa yli 400 henkilöä tekee QPR-liiketoimintaa. QPR on yksi kansainvälisimmin toimivista suomalaisista ohjelmistoyrityksistä. QPR:n tuotteita käytetään tehostamaan yritysten liiketoimintaprosesseja ja johtamista. Asiakkaat saavuttavat tuotteilla nopeasti mitattavissa olevia hyötyjä, joita haetaan erityisesti silloin, kun pitää tehdä nopeita tehostamistoimenpiteitä tai hallita nopeaa kasvua. Tämä mahdollistaa QPR- tuotteiden myynnin erilaisissa markkinatilanteissa. QPR Software Oyj Jouko Pelkonen, toimitusjohtaja Yhteydet: Jouko Pelkonen, puh. 040 556 2387 jouko.pelkonen@qpr.com www.qpr.com Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/17/20020617BIT00270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/17/20020617BIT00270/wkr0002.pdf

Tilaa