QPR SCORECARD KÄYTTÖÖN TULOSOHJAUKSEN SITOUTTAMISVÄLINEENÄ MERKITTÄVÄSSÄ SOSIAALIVAKUUTUSORGANISAATIOSSA

QPR SCORECARD KÄYTTÖÖN TULOSOHJAUKSEN SITOUTTAMISVÄLINEENÄ MERKITTÄVÄSSÄ SOSIAALIVAKUUTUSORGANISAATIOSSA Ranskan julkishallinnossa terävöitetään tulosohjausta ja tehostetaan työntekijöiden sitoutumista tavoitteisiin QPR ScoreCard -järjestelmän avulla. QPR:n jälleenmyyjä Activ on tehnyt merkittävän balanced scorecard -ratkaisukaupan, jonka osana Ranskan kansallisen eläkejärjestön, Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse'n (CNAV) 12 alueorganisaatiota (CRAM) ottavat käyttöön QPR ScoreCard -ohjelmiston. Kauppa on jatkoa syyskuussa 2002 tehdyille Pariisin, Marseillen, Lyonin ja Nantesin CRAM:ien pilotti-kaupoille. Kauppojen jälkeen kaikki Ranskan alueelliset CRAM-yksiköt käyttävät QPR ScoreCard'a. Yksi merkittävistä QPR-tuotteiden käyttöalueista on julkishallinnon prosessien ja johtamisen kehittämishankkeet. Nyt tehty kauppa on osoitus pitkäjänteisen kehitystyön onnistumisesta sekä hyvästä jakelutieyhteistyöstä. CNAV toteuttaa Työ- ja Sosiaaliministeriön sekä Talous- ja Teollisuusministeriön kanssa sovittuja monivuotisten tulossopimusten mukaisia laadullisia ja määrällisiä tavoitteita. CNAV hallinnoi 13 miljoonan eläkeläisen tietoja, jolloin tietomassat ovat valtavat ja kokonaisuuden hahmottaminen on ollut lähes mahdotonta. QPR ScoreCard toimii suunnan näyttäjänä, jonka indikaattoreiden avulla CNAV tekee tarvittavat ohjausliikkeet menestyäkseen. Hyödyt tulevat osallistuvasta tavoitteiden kommunikoinnista ja sitä kautta koko organisaation sitoutumisesta tavoitteisiin. QPR:n julkishallinnon ratkaisut auttavat julkishallintoa saavuttamaan vaikuttavuus-, tehokkuus- ja laatutavoitteensa. QPR:n julkishallinnon ratkaisuja toimitetaan sekä keskushallinnon, alueellisen että paikallishallinnon tulosohjauksen terävöittämiseen ja hallinnonalojen rajat ylittävän ohjelmajohtamisen tukemiseen. Keskeinen osa ratkaisuja ovat tulossopimuksiin ja sovittuihin toimintatapoihin sitoutuminen, tietämyksen jakaminen ja parhaiden käytäntöjen toteuttaminen. QPR:stä lyhyesti QPR tekee interaktiivisia ohjelmistotuotteita, joilla sitoutetaan ihmisiä organisaatioiden tavoitteisiin ja prosesseihin. QPR:n asiakasohjautuva tuotekehitys tekee luotettavia ja nopeasti käyttöönotettavia ratkaisuja prosessijohtamisen ja balanced scorecardin suunnitteluun, toteuttamiseen ja kommunikointiin. QPR tekee liiketoimintaa tiiviissä yhteistyössä kansainvalisen jakelutiensä kanssa. QPR Software Oyj Yhteydet: Matti Kanninen, johtaja/julkishallinnon ratkaisut 040 545 5877 Jouko Pelkonen, toimitusjohtaja 040 556 2387 www.qpr.com Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/18/20021218BIT00440/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/18/20021218BIT00440/wkr0002.pdf

Tilaa