Korjaus Qt Group Oyj:n yhtiökokouskutsuun

Qt Group Oyj Pörssitiedote 19.2.2018 Klo 15.10

Qt Group Oyj julkaisi perjantaina 16. helmikuuta 2018 kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 13. maaliskuuta 2018. Kutsun kohdassa C. Ohjeita kokoukseen osallistujille oli virhe yhtiökokouksen täsmäytyspäivässä. Kutsussa on virheellisesti esitetty täsmäytyspäivän olevan 2.3.2018, kun oikea päivä on 1.3.2018. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on siten osakkeenomistajalla, joka on torstaina 1.3.2018 rekisteröitynyt Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon, ja joka on lisäksi ilmoittanut osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 9.3.2017 kello 10.00.

Vastaavasti hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 1.3.2018.

Korjattu kutsu on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä.

Lisätietoja:
Mika Pälsi, lakiasiainjohtaja, Qt Group Oyj, +358 9 8861 8040

JAKELU

NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Qt Group (Nasdaq Helsinki: QTCOM) on kansainvälinen ohjelmistoyhtiö, jolla on vahva asema yli 70 toimialalla. Qt-teknologiaa käytetään miljoonissa laitteissa ja sovelluksissa ja sitä käyttävät merkittävät globaalit yhtiöt ja kehittäjät maailmanlaajuisesti. Qt mahdollistaa asiakkaillensa ainutlaatuisen käyttäjäkokemuksen luomisen ja se edistää niiden digitaalisia kehityshankkeita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli EUR 36,3 miljoonaa ja se työllistää noin 300 henkilöä. Lue lisää osoitteessa http://qt.io.

Tilaa

Liitteet & linkit