Qt Group Oyj:n suurimpiin osakkeenomistajiin kuuluvalta Aktialta lisätukea suunniteltuun merkintäetuoikeusantiin

QT GROUP OYJ
PÖRSSITIEDOTE
20.2.2017

Qt tiedotti 16.2.2017 strategiansa ja pitkän aikavälin tavoitteidensa päivittämisestä sekä suunnitellusta lisärahoituksen hankkimisesta mahdollisella merkintäetuoikeusannilla. Samassa yhteydessä Qt tiedotti, että yhtiön suurimmat osakkeenomistajat Ingman Development Oy (21,38 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä 31.1.2017 tilanteen mukaisena), Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (14,62 %), Jyrki Hallikainen (7,38 %) ja Kari Karvinen (4,80 %) ovat alustavasti ilmoittaneet aikovansa osallistua mahdolliseen merkintäetuoikeusantiin omistustensa suhteessa ja äänestävänsä yhtiön 14.3.2017 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiön hallitukselle ehdotetun merkintäetuoikeuteen perustuvan osakeannin valtuutuksen puolesta.

Aiemmin saamiensa sitoumusten lisäksi Aktia Rahastoyhtiö Oy on alustavasti ilmoittanut hallinnoimiensa Sijoitusrahasto Aktia Capitalin (2,63 %), Sijoitusrahasto Aktia Nordic Small Capin (1,59 %) ja Sijoitusrahasto Aktia Nordic Micro Capin (0,77 %) puolesta aikovansa osallistua mahdolliseen merkintäetuoikeusantiin omistustensa suhteessa ja äänestävänsä niin ikään yhtiön hallitukselle ehdotetun merkintäetuoikeuteen perustuvan osakeannin valtuutuksen puolesta.

Aktia Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen osuus yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä on yhteensä 4,99 %, jolla omistusosuudella Aktia on yhtiön neljänneksi suurin omistajataho. Yhteensä nämä kaikki yllä mainitut viisi suurinta osakkeenomistajatahoa, jotka ovat ilmaisseet alustavan tukensa mahdolliseen merkintäetuoikeusantiin, edustavat 53,17 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

LISÄTIETOJA

Talousjohtaja Mika Harjuaho
+358 9 8861 8040Qt Group Oyj

Qt Group Oyj kehittää, tuotteistaa ja lisensoi Qt-teknologiaan pohjautuvia ohjelmistokehitystyökaluja sekä kaupallisin että avoimen lähdekoodin lisenssein. Qt:n teknologiaa käyttää yli miljoona ohjelmistokehittäjää maailmanlaajuisesti. Qt:n avulla kehitetään monialustaisia sovelluksia ja graafisia käyttöliittymiä pöytäkoneisiin, sulautettuihin järjestelmiin ja mobiililaitteisiin. Qt:n teknologia on käytössä yli 70 toimialalla, ja miljoonissa laitteissa ja sovelluksissa esimerkiksi kulutuselektroniikan, autoteollisuuden, lentokoneteollisuuden ja teollisuusautomaation aloilla. Qt toimii Suomessa, Norjassa, Saksassa, USA:ssa, Venäjällä, Kiinassa, Japanissa ja Koreassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli noin 32 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on yli 200 henkilöä. Yhtiön pääkonttori on Espoossa ja se on listattuna Nasdaq Helsingin pörssissä. http://qt.io

Tilaa