QT GROUP OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.2016 – 30.6.2016

QT GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.8.2016 kello 08:00 

KASVU JATKUI VOIMAKKAANA

Qt Group Oyj on syntynyt 1.5.2016 voimaantulleen Digia Oyj:n osittaisjakautumisen seurauksena eikä se siten ole ennen sanottua ajankohtaa muodostanut erillistä juridista konsernia. Tässä puolivuosikatsauksessa esitettävät taloudelliset carve out -tiedot kuvaavat niiden yhtiöiden taloudellisia tietoja, jotka ovat aikaisemmin muodostaneet Digia-konsernin Qt-liiketoiminnan. Tase ja siihen liittyvät avainluvut 30.6.2016 perustuvat toteutuneisiin lukuihin, kun taas tuloslaskelma, kassavirta ja vertailuluvut perustuvat taloudellisiin carve out -tietoihin. Carve out -laskelmaperiaatteissa ei ole tapahtunut muutoksia ja laskentaperiaatteet on yksityiskohtaisesti kuvattu Digia Oyj:n 3.3.2016 julkistamassa jakautumisesitteessä.  

YHTEENVETO:

Tammi–kesäkuu 2016:

- Liikevaihto 16 084 tuhatta euroa (12 873 tuhatta euroa): kasvua 24,9 prosenttia

- Vertailukelpoinen liikevoitto 1 181 (1 120) tuhatta euroa, vertailukelpoinen liikevoittomarginaali (EBIT-%) 7,3 (8,7) prosenttia.

- Vertailukelpoiseen liikevoittoon sisältyi vuoden 2015 osalta yhteensä 36 tuhannen euron uudelleenjärjestelykulut ja vuoden 2016 osalta jakautumiseen liittyen ulkopuolisille palveluntarjoajille maksetuista palkkioista sekä Digian osakepalkkiojärjestelmästä aiheutuneet, yhteensä 1 712 tuhannen euron kertaluontoiset kulut.

- Liiketulos -530 tuhatta euroa (1 084 tuhatta euroa), liikevoittomarginaali (EBIT-%) -3,3 (8,4) prosenttia.

- Osakekohtainen tulos -0,04 euroa 

Huhti–kesäkuu 2016:

- Liikevaihto 8 935 tuhatta euroa (6 620 tuhatta euroa): kasvua 35,0 prosenttia

- Vertailukelpoinen liikevoitto 721 (655) tuhatta euroa, vertailukelpoinen liikevoittomarginaali (EBIT-%) 8,1 (9,9) prosenttia.

- Vertailukelpoiseen liikevoittoon sisältyi vuoden 2016 osalta jakautumiseen liittyen ulkopuolisille palveluntarjoajille maksetuista palkkioista sekä Digian osakepalkkiojärjestelmästä aiheutuneet, yhteensä 1 504 tuhannen euron kertaluontoiset kulut.

- Liikevoitto -783 tuhatta euroa (655 tuhatta euroa), liikevoittomarginaali (EBIT-%) -8,8 (9,9) prosenttia.

- Osakekohtainen tulos -0,04 euroa 

Qt on soveltanut ESMA:n (the European Securities and Markets Authority) ohjeita vaihtoehtoisista tunnusluvuista (ks. sivu 11). Ohjeet astuivat voimaan 3.7.2016.

Puolivuosikatsaus on tilintarkastamaton.

KESKEISET TUNNUSLUVUT (tuhatta euroa)

carve out   4-6/2016 carve out 4-6/2015 Muutos% carve out 1-6/2016 carve out 1-6/2015 Muutos% carve out 2015
Liikevaihto 8 935 6 620 35,0 % 16 084 12 873 24,9 % 26 934
Liiketulos -783 655 -530 1 084 1 786
- suhteessa liikevaihtoon -8,8 % 9,9 % -3,3 % 8,4 % 6,6 %
Tilikauden voitto -917 619 -837 1 042 981
- suhteessa liikevaihtoon -10,3 % 9,4 % -5,2 % 8,1 % 3,6 %
Osakekohtainen tulos, euroa -0,04 -0,04

LIIKETOIMINTA

Qt kehittää, tuotteistaa ja lisensoi Qt-teknologiaan pohjautuvia ohjelmistokehitystyökaluja sekä kaupallisin että avoimen lähdekoodin lisenssein. Qt:n teknologiaa käyttää yli miljoona ohjelmistokehittäjää maailmanlaajuisesti. Qt:n avulla kehitetään monialustaisia sovelluksia ja graafisia käyttöliittymiä pöytäkoneisiin, sulautettuihin järjestelmiin ja mobiililaitteisiin. Qt:n teknologia on käytössä yli 70 toimialalla, ja miljoonissa laitteissa ja sovelluksissa esimerkiksi kulutuselektroniikan, autoteollisuuden, lentokoneteollisuuden ja teollisuusautomaation aloilla. Qt:llä on toimipisteitä Suomessa, Norjassa, Saksassa, USA:ssa, Venäjällä, Kiinassa, Japanissa ja Koreassa.

Toimitusjohtaja Juha Varelius:

Kulunut vuosipuolisko oli Qt-konsernille menestyksekäs. Konsernin liikevaihto kasvoi voimakkaasti etenkin toiselle neljännekselle solmituista merkittävistä kaupoista kirjautuneen liikevaihdon seurauksena.

Kasvuvauhti edellisvuoteen nähden oli erityisen vahvaa huomioiden se, että vuoden 2015 ensimmäisellä vuosipuoliskolla Qt-liiketoiminnalle kirjautui yhteensä noin 0,9 miljoonaa euroa liikevaihtoa vuonna 2012 Nokia Oyj:n kanssa sovittuun poikkeukselliseen lisenssikauppaan perustuen, jota ei enää vuonna 2016 kerry lainkaan.

Konsernin liiketulos oli odotetusti tappiollinen. Tappio johtui pääasiassa Digian jakaantumiseen liittyen ulkopuolisille palveluntarjoajille maksetuista palkkioista sekä Digian osakepalkkiojärjestelmästä aiheutuneista kuluista. Sanottujen kertaluonteisten kulujen yhteismäärä ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 1,7 miljoonaa euroa. Vertailussa edellisvuoteen konsernin tuloskehitykseen vaikuttaa lisäksi konsernin itsenäisen toiminnan vaatimien hallintotoimintojen pystyttämisestä seurannut aiempaa raskaampi kulurakenne. Muutoin toiminnan operatiivinen tehokkuus ei ole heikentynyt.

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana julkistimme uudet Qt 5.6 ja 5.7 -versiot. Version 5.7 myötä muutimme avoimen lähdekoodin lisenssiehtoja tavoitteena edistää lisenssimyyntiä kaupallisille toimijoille. Muutoksen vaikutusten odotetaan näkyvän tulevien vuosien aikana.

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana avasimme uuden toimiston Japanissa tehostamaan paikallista myyntiä. Muutenkin myyntiresursseja on kasvatettu erityisesti Aasiassa.

Liiketoiminnan kehittämispanostuksia on kohdistettu erityisesti kulutuselektroniikka- sekä autoteollisuussegmentteihin. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana esittelimme autoteollisuussegmenttiin kohdistetun Qt Automotive Suite –tuotteen, jonka olemme kehittäneet yhdessä avainkumppaneidemme kanssa. Uudella tuotteella tuomme perustuotetarjonnan rinnalle autoteollisuuden tarpeisiin nimenomaisesti kehitettyjä lisäarvokomponentteja.

Laatujärjestelmällemme myönnettiin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ISO9001:2008 sertifikaatti.

LIIKEVAIHTO

Qt:n liikevaihto oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 16 084 tuhatta euroa (12 873 tuhatta euroa), kasvua 24,9 prosenttia.

Qt:n liikevaihto oli toisella neljänneksellä 8 935 tuhatta euroa (6 620 tuhatta euroa), kasvua 35,0 prosenttia.

TULOSKEHITYS

Qt:n liiketulos oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla -530 tuhatta euroa (1 084 tuhatta euroa). Toisen neljänneksen liiketulos oli -783 tuhatta euroa (655 tuhatta euroa).

Ensimmäisen vuosipuoliskon tulokseen sisältyy Digian jakaantumiseen liittyen ulkopuolisille palveluntarjoajille maksetuista palkkioista sekä Digian osakepalkkiojärjestelmästä aiheutuneet, yhteensä 1 712 tuhannen euron (36 tuhatta euroa) kertaluontoiset kulut. Ensimmäisen vuosipuoliskon vertailukelpoinen liikevoitto oli 1 181 (1 120) tuhatta euroa ja vertailukelpoinen liikevoittomarginaali (EBIT-%) 7,3 (8,7) prosenttia. 

Yhtiön liiketoiminnan kulut, sisältäen materiaalit ja palvelut, henkilöstökulut, poistot ja muut liiketoiminnan kulut, olivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla 16 666 tuhatta euroa (12 512 tuhatta euroa), ja ne ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 33,2 prosenttia. Liiketoiminnan kuluista henkilöstökuluja oli 68,6 prosenttia (70,6 %) eli 11 438 tuhatta euroa (8 839 tuhatta euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 1 712 tuhatta euroa (36 tuhatta euroa) huomioiden kiinteät kulut ovat kasvaneet 19,9 prosenttia.

Yhtiön rahoituskulut olivat toisella neljänneksellä 219 tuhatta euroa (16 tuhatta euroa), johtuen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen myöntämän 6,0 miljoonan euron lainan nostoon liittyvistä palkkioista, yhteensä 210 tuhatta euroa.

Qt:n ensimmäisen vuosipuoliskon tulos ennen veroja oli -817 tuhatta euroa (1080 tuhatta euroa) ja tulos oli -837 tuhatta euroa (1 042 tuhatta euroa). Katsauskauden verot olivat 19 tuhatta euroa (38 tuhatta euroa).

Osakekohtainen tulos oli -0,04 euroa ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Tässä kappaleessa esitettävät vertailuluvut ovat 31.12.2015 carve out -lukuja.

Liiketoiminnan rahavirta oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla -2 050 tuhatta euroa (1 165 tuhatta euroa) johtuen liiketuloksesta ja rahan sitoutumisesta käyttöpääomaan.

Qt:n rahavarat olivat yhteensä 5 693 tuhatta euroa (3 577 tuhatta euroa) ensimmäisen vuosipuoliskon lopussa. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen myöntämä 6,0 miljoonan euron laina nostettiin kahdessa erässä toukokuussa 2016. Laina erääntyy kokonaisuudessaan maksettavaksi marraskuussa 2017 ja sille maksetaan korkoa puolivuosittain.

Qt-konsernin taseen loppusumma oli ensimmäisen vuosipuoliskon lopussa 29 653 tuhatta euroa (23 869 tuhatta euroa). Investointien nettorahavirta ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli -283 tuhatta euroa (-233 tuhatta euroa).

Omavaraisuusaste oli 41,5 prosenttia (54,7 %) ja nettovelkaantumisaste (gearing) 6,8 prosenttia (-24,8 %). Korollisia velkoja oli 6 302 tuhatta euroa (1 365 tuhatta euroa), joista lyhytaikaisten velkojen osuus oli 194 tuhatta euroa (553 tuhatta euroa).

Ensimmäisen vuosipuoliskon sijoitetun pääoman tuotto oli -3,5 prosenttia (25,0 %) ja oman pääoman tuotto -9,3 prosenttia (11,0 %).

HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO

Qt:n henkilöstömäärä oli neljänneksellä keskimäärin 213 (174) ja neljänneksen lopussa 214(174).

Henkilöstön jakautuminen maantieteellisesti:

Henkilöstö  4-6/2016 4-6/2015 Muutos % 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015
(työsuhteessa keskimäärin)
Suomi 66 51 29 % 64 51 26 % 52
Eurooppa & APAC 117 102 15 % 115 102 12 % 106
Pohjois Amerikka 30 21 39 % 28 21 31 % 22
Konserni yhteensä 213 174 22 % 207 174 19 % 180

Neljänneksen lopussa kansainvälisen henkilöstön osuus oli 69 prosenttia (71 %).

Digia Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 16. maaliskuuta 2016 Qt Group Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin Robert Ingman, Matti Rossi, Leena Saarinen, Tommi Uhari ja Kai Öistämö. Robert Ingman valittiin järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi ja Tommi Uhari hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Qt Group Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut Juha Varelius 1.5.2016 alkaen.

Qt -konsernin tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kim Järvi 1.5.2016 alkaen.

KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT

Qt Group Oyj syntyi Digia Oyj:n 16.3.2016 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päättämällä osittaisjakautumisella, joka rekisteröitiin 1.5.2016.

Kaupankäynti Qt Group Oyj:n (kaupankäyntitunnus: QTCOM) osakkeilla alkoi 2.5.2016 Nasdaq Helsingin pörssilistalla.

Digia Oyj:n osittaisjakautumisesta päättäneessä varsinaisessa yhtiökokouksessa hyväksyttiin Qt Group Oyj:n yhtiöjärjestys sekä päätettiin yhtiön hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot, päätettiin hallituksen jäsenmääräksi viisi (5) sekä valittiin yhtiön hallitus ja tilintarkastaja.

Yhtiökokous myönsi Qt Group Oyj:n hallitukselle seuraavat valtuudet:

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti Qt Group Oyj:n hallituksen päättämään enintään 1 000 000 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Omia osakkeita voidaan hankkia vain yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ Helsinki Oy:ssä sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa 16.9.2017 saakka. Qt Group Oyj:n hallitus voi tehdä päätöksen tämän valtuutuksen perusteella vasta jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin jälkeen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti Qt Group Oyj:n hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin ja mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien merkintähinnasta, sen maksamisesta paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen. Valtuutus on voimassa 16.9.2017 saakka. Qt Group Oyj:n hallitus voi tehdä päätöksen tämän valtuutuksen perusteella vasta jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin jälkeen.

Yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen perusteella Qt Group Oyj:n hallitus on kokouksessaan 22.6.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön tai sen konserniyhtiöihin kuuluville avainhenkilöille seuraavin ehdoin:

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 2.000.000 yhtiön uutta osaketta. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2016. Optio-oikeuksista ei anneta optiotodistuksia. Optio-oikeudet tarjotaan Yhtiön avainhenkilöille vastikkeetta.

Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Yhtiön uuden osakkeen tai sen hallussa olevan osakkeen. Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 19.12.2019–31.12.2022. Osakkeiden merkinnän ehtona on, että Yhtiön osakkeen arvo vaihdolla painotetulla keskikurssilla tarkasteltuna aikavälillä 18.11.2019–13.12.2019 on vähintään viisi (5) euroa ja 85 senttiä (5,85 euroa) NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta on Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi aikavälillä 1.6.2016–30.6.2016, kuitenkin vähintään Yhtiön osakkeen ylin kurssinoteeraus yhdellä eurosentillä (0,01 euroa) korotettuna hallituksen optio-oikeuksien antamista ja avainhenkilöille luovuttamista koskevana päätöspäivänä 22.6.2016. Merkintähinnaksi määräytyi 4,84 euroa, kun päivän korkein kurssi 22.6. oli 4,83 € ja vaihdolla painotettu keskikurssi aikavälillä 1.6.2016-30.6.2016 oli 4,6102 €.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yhtiön lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät mahdollisiin merkittäviin muutoksiin yhtiön liiketoiminnassa, toiminnan riittävän rahoituksen varmistamiseen sekä liiketoiminnan kehittämisen edellyttämän henkilöstön pitämiseen ja rekrytointiin.

Valuuttakurssivaihteluilla, erityisesti US dollarin ja euron välillä, saattaa olla merkittävää vaikutusta Qt:n liikevaihdon kehittymiseen. Merkittävääkin heilahtelua vuosineljännesten välisessä liikevaihdossa ja etenkin kannattavuudessa saattaa lisäksi aiheuttaa sopimusten pitkät, jopa 18 kuukauden pituiset, läpimenoajat suurasiakasmarkkinassa

Yhtiön liiketoiminnan riskejä ja niihin varautumista on kuvattu myös yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.qt.io.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

Konsernin palveluiden kysyntä on ajankohtaan ja yleiseen markkinatilanteeseen nähden kohtuullisella tasolla ja yhtiö arvioi liiketoiminnan pitkän tähtäimen tulevaisuuden näkymät lupaaviksi.

Konsernin kehittämispanostus kohdistuu erityisesti sulautettuihin järjestelmiin autoteollisuus-, digi-TV- ja teollisuusautomaatio–alueilla. Lisäksi tuotekehityksessä panostetaan sulautettujen järjestelmien rakentamisessa tarvittaviin lisäarvo-ominaisuuksiin sekä työkaluihin.

Sulautettuihin järjestelmiin liittyvän myynnin kasvu heijastuu myös liiketoiminnan ansaintalogiikkaan. Lisenssitulot tästä myynnistä kertyvät pidemmän ajan kuluessa kertasuoritteisten lisenssimaksujen sijasta. Yhtiö arvioi, ettei sulautettuihin järjestelmiin liittyvän myynnin kasvulla sanotusta syystä ole merkittävää vaikutusta konsernin liikevaihtoon vielä vuonna 2016.

Näkymät 2016

Yhtiö arvioi liikevaihdon kasvun hidastuvan vuoden 2016 loppupuoliskolla alkuvuoden kasvuluvuista. Koko vuoden 2016 osalta yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan noin 15 prosenttia viime vuoden luvuista. Vuonna 2016 Qt:lle ei enää kerry liikevaihtoa Qt-liiketoiminnan oston yhteydessä vuonna 2012 Nokia Oyj:n kanssa sovitusta poikkeuksellisesta lisenssikaupasta, josta vielä vuodelle 2015 jaksottui liikevaihtoa yhteensä noin 1,4 miljoonaa euroa.

Digian jakaantumisesta seuranneeseen Qt:n itsenäistymiseen Digiasta erilliseksi omaksi pörssiyhtiökseen liittyy merkittäviä kuluja, jotka rasittavat konsernin kannattavuutta. Sanotusta syystä ja kasvupanostuksista johtuen yhtiö arvioi raportoitavan liiketuloksen jäävän vuonna 2016 tappiolliseksi.

Helsingissä 11. elokuuta 2016

Qt Group Oyj

Hallitus

VIESTINTÄ

Puolivuosikatsauksen tiedotustilaisuus analyytikoille pidetään torstaina

11.8.2016 klo 11.00 alkaen hotelli Kämpin Eino Leino-kabinetissa, osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki. Tervetuloa.

LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Juha Varelius, +358 400 855 849

Puolivuosikatsaus ja sen esitys ovat nähtävissä konsernin internetsivuilla www.qt.io sijoittajat-osiossa 11.8.2016 klo 11.00 alkaen.

JAKELU

NASDAQ Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT 1.1.–30.6.2016

KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUROA

1000 EUROA  carve out
4-6/2016
carve out
4-6/2015
Muutos% carve out
1-6/2016
carve out
1-6/2015
Muutos% carve out
1-12/2015
LIIKEVAIHTO 8 935 6 620 35,0 % 16 084 12 873 24,9 % 26 934
Liiketoiminnan muut tuotot 10 364 -97,3 % 52 723 -92,8 % 1 821
Materiaalit ja palvelut -508 -242 109,7 % -679 -494 37,4 % -1 003
Henkilöstökulut -6 367 -4 396 44,8 % -11 438 -8 839 29,4 % -17 348
Poistot ja arvonalentumiset -229 -185 24,1 % -367 -372 -1,5 % -954
Muut liiketoiminnan kulut -2 624 -1 507 74,2 % -4 183 -2 807 49,0 % -7 662
Liikevoitto -783 655 -530 1 084 1 788
Rahoituskulut (netto) -219 -16 1282,7 % -287 -4 7541,2 % -195
Voitto ennen veroja -1 003 639 -817 1 080 1 593
Tuloverot 86 -20 -19 -38 -49,5 % -610
TILIKAUDEN VOITTO -917 619 -837 1 042 983
Laajan tuloslaskelman erät:
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi:
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 124 20 84 59 118
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -793 639 -753 1 101 1 101
Tilikauden voiton jakautuminen:
Emoyhtiön osakkaille -917 619 -837 1 042 983
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkaille -793 639 -753 1 101 1 101
Tulos/osake, EUR -0,04 -0,04

KONSERNITASE, 1000 EUROA

Varat  30.6.2016 carve out
31.12.2015
Muutos %
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 6 562 6 562 0,0 %
Muut aineettomat hyödykkeet 5 648 5 843 -3,3 %
Aineelliset hyödykkeet 635 416 52,8 %
Pitkäaikaiset saamiset 97 42 129,8 %
Pitkäaikaiset varat yhteensä 12 943 12 863 0,6 %
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 11 018 7 429 48,3 %
Rahavarat 5 693 3 577 59,1 %
Lyhytaikaiset varat yhteensä 16 710 11 006 51,8 %
Varat yhteensä 29 653 23 869 24,2 %
Oma pääoma ja velat  30.6.2016 carve out
31.12.2015
Muutos %
Osakepääoma 500 0
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 8 720 0
Muuntoero 689 605 13,9 %
Kertyneet voittovarat -52 8 314  
Tilikauden voitto -837 0
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 9 021 8 919 1,1 %
Oma pääoma yhteensä 9 021 8 919 1,1 %
Velat
Pitkäaikaiset, korolliset velat 6 108 812 652,2 %
Laskennalliset verovelat 195 195 -0,2 %
Muut pitkäaikaiset velat 390 875 -55,4 %
Pitkäaikaiset velat yhteensä 6 693 1 882 255,6 %
Lyhytaikaiset, korolliset velat 194 553 -65,0 %
Muut lyhytaikaiset velat 13 745 12 515 9,8 %
Lyhytaikaiset velat yhteensä 13 938 13 068 6,7 %
Velat yhteensä 20 632 14 950 38,0 %
Oma pääoma ja velat 29 653 23 869 24,2 %

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUROA

   carve out
1.1.2016-30.6.2016
carve out
1.1.2015-31.12.2015
Liiketoiminnan rahavirta:
Tilikauden voitto -817 981
Oikaisut tilikauden tulokseen 654 1 936
Käyttöpääoman muutos -1 580 -946
Maksetut korot -287 -196
Saadut korot 0 0
Maksetut verot -19 -610
Liiketoiminnan rahavirta -2 050 1 165
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -283 -233
Investointien rahavirta -283 -233
Rahoituksen rahavirta:
Maksullinen osakeanti 0 0
Omien osakkeiden hankinta 0 0
Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset -359 -303
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -1 188 0
Lyhytaikaisten lainojen nostot 0 0
Pitkäaikaisten lainojen nostot 6 000 0
Maksetut osingot ja muu voitonjako 0 0
Rahoituksen rahavirta 4 453 -303
Rahavarojen muutos 2 120 629
Rahavarat tilikauden alussa 3 577 2 857
Valuuttakurssimuutosten vaikutus -4 91
Rahavarojen muutos 2 120 629
Rahavarat tilikauden lopussa 5 693 3 577

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA, 1000 EUROA

   Sijoitettu oma pääoma Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
OMA PÄÄOMA 1.1.2016 * 8 314 0 0 605 0 8 919
Kauden laaja tulos 1-4/16 *
Raportointikauden voitto * 526 0 526
Laajan tuloslaskelman erät * 97 97
Jakautumiseen liittyvät transaktiot * 855 855
Jakautuminen 30.4.2016 * -9 695 500 8 720 474 0
OMA PÄÄOMA 30.4.2016 0 500 8 720 702 474 10 396
Kauden laaja tulos 5-6/16
Raportointikauden tappio -1 362 -1 362
Laajan tuloslaskelman erät -13 -13
OMA PÄÄOMA 30.6.2016 500 8 720 689 -888 9    021

*carve out

LAATIMISPERIAATTEET

Tämä puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Puolivuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Koska arviot ja olettamukset perustuvat puolivuosikatsaushetken näkemyksiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Tuloslaskelman ja taseen luvut ovat konsernilukuja. Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

Taustatiedot

Qt Group Oyj muodostettiin Digia Oyj:n osittaisjakautumisessa 1.5.2016, kun Digian Qt -liiketoiminnot siirrettiin uuteen emoyhtiöön. Siten Qt ei ole ennen 1.5.2016 muodostanut erillistä juridista konsernia. Tase ja siihen liittyvät tunnusluvut 30.6.2016 perustuvat toteutuneisiin lukuihin, kun taas tuloslaskelma, rahavirtalaskelma ja vertailuluvut perustuvat carve out taloudellisiin tietoihin.

Tässä esitettävät carve out taloudelliset tiedot kuvaavat niiden yhtiöiden tuottoja ja kuluja, varoja ja velkoja sekä rahavirtoja, jotka ovat aikaisemmin muodostaneet Digia-konsernin Qt – liiketoiminnan. Tämä kokonaisuus muodostaa nyt jakautumisen jälkeen erillisen juridisen konsernin nimeltään ”Qt-konserni” tai ”konserni” tässä puolivuosikatsauksessa esitettävissä carve out taloudellisissa tiedoissa.

Carve out -laskelmaperiaatteissa ei ole tapahtunut muutoksia ja laskentaperiaatteet on yksityiskohtaisesti kuvattu jakautumisesitteessä. 

VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT 

Qt on soveltanut ESMA:n (the European Securities and Markets Authority) uutta 3.7.2016 voimaan tullutta ohjeistusta vaihtoehtoisista tunnusluvuista ja esittää IFRS:n mukaisesti laaditun konsernitilinpäätöksensä lisäksi seuraavan vaihtoehtoisen tunnusluvun. Tämän vaihtoehtoisen tunnusluvun tarkoituksena on antaa kuva yrityksen operatiivisesta tuloskehityksestä. 

Vertailukelpoisen liikevoiton määritelmänä on liikevoitto + vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.

Tuloksen määreet ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

1000 EUROA  carve out
4-6/2016
carve out   4-6/2015 carve out   1-6/2016 carve out   1-6/2015
Vertailukelpoinen liiketulos 721 655 1181 1120
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät: 0 0 0 0
     Henkilöstöön liittyvät kulut 1139 0 1139 36
     Muut Digian jakaantumiseen liittyvät kulut 365 0 573 0
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 1504 0 1712 36
Liiketulos -783 655 -530 1084

SEGMENTTIRAPORTOINTI 

Qt raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä. Raportoitu segmentti kattaa koko konsernin, ja sen luvut ovat yhtenevät konsernilukujen kanssa.

KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET 

Tuhatta euroa  30.6.2016 31.12.2015
Omasta puolesta annetut vakuudet
Yrityskiinnitys 7 800 2 600
Takaukset 440 369
Yhteensä 8 240 2 969
Tytär ja muiden konserniyhtiöiden
puolesta annetut vakuudet
Takaukset 48 48
Muut omat vastuut
Leasingvastuut
Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut 203 143
5 vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut 121 108
Myöhemmin erääntyvät vuokravastuut 0 0
Yhteensä 324 251
Vuokravastuut
Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut 656 900
5 vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut 1 931 1 266
Myöhemmin erääntyvät vuokravastuut 63 158
Yhteensä 2 650 2 325
Omat vastuut yhteensä 2 974 2 576
Vakuudet ja vastuusitoumukset yhteensä 11 261 5 592

KONSERNIN TUNNUSLUVUT, 1000 EUROA

   carve out
4-6/2016
carve out
1-6/2016
carve out
1-12/2015
Liikevaihto 8 935 16 084 26 934
Vertailukelpoinen liiketulos 721 1 181 1 924
- suhteessa liikevaihtoon 8,1 % 7,3 % 7,1 %
Liikevoitto -783 -530 1 788
- suhteessa liikevaihtoon -8,8 % -3,3 % 6,6 %
Tilikauden voitto -917 -837 983
- suhteessa liikevaihtoon -10,3 % -5,2 % 3,6 %
Oman pääoman tuotto % -10,2 % -9,3 % 11,0 %
Sijoitetun pääoman tuotto % -5,1 % -3,5 % 25,0 %
Korollinen vieras pääoma 6 302 6 302 1 364
Rahavarat 5 693 5 693 3 577
Nettovelkaantumisaste % (Net Gearing) 6,8 % 6,8 % -24,8 %
Omavaraisuusaste % 41,5 % 41,5 % 54,7 %
Tulos/osake, eur -0,04 -0,04 0,05

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Oman pääoman tuotto:
Laskentakaava: Voitto/tappio ennen veroja-verot) x 100
Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskiarvo)
Sijoitetun pääoman tuotto:
Laskentakaava: (Voitto/tappio ennen veroja+ korko ja muut rahoituskulut) x100
Taseen loppusumma- korottomat velat (keskiarvo)
Gearing:
Laskentakaava: Korollinen VPO-rahat ja pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit x100
Oma Pääoma
Omavaraisuusaste:
Laskentakaava: Omapääoma + vähemmistöosuus x100
Taseen loppusumma-saadut ennakot

OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

Qt Oyj:n osakkeiden lukumäärä 30.6.2016 oli 20 818 273 osaketta.  

Yhtiöllä oli 30.6.2016 yhteensä Euroclear Finland Oy:n mukaan 4 262 osakkeenomistajaa.

Kymmenen suurinta omistajaa olivat:

Osakkeenomistaja  Osuus osakkeista ja äänistä
INGMAN DEVELOPMENT OY AB 21,4 %
KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN 14,6 %
HALLIKAINEN JYRKI SAKARI 7,4 %
KARVINEN KARI JUHANI 4,8 %
KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA 4,7 %
SAVOLAINEN MATTI ILMARI 4,3 %
SIJOITUSRAHASTO AKTIA CAPITAL 3,3 %
SIJOITUSRAHASTO AKTIA NORDIC SMALL CAP 1,6 %
SIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI PIENYHTIÖT 1,4 %
VARELIUS JUHA PEKKA 1,1 %

Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 31.6.2016

Osakkeiden lukumäärä  Osuus omistajista Osuus osakkeista ja äänistä
1 – 100 27,7 % 0,4 %
101 – 1 000 55,1 % 4,9 %
1 001 – 10 000 15,1 % 8,6 %
10 001 – 100 000 1,5 % 10,0 %
100 001 – 1 000 000 0,5 % 32,8 %
1 000 001 – 9 999 999 0,1 % 43,4 %

Osakkeenomistuksen sektorijakauma 31.6.2016

   Osuus omistajista Osuus osakkeista
Yritykset 4,1 % 27,8 %
Rahoitus ja vakuutus 0,4 % 10,3 %
Julkisyhteisöt 0,0 % 19,3 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,2 % 0,4 %
Kotitaloudet 94,6 % 40,5 %
Ulkomaat 0,7 % 1,8 %

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 20 818 273 kpl.

Tilaa

Liitteet & linkit