QT GROUP OYJ TALOUDELLINEN RAPORTOINTI 2017

QT GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.2.2017 kello 08:00

Segmenttiraportointi

Konsernilla on yksi raportoitava segmentti, joka tarjoaa asiakkailleen ohjelmistokehitystyökaluja. Konsernin ylin operatiivinen päätöksentekijä on toimitusjohtaja yhdessä konsernin johtoryhmän kanssa. Qt Groupin liiketoimintamallin, toiminnan luonteen ja hallintorakenteen vuoksi raportoitava toimintasegmentti on koko konserni. Segmentin luvut ovat yhteneväisiä konsernin lukujen kanssa.

Tuotteita ja palveluita koskeva liikevaihdon jakauma

Yhtiö on aiemman raportointikäytäntönsä mukaisesti esittänyt Qt-konsernin liikevaihdon yhtenä kokonaisuutena.

Vuonna 2017 Qt esittää tuotteista ja palveluista koostuvan liikevaihdon seuraavasti: lisenssimyynti ja konsultointi, sekä ylläpitotuotot. Lisenssimyynti ja konsultointi sisältää kehittäjälisenssit, jakelulisenssit (runtimes) sekä konsultointituotot. Ylläpitotuotot sisältää ylläpitomaksut.

Vertailutiedot 2016

Liikevaihto tyypeittäin  1-3/2016 4-6/2016 7-9/2016 10-12/2016 1-12/2016
Tuhatta euroa
Lisenssimyynti ja konsultointi 4 435 6 215 4 567 5 855 21 073
Ylläpitotuotot 2 713 2 720 2 900 2 989 11 322
Liikevaihto yhteensä 7 148 8 935 7 467 8 845 32 395

Liikevaihdon maantieteellinen jakauma

Liikevaihdon maantieteellinen jakauma tilinpäätöksessä esitetään aiemman käytännön mukaisesti varojen sijainnin mukaan, jolloin maantieteellisinä alueina raportoidaan Pohjois-Amerikka ja muu maailma.

Qt Group Oyj

Hallitus

LISÄTIETOJA

Talousjohtaja Mika Harjuaho, +358 9 8861 8040

Qt Group Oyj

Qt Group Oyj kehittää, tuotteistaa ja lisensoi Qt-teknologiaan pohjautuvia ohjelmistokehitystyökaluja sekä kaupallisin että avoimen lähdekoodin lisenssein. Qt:n teknologiaa käyttää yli miljoona ohjelmistokehittäjää maailmanlaajuisesti. Qt:n avulla kehitetään monialustaisia sovelluksia ja graafisia käyttöliittymiä pöytäkoneisiin, sulautettuihin järjestelmiin ja mobiililaitteisiin. Qt:n teknologia on käytössä yli 70 toimialalla, ja miljoonissa laitteissa ja sovelluksissa esimerkiksi kulutuselektroniikan, autoteollisuuden, lentokoneteollisuuden ja teollisuusautomaation aloilla. Qt toimii Suomessa, Norjassa, Saksassa, USA:ssa, Venäjällä, Kiinassa, Japanissa ja Koreassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2015 oli noin 27 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on yli 200 henkilöä. Yhtiön pääkonttori on Espoossa ja se on listattuna Nasdaq Helsingin pörssissä. http://qt.io

Tilaa