BENECOL-TUOTTEIDEN KASVISTANOLIESTERI ON TURVALLISTA MYÖS SUURINA MÄÄRINÄ JA KOLESTEROLIN ALENEMINEN TEHOSTUU

Benecol-tuotteiden sisältämän kasvistanoliesterin käyttö on täysin turvallista myös nykyiseen käyttösuositukseen verrattuna moninkertaisilla käyttömäärillä. Lisäksi kasvistanoliesterin kolesterolia alentava vaikutus tehostuu nykysuositusta suuremmilla päiväannoksilla. Näihin aivan uusiin johtopäätöksiin päätyivät kaksi uutta tutkimusta, joiden tulokset julkaistiin Bostonissa Yhdysvalloissa 14.-18.6.2009 järjestetyssä kansainvälisessä kongressissa XV International Symposium on Atherosclerosis. Suomessa ja Hollannissa suoritetut tutkimukset selvittivät jopa 9 gramman päivittäisen kasvistanolin saannin vaikutuksia, kun tämänhetkinen suositeltu käyttömäärä on 2 g kasvistanolia päivässä (kasvistanoliesterinä.

Maastrictin yliopistossa Hollannissa suoritetussa tutkimuksessa koehenkilöt (n=93), joilla oli lievästi kohonneet kolesteroliarvot, käyttivät päivittäin neljän viikon ajan kasvistanoliesterillä täydennettyä jogurttia ja kasvimargariinia. Kasvistanolin saanti oli tutkimusryhmissä 3, 6 tai 9 grammaa päivässä. Vertailuryhmä nautti vastaavia tuotteita ilman kasvistanoliesteritäydennystä. Kuopion yliopistossa toteutetussa tutkimuksessa lievästi kohonneet kolesteroliarvot omaavat koehenkilöt (n=50) käyttivät puolestaan 10 viikon ajan joko kasvistanoliesterillä täydennettyä kaurajuomaa ja levitettä (kasvistanolia 9 g / päivä) tai vastaavia vertailutuotteita ilman kasvistanoliesteriä. Molempien tutkimusten mukaan 9 gramman päivittäinen kasvistanolin käyttömäärä sai aikaan selvästi suuremman LDL-kolesterolin alenemisen kuin mitä aikaisempien tutkimustulosten pohjalta otaksuttiin. "Paha" LDL-kolesteroli aleni kummassakin tutkimuksessa vertailuryhmään verrattuna yli 17 %. Suuri päivittäinen kasvistanoliesterin saanti ei aiheuttanut haittavaikutuksia. Nyt julkaistut tutkimustulokset kumoavat oletukset, joiden mukaan kasvistanoliesterin nykysuositusta runsaammasta käytöstä ei ole lisähyötyä tai että runsaampi käyttö voisi mahdollisesti saada aikaan haittavaikutuksia. Kuopion yliopistossa suoritettua tutkimusta johtanut kliinisen ravitsemustieteen professori Helena Gylling toteaakin: "Jo 2 gramman päivittäisellä kasvistanolin käyttömäärällä saadaan aikaan kliinisesti merkittävä kokonais- ja LDL-kolesterolin lasku. Useimmille Benecol-tuotteiden käyttäjille tämä on edelleen optimaalinen käyttömäärä, ja myös kustannukset pysyvät kohtuullisina. Nyt on kuitenkin osoitettu, että kasvistanoliesterin kolesterolin imeytymistä estävä vaikutus ja siten myös sen veren kolesterolia alentava vaikutus tehostuvat suuremmilla kasvistanoliannoksilla. 2 - 3 g päivittäiseen kasvistanoliannokseen verrattuna suuri kasvistanoliannos on silti yhtä turvallinen." Benecol® on Suomen laajin kolesterolia tehokkaasti alentava tuoteperhe, johon kuuluu kasvirasvalevitteitä, tehojuomia, pikapuuro, kaurapohjainen välipalajuoma sekä soijapohjaisia välipaloja. Vain Benecol-tuotteet sisältävät kasvistanoliesteriä. Lähteet: Gylling et al. Very high plant stanol ester intake and serum lipids, sterols, liver function tests, carotenoids, and fat soluble vitamins. Paper presented at XV ISA Congress in Boston, US, June 14-18, 2009. Mensink et al. Dietary plant stanols dose-dependently decrease LDL-cholesterol - but not cholesterol-standardized carotene - at intakes up to 9 g a day. Paper presented at XV ISA Congress in Boston, US, June 14-18, 2009. RAISIO OYJ Heidi Hirvonen viestintäpäällikkö p. 050 567 3060 Lisätietoja: Ingmar Wester, tutkimusjohtaja, Ainesosat-yksikkö, Raisio Oyj, p. 050 60132 Susanna Rosin, ravitsemusasiantuntija, Ainesosat-yksikkö, Raisio Oyj, p. 0400 878637 Helena Gylling, professori, Kuopion yliopisto, p. 050 3302402

Yrityksestä

Raisio on elintarvike- ja rehualan edelläkävijä ja kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Kasvipohjaiset raaka-aineet takaavat hyvät mahdollisuudet kehittyä yrityksenä, jonka toiminta on ekologisesti ja eettisesti kestävällä pohjalla. Raision päätuotteita ovat elintarvikkeet ja niiden terveysvaikutteiset ainesosat sekä rehut ja maltaat. Raisio on merkittävä toimija turvallisen ja jäljitettävän laatuketjun varmistamisessa pellolta pöytään.