EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JÄSENISTÄ JA PALKKIOISTA

Raisio Oyj:n hallintoneuvosto ehdottaa keskuudestaan asettamansa nimitystyöryhmän esitykseen perustuen 26.3.2009 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavaa:

Yhtiökokouksen päättymisestä alkavana toimikautena hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 17.500 euroa kuukaudessa ja jäsenille 2.000 euroa kuukaudessa. Tästä palkkiosta noin 20 % maksetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja noin 80 % rahana. Lisäksi heille suoritetaan kokouspäiviltä päivärahaa ja korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaan.

Hallituksen jäsenmääräksi 26.3.2009 alkavalle toimikaudelle vahvistetaan viisi.

Kaikki erovuorossa olevat hallituksen jäsenet - Anssi Aapola, Erkki Haavisto, Satu Lähteenmäki, Simo Palokangas ja Michael Ramm-Schmidt - valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi.

RAISIO OYJ

Heidi Hirvonen
viestintäpäällikkö
puh. 050 567 3060Jakelu:
OMX NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset mediat


Yrityksestä

Raisio on elintarvike- ja rehualan edelläkävijä ja kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Kasvipohjaiset raaka-aineet takaavat hyvät mahdollisuudet kehittyä yrityksenä, jonka toiminta on ekologisesti ja eettisesti kestävällä pohjalla. Raision päätuotteita ovat elintarvikkeet ja niiden terveysvaikutteiset ainesosat sekä rehut ja maltaat. Raisio on merkittävä toimija turvallisen ja jäljitettävän laatuketjun varmistamisessa pellolta pöytään.

Tilaa