EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JÄSENISTÄ JA PALKKIOISTA

Raisio Oyj:n hallintoneuvosto ehdottaa keskuudestaan asettamansa nimitystyöryhmän esitykseen perustuen 25.3.2010 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavaa:

Yhtiökokouksen päättymisestä alkavana toimikautena hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 5.000 euroa kuukaudessa ja jäsenille 2.000 euroa kuukaudessa. Tästä palkkiosta noin 20 % maksetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja noin 80 % rahana ja palkkiot suoritetaan kahtena yhtä suurena eränä toimikauden aikana siten, että 1. erä suoritetaan kesäkuun 15. päivänä ja 2. erä joulukuun 15. päivänä. Lisäksi heille suoritetaan kokouspäiviltä päivärahaa ja korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaan. Hallituksen jäsenmääräksi 25.3.2010 alkavalle toimikaudelle vahvistetaan viisi. Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet - Anssi Aapola, Erkki Haavisto, Simo Palokangas ja Michael Ramm-Schmidt - valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja uudeksi jäseneksi hallitukseen valitaan Pirkko Rantanen-Kervinen - kaikki yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi. Satu Lähteenmäki on ilmoittanut, ettei hän enää ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa. RAISIO OYJ Heidi Hirvonen viestintäpäällikkö puh. 050 567 3060 Jakelu: OMX NASDAQ Helsinki Oy Keskeiset mediat

Yrityksestä

Raisio on elintarvike- ja rehualan edelläkävijä ja kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Kasvipohjaiset raaka-aineet takaavat hyvät mahdollisuudet kehittyä yrityksenä, jonka toiminta on ekologisesti ja eettisesti kestävällä pohjalla. Raision päätuotteita ovat elintarvikkeet ja niiden terveysvaikutteiset ainesosat sekä rehut ja maltaat. Raisio on merkittävä toimija turvallisen ja jäljitettävän laatuketjun varmistamisessa pellolta pöytään.