Kasviöljy oikein annosteltuna tekee sianlihasta huippuhyvää

Oikealla ruokinnalla sianlihan rasva muuttuu ravitsemussuositusten mukaiseksi. Tästä saatiin luotettava näyttö Rehuraision ja HK Ruokatalon yhteistutkimuksessa.

Rehuraision ja HK Ruokatalon laajassa yhteistutkimuksessa kävi ilmi, että sianlihan rasva pystytään muuttamaan ravitsemussuositusten mukaiseksi käyttämällä ruokinnassa kasviöljyä ja annostelemalla se oikein. Lihasikojen ruokintatutkimus tehtiin MTT:n Hyvinkään yksikössä, ruhon leikkuu ja sianlihan rasvahappotutkimukset Lihateollisuuden Tutkimuskeskuksessa. Ruokintatutkimuksessa käytettiin risteytysporsaita. Kontrollirehu koostui ohrasta, soijarouheesta ja tarvittavista aminohapoista, kivennäisistä ja vitamiineista. Koerehut sisälsivät em. raaka-aineiden lisäksi suunnitellun määrän tietyntyyppistä kasviöljyä. Tulokset olivat kaikilta osin vakuuttavia. Koerehulla ruokittujen sikojen rasvahappokoostumus oli ravitsemussuositusten mukainen, sillä tyydyttyneitä rasvahappoja kasviöljyruokinnalla oli vain 29 % kun niitä kontrolliruokinnalla oli 38,1 %. Monityydyttymättömiä rasvahappoja oli kasviöljyruokinnalla 21 % ja kontrolliruokinnalla vain 11,4 %. Omega-3 rasvahappojen osuus nousi 1,3 %:sta 4,6 %:iin. Koerehua saaneiden sikojen keskimääräinen rasvahappokoostumus täytti siten rasvan laadulle asetetut ravitsemussuositukset. Merkittävää on, että tämä toteutui kaikissa ruhon osissa. Kasviöljyä rehussaan saaneet siat kasvoivat yhtä hyvin tai paremmin kuin kontrolliryhmän siat. Koeryhmän siat kuluttivat kuitenkin kilomääräisesti 10 % vähemmän rehua kuin kontrolliryhmä. Uusi ruokintakonsepti on myös ympäristöystävällinen, sillä koeruokinnalla olleet porsaat hyödynsivät rehun sisältämän typen yli 7 %:a tehokkaammin kuin vertailuporsaat. Rehuraisio ja HK Ruokatalo ovat yhdessä kehittäneet edellä mainittua ruokintakonseptia myös käytännön tiloilla. Kehitystyön tuloksena ruokintamallia voidaan soveltaa niin täysrehu- kuin tiivisteruokinnallakin. Lisätiedot: tutkimus- ja kehitysjohtaja Ilmo Aronen, Rehuraisio Oy, p. 050 5110081

Yrityksestä

Raisio on elintarvike- ja rehualan edelläkävijä ja kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Kasvipohjaiset raaka-aineet takaavat hyvät mahdollisuudet kehittyä yrityksenä, jonka toiminta on ekologisesti ja eettisesti kestävällä pohjalla. Raision päätuotteita ovat elintarvikkeet ja niiden terveysvaikutteiset ainesosat sekä rehut ja maltaat. Raisio on merkittävä toimija turvallisen ja jäljitettävän laatuketjun varmistamisessa pellolta pöytään.