RAISIO ALOITTAA YT-NEUVOTTELUT KASVIÖLJYTUOTANNON SOPEUTTAMISEKSI MARKKINATILANTEESEEN

Raisio aloittaa tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä yt-neuvottelut kasviöljytuotantonsa sopeuttamiseksi markkinatilanteeseen. Talouskriisin vaikutukset näkyvät kasviöljyliiketoiminnassa rypsiöljyn kysynnän heikentymisenä ja sitä kautta alentuneena kannattavuutena. Raisio aloittaa neuvottelut kasviöljytehtaansa koko henkilöstön lomauttamisesta enintään 90 päiväksi. Neuvottelut koskevat 31 henkilöä.

Globaalin talouskriisin epäsuorat vaikutukset näkyvät myös kasviöljyn hinnanlaskuna ja vientimahdollisuuksien heikkenemisenä. Yksi merkittävä syy on biodieselin valmistuksen vähentyminen raakaöljyn alhaisen hinnan ja talouskriisin vuoksi. Kasviöljyn hinta maailmanmarkkinoilla on laskenut lähes puolella viimeisen kuuden kuukauden aikana. Kysynnän heikkeneminen näkyy varastojen täyttymisenä ja kannattavuuden heikentymisenä. Suomalaisen kasviöljyteollisuuden kannattavuutta heikentää myös kotimaisen raaka-aineen niukka saatavuus ja turvautuminen tuontisiemenen käyttöön.

Kasviöljytehtaan tuotteista rouheet Raisio hyödyntää rehutuotannossaan, mutta öljystä vain yksi neljäsosa käytetään oman ruokaketjutuotannon raaka-aineena. Suurin osa valmistetusta öljystä myydään kansainvälisillä markkinoilla.

Kasviöljytuotannon sopeuttaminen markkinatilanteeseen on Raision keino hallita rehuraaka-aineen kannattavuuspaineita. Yritys varmistaa kannattavuutensa säilymisen ja reagoi kysynnän muutoksiin sopeuttamalla toimintojaan.

RAISIO OYJ

Heidi Hirvonen
viestintäpäällikkö
p. 050 567 3060

Lisätietoja:
johtaja Leif Liedes, Rehu & Mallas -yksikkö, Raisio Oyj, p. 050 608 26Jakelu
NASDAQ OMX
Keskeiset mediat


Yrityksestä

Raisio on elintarvike- ja rehualan edelläkävijä ja kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Kasvipohjaiset raaka-aineet takaavat hyvät mahdollisuudet kehittyä yrityksenä, jonka toiminta on ekologisesti ja eettisesti kestävällä pohjalla. Raision päätuotteita ovat elintarvikkeet ja niiden terveysvaikutteiset ainesosat sekä rehut ja maltaat. Raisio on merkittävä toimija turvallisen ja jäljitettävän laatuketjun varmistamisessa pellolta pöytään.

Tilaa