RAISIO HAASTAA YRITYKSET TARJOAMAAN SUOMALAISILLE EKOLOGISIA VAIHTOEHTOJA

Maailman ympäristöpäivä perjantaina 5.6.2009 Puolet suomalaisista potee huonoa omaatuntoa, kun eivät valitse ekologista ostosta ja 56 prosenttia kertoo ostavansa ensisijaisesti ympäristöystävällisiä tuotteita*. Merkittävä osa suomalaisista haluaa siis valita ekologisesti. Raisio haastaa tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset, logistiikan ja kaupan tekemään ekologiset valinnat kuluttajille helpoiksi.

Maailman ympäristöpäivän 5.6.2009 avainteemana on jokaisen ihmisen merkitys ilmastonmuutoksen torjunnassa. Pienistäkin valinnoista kasvaa suuri virta, sillä vuonna 2050 maailman väkiluku on arviolta noin 9,2 miljardia. Tämä tarkoittaa merkittävää lisäystä myös ruoan kysyntään ja kulutukseen. Kasvava osa kuluttajista kuuluu jo nyt Suomessa kriittisiin Lohas-kuluttajiin (Lifestyle of Health and Sustainability). He etsivät kattavasti tietoa ja kulutusvalinnoilla on oltava sekä tarkoitus että merkitys. Lohas-kuluttajat ovat yksi markkinoita muuttavista voimista. ”Kuluttaminen ja päivittäisten valintojen perusteet ovat isossa murroksessa”, toteaa Raisio Oyj:n toimitusjohtaja Matti Rihko. ”Muutoksia tapahtuu erittäin nopeasti. Esimerkiksi ruoan vaikutus ilmastonmuutokseen on noussut isoksi keskustelunaiheeksi ja suomalaisten tietoisuuteen viimeisten puolentoista vuoden aikana. Haastamme eri alojen tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset, logistiikan ja kaupan tekemään ekologiset valinnat suomalaisille helpoiksi tarjoamalla tietoa valintojen pohjaksi. Kuluttajat päättävät vapaasti itse mitä valitsevat. Suomalaiset yritykset eivät saa jäädä kansainvälisessä kilpailussa jälkijunaan.” Hiilijalanjälki ja kokonaisvedenkulutus Raisio lisäsi ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä huhtikuussa 2008 tuotteeseen sen hiilidioksidipäästöt kertovan merkin ja loi samalla merkitsemiseen mittarin. Elovena-kaurahiutaleista alkanut merkintä on laajentunut muihin Raision tuotteisiin. CO2e-merkki (hiilidioksidiekvivalentti) kertoo kaikkien tuotteen aiheuttamien kasvihuonekaasujen yhteismäärän hiilidioksidiksi muutettuna. Myös puhdas vesi on merkittävä ympäristökysymys. Tulevina vuosina veden puute vaikuttaa meihin kaikkiin suoraan tai välillisesti. Raisio on maailman ensimmäisenä elintarvikeyrityksenä merkinnyt pakkaukseen tuotteen kokonaisvedenkulutuksen kertovan H2O-merkin. Elovena-kaurahiutaleiden H2O-merkki kertoo kokonaisvedenkulutuksen koko tuotantoketjussa pellolta valmiiksi pakatuksi tuotteeksi asti. Suomalaisten keskimääräinen vesijalanjälki on 4 700 litraa vettä päivässä (Lähde: Chapagain & Hoekstra 2004). Määrästä peräti 41 prosenttia muodostuu Suomen rajojen ulkopuolella eli vaikuttaa toisten valtioiden vesivarantoihin. Tietoa ruoasta ja ilmastosta kulutusvalintojen tueksi www.ekologia.fi Heidi Hirvonen, viestintäpäällikkö, Raisio Oyj, p. 050 567 3060 Lisätietoja: Johanna Siltala, markkinointijohtaja, Elintarvikeyksikkö, Raisio Oyj, p. 040 506 1508 *Ilmastotalkoot-tutkimus, Kuulas Millward Braun, 2009

Yrityksestä

Raisio on elintarvike- ja rehualan edelläkävijä ja kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Kasvipohjaiset raaka-aineet takaavat hyvät mahdollisuudet kehittyä yrityksenä, jonka toiminta on ekologisesti ja eettisesti kestävällä pohjalla. Raision päätuotteita ovat elintarvikkeet ja niiden terveysvaikutteiset ainesosat sekä rehut ja maltaat. Raisio on merkittävä toimija turvallisen ja jäljitettävän laatuketjun varmistamisessa pellolta pöytään.