RAISIO JATKAA TOIMINTOJENSA TEHOSTAMISTA

Suomalaisen elintarvikeketjun tuottavuushaasteet muuttuvassa markkinatilanteessa jatkuvat. Raisio tehostaa edelleen toimintaansa Business to Business yksikön osalta. Lisäksi raaka-ainehankintaa ja vastaanottoa tehostetaan. Edellä mainituista syistä johtuen Raisio aloittaa tuotannollisista ja taloudellisista syistä yt-neuvottelut. Yt-neuvottelut koskevat noin 80 raisiolaista ja pysyvän henkilöstövähennystarpeen arvioidaan olevan noin kymmenen henkilöä. Tehostamistoimenpiteillä Raisio jatkaa toimintojensa virtaviivaistamista ja selkeyttämistä kannattavuuden turvaamiseksi. RAISIO OYJ Heidi Hirvonen viestintäpäällikkö p. 050 567 3060 Jakelu NASDAQ OMX Keskeiset mediat

Yrityksestä

Raisio on elintarvike- ja rehualan edelläkävijä ja kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Kasvipohjaiset raaka-aineet takaavat hyvät mahdollisuudet kehittyä yrityksenä, jonka toiminta on ekologisesti ja eettisesti kestävällä pohjalla. Raision päätuotteita ovat elintarvikkeet ja niiden terveysvaikutteiset ainesosat sekä rehut ja maltaat. Raisio on merkittävä toimija turvallisen ja jäljitettävän laatuketjun varmistamisessa pellolta pöytään.