RAISIO KÄYNNISTÄÄ OMIEN OSAKKEIDEN HANKINNAN

Raisio Oyj:n hallitus on päättänyt käyttää varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2008 myöntämää valtuutusta omien osakkeiden hankintaan.

Valtuutuksen mukaisesti osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa sekä osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 1 250 000 kappaletta, ja niistä enintään 1 000 000 kappaletta voi olla vaihto-osakkeita ja enintään 250 000 kappaletta kantaosakkeita. Raisio Oyj:n hallussa on nyt 8 158 500 vaihto-osaketta ja 177 803 kantaosaketta.

Osakkeiden hankinta toteutetaan OMX Pohjoismaisen Pörssin (Helsinki) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä ja se aloitetaan aikaisintaan 1.9.2008 ja se jatkuu kunnes em. määrät on hankittu tai toisin ilmoitetaan. Hankkimisvaltuutus on voimassa 27.9.2009 asti.

RAISIO OYJ

Heidi Hirvonen
viestintäpäällikkö
puh. 050 567 3060

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Matti Rihko, puh. 0400 830 727Jakelu:
OMX:n Pohjoismainen Pörssi, Helsinki
Keskeiset mediat
www.raisio.com

Yrityksestä

Raisio on elintarvike- ja rehualan edelläkävijä ja kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Kasvipohjaiset raaka-aineet takaavat hyvät mahdollisuudet kehittyä yrityksenä, jonka toiminta on ekologisesti ja eettisesti kestävällä pohjalla. Raision päätuotteita ovat elintarvikkeet ja niiden terveysvaikutteiset ainesosat sekä rehut ja maltaat. Raisio on merkittävä toimija turvallisen ja jäljitettävän laatuketjun varmistamisessa pellolta pöytään.