RAISIO-KONSERNI LAAJENTAA KUNNOSSAPIDON ULKOISTAMISTA

Raisio-konserni laajentaa Raision tehdasalueen tuotantolaitosten kunnossapidon ulkoistamista kattamaan margariini- ja soijakauratehtaiden lisäksi myös stanoliesteri- ja raffinointilaitokset, kasviöljypuristamon sekä jätevesien esikäsittelylaitoksen.

Tuotantokunnossapidon ulkoistamisen tavoitteena on parantaa toiminnan ohjausta ja lisätä sen kautta tuottavuutta. Samalla tapahtuva kunnossapitopalveluiden keskittäminen yhdelle toimijalle tuo merkittävää taloudellista hyötyä ulkoisen kunnossapidon hallinnassa, varaosien ja tarvikkeiden hankinnassa sekä korvausinvestointien suunnittelussa.

Tuotantokunnossapidon yhteistyökumppaniksi on valittu Sataservice Oy. Viisi Raision kunnossapitotyöntekijää siirtyy vaiheittain Sataservicen palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

RAISIO OYJ

Heidi Hirvonen
viestintäpäällikkö
p. 050 567 3060


Lisätietoja: tuotantojohtaja Vesa Kurula, p. 0400 478 169

Yrityksestä

Raisio on elintarvike- ja rehualan edelläkävijä ja kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Kasvipohjaiset raaka-aineet takaavat hyvät mahdollisuudet kehittyä yrityksenä, jonka toiminta on ekologisesti ja eettisesti kestävällä pohjalla. Raision päätuotteita ovat elintarvikkeet ja niiden terveysvaikutteiset ainesosat sekä rehut ja maltaat. Raisio on merkittävä toimija turvallisen ja jäljitettävän laatuketjun varmistamisessa pellolta pöytään.