RAISIO LASKEE REHUJEN HIILIJALANJÄLJEN JA OTTAA KÄYTTÖÖN YMPÄRISTÖINDEKSIN VILJAN VILJELIJÖIDEN KANSSA

Raisio on ottanut käyttöön sopimusviljelijöilleen suunnatun ympäristöindeksin, jonka avulla viljelijä saa tietoa energiatehokkuudestaan. Rehuraisio aloittaa puolestaan rehuseosten hiilijalanjälkilaskennan. Eläinten ravintotarpeiden mukaisilla rehuilla pystytään pienentämään kotieläintuotannon ympäristöpäästöjä. Rehuraisio panostaa myös metaanipäästöjen tutkimukseen yhdessä Valion kanssa.

Viljelyn vaikutusten mittaamiseen uusi tapa Viljan viljelyyn on kaivattu uusia menetelmiä ympäristövaikutusten mittaamiseen ja parantamiskohteiden tunnistamiseen. Raisio on ottanut käyttöön sopimusviljelijöiden tarpeisiin kehitetyn ympäristöindeksin, jonka avulla viljelijä saa tietoa oman toimintansa ympäristövaikutuksista ja voi verrata energiatehokkuuttaan muihin sopimusviljelijöihin. Tiedot kerätään Raision sopimusviljelijöiltä syksyisin sadonkorjuun jälkeen sadon esinäytteiden yhteydessä. Menetelmällä voidaan laskea myös hiilidioksidin määrä. Nyt kun alkutuotannon energiatehokkuutta pystytään mittaamaan, voidaan sitä myös kehittää. Indeksin tavoitteena on jatkuva parantaminen. Rehujen päästöt lasketaan Rehuraisio aloittaa vielä kuluvan vuoden aikana rehuseosten hiilijalanjälkien laskennan. Näin saadaan tietoa omastakin toiminnasta ja pystytään arvioimaan kehittämistoimenpiteitä rehuketjussa. Hiilijalanjäljen laskenta on myös työväline kotieläintuotteita jalostavalle teollisuudelle. Täsmärehuilla päästöt pienemmiksi Raision asiakkaat ovat erittäin ympäristötietoisia. Rehuraision tuotekehityksessä tämä näkyy selvästi. Rehuseoksilla pystytään tehokkaasti vaikuttamaan kotieläintuotannon ympäristövaikutuksiin. Fytaasientsyymin avulla on pystytty pienentämään fosforipäästöjä 20-30 %, puhtailla aminohapoilla typen päästöjä puolestaan 20-30 %. Täsmärehujen suunnittelu eläinten tutkittujen ravintoainetarpeiden perusteella on kaiken työn lähtökohta. Lisäksi Rehuraisio panostaa metaanipäästöjen tutkimukseen yhdessä Valion kanssa. Metaani on merkittävä kasvihuonekaasu, jota syntyy nurmirehua syövien märehtijöiden ruoansulatuksessa. Suolistokaasujen lisäksi metaania syntyy lannan varastoinnissa ja käsittelyssä. Nautakarjan metaanipäästöjä pystytään vähentämään uudentyyppisillä ruokintaratkaisuilla. Raisio Oyj Heidi Hirvonen viestintäpäällikkö p 050 567 3060 Lisätietoja: Pasi Lähdetie, johtaja, Viljakauppayksikkö, p. 050 360 9075 Bengt-Erik Rosin, markkinointijohtaja, Rehu & Mallas -yksikkö, p.050 557 4323 Jaakko Laurinen, kehityspäällikkö, Viljakauppayksikkö, p. 050 558 2576

Yrityksestä

Raisio on elintarvike- ja rehualan edelläkävijä ja kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Kasvipohjaiset raaka-aineet takaavat hyvät mahdollisuudet kehittyä yrityksenä, jonka toiminta on ekologisesti ja eettisesti kestävällä pohjalla. Raision päätuotteita ovat elintarvikkeet ja niiden terveysvaikutteiset ainesosat sekä rehut ja maltaat. Raisio on merkittävä toimija turvallisen ja jäljitettävän laatuketjun varmistamisessa pellolta pöytään.