RAISIO MUKANA SUURESSA TUTKIJAKOKOUKSESSA HELSINGISSÄ - Ravinnon ja elintapojen merkitys sydän- ja verisuonisairauksien ennaltaehkäisyssä kasvaa

Raisio on näkyvästi mukana Helsingissä pidettävässä nelipäiväisessä tutkijakokouksessa, johon osallistuu noin 3 000 eurooppalaista johtavaa sydän- ja verisuonisairauksien tutkijaa. Kokouksen tavoitteena on keskustella uusimmista sydän- ja verisuonisairauksien ennaltaehkäisyn ja hoidon mahdollisuuksista. Sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisyssä korostuvat ravinnon ja elintapojen merkitys. Myös kuluttajien kiinnostus terveysvaikutteisia elintarvikkeita kohtaan kasvaa maailmanlaajuisesti.

Raisiolla oli EAS-kokouksessa (European Atherosclerosis Society) oma koulutussymposiumi, jossa keskityttiin ruokavalion merkitykseen sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisyssä. ”Kolesteroli on tärkein sydän- ja verisuonisairauksien syntyyn vaikuttava tekijä. Ruokavalion merkitys kolesterolitasoihin on suuri”, sanoo Raision asiantuntijalääkäri Pia Salo.

Pia Salo vahvistaa, että Raision kehittämän Benecol-stanoliesterin teho ja turvallisuus on osoitettu jo yli 40 kliinisessä tutkimuksessa ja tutkimustyö jatkuu edelleen. Uusimpien tutkimustulosten mukaan Raision valmistama Benecol-stanoliesteri paitsi laskee kolesterolia myös lisää verisuonten terveyttä ja hyvinvointia. Tähän samaan tutkimustulokseen päätyivät sekä suomalainen että hollantilainen tutkijaryhmä, jotka esittelivät tutkimustuloksiaan kokouksessa. ”Pidän tutkimustuloksia erittäin merkittävinä”, sanoo Salo.

Lukuisat kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että Benecol-stanoliesteri tehostaa sekä terveellisen ruokavalion että kolesterolilääkityksen veren kolesterolia alentavaa tehoa. Raisio panostaa kliinisten tutkimusten ohella voimakkaasti myös tuotekehitykseen ja kehittää eri kuluttajaryhmille eri maissa sopivia tuotteita ja auttaa siten kansainvälisiä yhteistyökumppaneitaan uusien tuotteiden markkinoille tuomisessa.

Raision järjestämässä koulutussymposiumissa luennoinut Kansanterveyslaitoksen pääjohtaja Pekka Puska korosti Maailman terveysjärjestön WHO:n strategiaa, jossa pääpaino on sairauksien ennaltaehkäisyssä. Puska totesi, että on kansantaloudellisestikin huomattavasti kustannustehokkaampaa panostaa sairauksien ennaltaehkäisyyn kuin sairauksien hoitoon. Arkipäivän ruokavalinnoilla on merkittävä rooli useiden ns. elämäntapasairauksien ennaltaehkäisyssä.

Raisio Oyj

Heidi Hirvonen
viestintäpäällikkö
p. (02) 443 2242 ja 050 567 3060

Lisätietoja:
asiantuntijalääkäri Pia Salo, p. 040 595 0603
tutkimus- ja kehitysjohtaja Ingmar Wester, p. 050 601 32

Yrityksestä

Raisio on elintarvike- ja rehualan edelläkävijä ja kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Kasvipohjaiset raaka-aineet takaavat hyvät mahdollisuudet kehittyä yrityksenä, jonka toiminta on ekologisesti ja eettisesti kestävällä pohjalla. Raision päätuotteita ovat elintarvikkeet ja niiden terveysvaikutteiset ainesosat sekä rehut ja maltaat. Raisio on merkittävä toimija turvallisen ja jäljitettävän laatuketjun varmistamisessa pellolta pöytään.