RAISIO OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2005

RAISION UUSIUTUMINEN KÄYNNISTYI Liiketulos ilman kertaeriä hieman edellisvuotta matalampi

• Vuoden 2005 liikevaihto oli lähes edellisvuoden tasolla 434,6 miljoonaa euroa (437,9 milj. euroa jatkuvissa liiketoiminnoissa vuonna 2004). • Liiketulos ilman kertaeriä oli 9,1 miljoonaa euroa (10,6 milj. euroa jatkuvissa liiketoiminnoissa ilman kertaeriä vuonna 2004). Tilinpäätöksen mukainen, raportoitu liiketulos oli -10,9 miljoonaa euroa (-18,4 milj. euroa). • Osakekohtainen tulos ilman kertaeriä oli 0,05 euroa (0,07 euroa). Raportoitu osakekohtainen tulos oli -0,04 euroa (-0,12 euroa). Hallitus esittää osinkona maksettavaksi 0,05 euroa/osake. • Raision uusiutuminen käynnistyi kasvaneiden tuotekehityspanosten ja investointien sekä verkostoitumisen myötä. • Vuoden 2006 liiketuloksen arvioidaan paranevan viime vuodesta. Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Raisio siirtyi IFRS-standardien mukaiseen tilinpäätöskäytäntöön vuoden 2005 alusta.

Yrityksestä

Raisio on elintarvike- ja rehualan edelläkävijä ja kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Kasvipohjaiset raaka-aineet takaavat hyvät mahdollisuudet kehittyä yrityksenä, jonka toiminta on ekologisesti ja eettisesti kestävällä pohjalla. Raision päätuotteita ovat elintarvikkeet ja niiden terveysvaikutteiset ainesosat sekä rehut ja maltaat. Raisio on merkittävä toimija turvallisen ja jäljitettävän laatuketjun varmistamisessa pellolta pöytään.

Liitteet & linkit