RAISIO OYJ:N TUTKIMUSSÄÄTIÖ KANNUSTAA NUORIA TUTKIJOITA PÄTEVÖITYMÄÄN

Raisio Oyj:n Tutkimussäätiö myönsi vuodelle 2010 apurahoja yhteensä 221 700 euroa. Apurahan sai 13 väitöstutkimukseen tähtäävää tutkijaa. Myönnetyt apurahat ovat suuruudeltaan 4 000 - 25 000 euroa.

Raisio Oyj:n Tutkimussäätiön asiamies Ilmo Aronen kertoo: ”Tutkimussäätiö on kehittänyt jo useamman vuoden ajan toimintaansa tutkijakoulun suuntaan. Linjaus näkyi rahoituspäätöksissä siten, että kaikki myönnetyt apurahat kohdistuivat tohtorintutkintoon tähtääviin tutkimuksiin. Apurahapäätöksissä kiinnitettiin erityistä huomiota asianmukaisen tutkimussuunnitelman lisäksi jatko-opiskelijan opintosuunnitelmaan ja sitä tukeviin lausuntoihin.” Vuonna 2010 apurahan saavat, väitöstutkimukseen tähtäävät tutkijat, työskentelevät Helsingin, Turun ja Kuopion yliopistoissa, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa, Åbo Akademissa ja VTT:lla. Aiheidensa puolesta apurahoja myönnettiin hyvin monenlaisiin tutkimuksiin elintarviketuotantoketjun eri osa-alueille. Suurin osa apurahoista, noin 70 prosenttia, myönnettiin ihmisten ja eläinten ravitsemustutkimuksiin ja loput 30 prosenttia elintarviketeknologian ja kasvintuotannon tutkimusaloille. Esimerkkeinä mainittakoon seuraavat tutkimusaiheet: "Täysjyvätuotteiden kulutuksen lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutukset", "Öljykasvien möhöjuurikestävyyden parantaminen" ja "Lypsylehmän metabolinen stressi: kehitys, indikaattorit ja ehkäisy". ”Suomalaisen elintarviketeollisuuden elinehto on osaamisen varmistaminen kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla. Riittävä tutkimuspanostus varmistaa tätä omalta osaltaan. Tästä syystä Raision Tutkimussäätiö haluaa tukea korkeatasoista tutkimusta ja nuorten tutkijoiden pätevöitymistä”, tiivistää Aronen. Seuraavan kerran Tutkimussäätiön apurahat julistetaan haettaviksi lokakuussa 2010. RAISIO OYJ:N TUTKIMUSSÄÄTIÖ Lisätietoja: Raisio Oyj:n Tutkimussäätiön asiamies, Rehuraisio Oy:n tutkimus- ja kehitysjohtaja Ilmo Aronen, p. 050 511 0081.

Yrityksestä

Raisio on elintarvike- ja rehualan edelläkävijä ja kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Kasvipohjaiset raaka-aineet takaavat hyvät mahdollisuudet kehittyä yrityksenä, jonka toiminta on ekologisesti ja eettisesti kestävällä pohjalla. Raision päätuotteita ovat elintarvikkeet ja niiden terveysvaikutteiset ainesosat sekä rehut ja maltaat. Raisio on merkittävä toimija turvallisen ja jäljitettävän laatuketjun varmistamisessa pellolta pöytään.