RAISIO OYJ:N TUTKIMUSSÄÄTIÖN NUTRIGENOMIIKKASEMINAARISSA KURKISTETAAN TULEVAISUUTEEN

Nutrigenomiikka on varsin nuori tieteenala, joka tutkii ravintoaineiden vaikutuksia geenien ilmentymiseen ja toimintaan. Suomessa nutrigenomiikkatutkimusta tehdään sekä ihmisravitsemuksen että eläinravitsemuksen tutkimusaloilla. Tänään 14.4.2010 Raisio-konsernin tiloissa klo 12 alkavassa seminaarissa Suomen johtavat nutrigenomiikan tutkijat arvioivat mm. sitä, voidaanko tulevaisuudessa ihmisten geenitietoa hyödyntää suunniteltaessa terveyttä ylläpitäviä tai edistäviä ruokavalioita. Samaan tapaan eläinpuolen huippuasiantuntijat arvioivat, mitä mahdollisuuksia on suunnitella ruokintaa eläinten yksilökohtaisen geenitiedon perusteella.

Modernit molekyylibiologian tutkimusmenetelmät mahdollistavat ravintoaineiden vaikutusten arvioinnin geenitasolla. Tämä mahdollistaa ravitsemuksen ns. täsmätutkimuksen, jota nutrigenomiikka on. Miksi toinen ihminen sairastuu ja toinen ei? Miksi samaa rehua saavat eläimet reagoivat ruokintaan eri tavoin? Raisio Oyj:n Tutkimussäätiön asiamies, tutkimus- ja kehitysjohtaja Ilmo Aronen kertoo: ”Jo perinteeksi muodostunut teemaseminaari, jossa alansa huippututkijat esittävät tutkimustuloksiaan, palvelee sekä tiedeyhteisön sisäistä vuoropuhelua että tiedeyhteisön ja sen sidosryhmien ajatusten vaihtoa. Tänä vuonna teemaksi valittu nutrigenomiikka on kiehtova, verraten uusi tutkimusala, josta on lupa odottaa mullistavia tuloksia niin ihmis- kuin eläinravitsemuksenkin alalta". Raisio Oyj:n Tutkimussäätiö myönsi vuodelle 2010 apurahoja yhteensä 228 500 euroa. Apurahan sai 14 väitöstutkimukseen tähtäävää tutkijaa, jotka työskentelevät Helsingin, Turun ja Itä-Suomen yliopistoissa, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa, Åbo Akademissa ja VTT:lla. Aiheidensa puolesta apurahoja myönnettiin hyvin monenlaisiin tutkimuksiin elintarviketuotantoketjun eri osa-alueille. Suurin osa apurahoista, noin 70 prosenttia, myönnettiin ihmisten ja eläinten ravitsemustutkimuksiin, ja loput 30 prosenttia elintarviketeknologian ja kasvintuotannon tutkimusaloille." ”Suomalaisen elintarviketeollisuuden elinehto on osaamisen varmistaminen kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla. Riittävä tutkimuspanostus varmistaa tätä omalta osaltaan. Tästä syystä Raision Tutkimussäätiö haluaa tukea korkeatasoista tutkimusta ja nuorten tutkijoiden pätevöitymistä”, tiivistää Aronen. Seuraavan kerran Tutkimussäätiön apurahat julistetaan haettaviksi lokakuussa 2010. Lisätietoja: Raisio Oyj:n Tutkimussäätiön asiamies, tutkimus- ja kehitysjohtaja Ilmo Aronen, p. 050 511 0081.

Yrityksestä

Raisio on elintarvike- ja rehualan edelläkävijä ja kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Kasvipohjaiset raaka-aineet takaavat hyvät mahdollisuudet kehittyä yrityksenä, jonka toiminta on ekologisesti ja eettisesti kestävällä pohjalla. Raision päätuotteita ovat elintarvikkeet ja niiden terveysvaikutteiset ainesosat sekä rehut ja maltaat. Raisio on merkittävä toimija turvallisen ja jäljitettävän laatuketjun varmistamisessa pellolta pöytään.