RAISIO OYJ:N TUTKIMUSSÄÄTIÖN TUTKIJAKOULU TUKEE KORKEATASOISTA TUTKIMUSTA JA NUORTEN TUTKIJOIDEN PÄTEVÖITYMISTÄ

Raisio Oyj:n Tutkimussäätiö myönsi tänä vuonna ennätyksellisen suuren määrän apurahoja, yhteensä 227 200 euroa ihmisten ja eläinten ravitsemustutkimuksiin. Apurahan sai 16 tutkijaa tai tutkimusryhmää. Tavoitteena on kehittää Tutkimussäätiön toimintaa yhä enemmän tutkijakoulun suuntaan. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. keskittymistä korkeatasoiseen tutkimukseen ja nuorten akateemista uraa aloittelevien tutkijoiden pätevöitymisen tukemista.

Vuonna 1958 perustetun Raisio Oyj:n Tutkimussäätiön tavoitteena on edistää ihmis- ja eläinravinnon sekä niiden ainesosien kehitystä, laatua ja turvallisuutta. Viimeisten kymmenen vuoden aikana Tutkimussäätiö on myöntänyt apurahoja yhteensä 1,6 miljoonaa euroa.

Raisio Oyj:n Tutkimussäätiön asiamies Ilmo Aronen kertoo: ”Tutkimussäätiön hallitus haluaa kehittää toimintaa tutkijakoulun suuntaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Tutkimussäätiö keskittyy korkeatasoisen tutkimuksen tukemiseen ja helpottaa ennen kaikkea nuorten akateemista uraa aloittelevien tutkijoiden pätevöitymistä sekä kannustaa tutkijoita jatko-opintoihin. Tavoitteena on tukea vuosittain 6-8 tohtorintutkintoon tähtäävää jatko-opiskelijaa 3-4 vuotisilla stipendeillä. Tämän lisäksi Tutkimussäätiö tukee pro gradu -töitä.”

Seuraavat Tutkimussäätiön apurahat julistetaan haettaviksi tammikuussa 2008. Silloin apurahojen haun yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota asianmukaisen tutkimussuunnitelman lisäksi jatko-opiskelijan opintosuunnitelmaan ja suunnitelmaan opintojen ohjauksesta.

Raisiossa 31.5.2007 järjestettyyn seminaariin osallistui reilut 50 tutkijaa ja asiantuntijaa. Raisio Oyj:n Tutkimussäätiön järjestämästä seminaarista on tarkoitus muodostaa vuosittain toistuva tapahtuma, jossa paneudutaan alan ajankohtaisiin aiheisiin.Lisätietoja:

Raisio Oyj:n Tutkimussäätiön asiamies, tutkimus- ja kehitysjohtaja Ilmo Aronen,
p. (02) 443 2572 ja 050 511 0081.

Yrityksestä

Raisio on elintarvike- ja rehualan edelläkävijä ja kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Kasvipohjaiset raaka-aineet takaavat hyvät mahdollisuudet kehittyä yrityksenä, jonka toiminta on ekologisesti ja eettisesti kestävällä pohjalla. Raision päätuotteita ovat elintarvikkeet ja niiden terveysvaikutteiset ainesosat sekä rehut ja maltaat. Raisio on merkittävä toimija turvallisen ja jäljitettävän laatuketjun varmistamisessa pellolta pöytään.