RAISIO PARANSI KANNATTAVUUTTAAN

RAISIO OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2009

Loka-joulukuu 2009, jatkuvat toiminnot • Liikevaihto oli 91,5 miljoonaa euroa (118,5 milj. euroa). • Liiketulos oli 4,2 miljoonaa euroa (3,8 milj. euroa), mikä on 4,6 prosenttia (3,2 %) liikevaihdosta • Liiketoiminnan rahavirta oli 23,9 miljoonaa euroa (26,4 milj. euroa). Tammi-joulukuu 2009, jatkuvat toiminnot • Vuonna 2009 Raision liikevaihto oli 375,9 miljoonaa euroa (463,2 milj. euroa). • Liiketulos ilman kertaeriä oli 20,5 miljoonaa euroa (20,2 milj. euroa), mikä on 5,5 prosenttia (4,4 %) liikevaihdosta. • Liiketoiminnan rahavirta oli 51,5 miljoonaa euroa (52,7 milj. euroa). • Osakekohtainen tulos ilman kertaeriä oli 0,09 euroa (0,10 euroa). • Hallitus esittää osingon nostamista 0,09 euroon (0,07 euroa) osakkeelta. Näkymät 2010 • Vuosina 2010-2011 Raisio siirtyy kasvujaksoon. Ennakoimme vuodelle 2010 selvää liikevaihdon kasvua. Kasvuhankkeiden arvioidaan rasittavan konsernin kannattavuutta erityisesti vuoden alkupuolella. Brändit-yksikön tavoitteeksi asetettua 10 prosentin ja Business to Business -yksikön 5 prosentin liikevoittotasoa ei tulla vielä vuonna 2010 saavuttamaan. Kasvujakson alkuvaiheessa on tavoitteena ylläpitää aiempi kannattavuustaso. Toimitusjohtajan katsaus ”Raisio siirtyy strategiansa mukaisesti käänteen ja kannattavuuden parantamisen jälkeen kasvujaksoon. Raisiolle vuoden 2010 merkittävin tavoite on liikevaihdon kasvattaminen. Kasvua haetaan orgaanisella kasvulla kotimarkkina-alueilla sekä yritysostoin Euroopassa. Raisiolle päätös myydä margariiniliiketoiminta oli paitsi erittäin kannattava myös vastuullinen osakkeenomistajien tulevaisuuden etua ajatellen. Myynnin perusteena ei kuitenkaan ollut niinkään kauppahinta kuin se tosiasia, että margariinin kulutus ei ole kasvussa Euroopassa eikä Suomessa ja tuotteiden hintakilpailu kovenee. Raision kokoisen toimijan kannattaa panostaa pieniin ja kasvaviin tuoteryhmiin sekä vähentää liiketoimintariskiä kypsissä tuoteryhmissä, joissa yhtiön koko ei anna mahdollisuutta toimia aktiivisena osapuolena rakennejärjestelyissä. Margariini ei olisi ollut Raisiolle kasvumoottori. Päätimme luopua siitä, jotta voisimme kasvaa toisaalla. Konsernin liiketulos vuonna 2009 oli erittäin hyvä. Vaikeassa tilanteessa myös Business to Business -yksikkö ylsi positiiviseen tulokseen, mikä oli hyvä saavutus. Brändit-yksikön vahva positiivinen perusvire löytyy jatkossakin siitä, että tilauskanta uusiutuu päivittäin. Peruskysyntä on vakaata ja yritykselle, joka pystyy tarjoamaan mielihyvää, terveellisyyttä, ympäristöystävällisyyttä, korkeaa laatua ja sopivaa hintaa, ovat näkymät jatkossa erittäin myönteiset. Kuluttajien yhä kasvavan tiedontarpeen myötä tuotteiden ekologisuus ja yritystoiminnan vastuullisuus ovat nousseet vahvasti esiin. Kehityssuunta osoittaa, että Raisio on edelläkävijänä oikealla tiellä. Raision Business to Business -yksikkö vahvistaa suomalaisen ruokaketjun kilpailukykyä tarjoamalla kuluttajien kasvavien tarpeiden mukaan myös maito- ja lihaketjuun ympäristöystävällisempiä ratkaisuja, mikä vahvistaa koko suomalaisen kotieläinketjun kilpailukykyä ulkomaista tuontia vastaan. Raisio kasvaa yhdistämällä ekologisuuden, terveellisyyden ja liikkuvaan elämäntapaan sopivan ravinnon kokonaisuudeksi, joka on kuluttajien ja asiakkaiden tarpeiden mukainen." RAISIO OYJ Heidi Hirvonen viestintäpäällikkö p. 050 567 3060 Lisätietoja: toimitusjohtaja Matti Rihko, p. 0400 830 727 talousjohtaja Jyrki Paappa, p. 050 5566 512 Analyytikko- ja lehdistötilaisuus pidetään torstaina 11.2.2010 klo 14.00 alkaen Helsingissä hotelli Scandic Simonkentän Bulsa-Freda -kabinetissa osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki. Englanninkielinen puhelinkonferenssi pidetään 11.2.2010 klo 16.00. Osallistujia pyydetään soittamaan numeroon (09) 8244 0576, PIN-koodi 248784.

Yrityksestä

Raisio on elintarvike- ja rehualan edelläkävijä ja kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Kasvipohjaiset raaka-aineet takaavat hyvät mahdollisuudet kehittyä yrityksenä, jonka toiminta on ekologisesti ja eettisesti kestävällä pohjalla. Raision päätuotteita ovat elintarvikkeet ja niiden terveysvaikutteiset ainesosat sekä rehut ja maltaat. Raisio on merkittävä toimija turvallisen ja jäljitettävän laatuketjun varmistamisessa pellolta pöytään.

Liitteet & linkit