RAISIO SOPEUTTAA KASVIÖLJYTUOTANTONSA

Raision tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä aloittamat yt-neuvottelut kasviöljytuotannon sopeuttamiseksi markkinatilanteeseen ovat päättyneet. Raisio lomauttaa kasviöljytehtaan henkilöstön enintään 90 päiväksi. Lomautukset alkavat toukokuussa 2009. Neuvottelut koskivat 31 henkilöä. Lomautettavalle henkilöstölle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan vuosilomasijaisuuksia Raision muista toiminnoista.

Globaalin talouskriisin vaikutukset näkyvät kasviöljyliiketoiminnassa rypsiöljyn kysynnän heikentymisenä ja sitä kautta alentuneena kannattavuutena. Kasviöljytuotannon sopeuttamisella reagoidaan syntyneeseen tilanteeseen.

RAISIO OYJ

Heidi Hirvonen
viestintäpäällikkö
p. 050 567 3060

Lisätietoja:
johtaja Leif Liedes, Rehu & Mallas -yksikkö, Raisio Oyj, p. 050 608 26

Yrityksestä

Raisio on elintarvike- ja rehualan edelläkävijä ja kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Kasvipohjaiset raaka-aineet takaavat hyvät mahdollisuudet kehittyä yrityksenä, jonka toiminta on ekologisesti ja eettisesti kestävällä pohjalla. Raision päätuotteita ovat elintarvikkeet ja niiden terveysvaikutteiset ainesosat sekä rehut ja maltaat. Raisio on merkittävä toimija turvallisen ja jäljitettävän laatuketjun varmistamisessa pellolta pöytään.

Tilaa