RAISIO ULKOISTAA LABORATORIOTOIMINNOT

Raisio-konserni ja Eurofins Scientific Finland Oy ovat 3.7.2008 allekirjoittaneet liiketoiminnan luovutukseen liittyvät sopimukset, joilla Raisio ulkoistaa laboratoriotoimintonsa Eurofinsillle. Raision laboratoriopalveluissa työskentelevät 45 henkilöä siirtyvät Eurofinsin palvelukseen samalla kun liiketoiminta siirtyy Eurofinsille ja yritys ottaa vastuun Raision tarvitsemien laboratoriopalvelujen tuottamisesta 1.9.2008 alkaen.

Laboratoriotoimintojen sopeuttaminen Raision nykyisiin tarpeisiin ja markkinatilanteeseen parantaa yrityksen toiminnan tehokkuutta ja tuo tulevina vuosina merkittäviä kustannussäästöjä sekä mahdollistaa osaltaan Raision keskittymisen ydinosaamiseensa. Laboratorioanalytiikan ulkoistaminen alan merkittävälle kansainväliselle toimijalle varmistaa Raision tarpeiden mukaiset palvelut tulevaisuudessa alan yhä teknistyessä ja vaatimustason noustessa.

Raisio ulkoistaa laboratoriotoimintonsa turvatakseen monipuolisten laboratoriotoimintojen säilymisen ja kehittymisen. Eurofinsille siirtyvät mikrobiologian, rasva-, ainesosa-, tutkimus- ja viljalaboratoriot sekä aistinvarainen arviointi. Raisio vuokraa Eurofinsille laboratoriotilat, joten toiminnot jatkuvat Raision tehdasalueella.

Eurofins Scientific Finland Oy:n tavoitteena on olla Suomen merkittävin bioanalyysipalveluja tuottava yritys. Suomen toimintojen pääpaikka on Tampereella. Eurofins perustaa Raision tehdasalueelle elintarvikeanalytiikkaan erikoistuvan yksikön, jotta Raision vahva, ainutlaatuinen osaaminen kyetään säilyttämään sekä osaamista kehittämään edelleen. Eurofins tarjoaa Raisiossa sijaitsevien laboratorioiden monipuolisia palveluja myös alueen muiden yritysten ja toimijoiden käyttöön. Eurofins Scientific Finland Oy on osa kansainvälistä Eurofins Scientific -konsernia, joka on perustettu vuonna 1997. Yrityksellä on laboratorioita 29 maassa ja sen palveluksessa työskentelee yhteensä 7 000 henkilöä. Eurofins on tunnettu ja kasvava osaaja ruoan, ympäristön sekä lääketieteen ja bioteknologian analytiikassa.

RAISIO OYJ

Heidi Hirvonen
viestintäpäällikkö
p. 050 567 3060

Lisätietoja:
Raisio Oyj, tuotantojohtaja Vesa Kurula, p. 0400 478 169
Eurofins Scientific Finland Oy, toimitusjohtaja Jarno Kalpala, p. 0400 422 836Jakelu
OMX:n Pohjoismainen Pörssi, Helsinki
Keskeiset mediat

Yrityksestä

Raisio on elintarvike- ja rehualan edelläkävijä ja kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Kasvipohjaiset raaka-aineet takaavat hyvät mahdollisuudet kehittyä yrityksenä, jonka toiminta on ekologisesti ja eettisesti kestävällä pohjalla. Raision päätuotteita ovat elintarvikkeet ja niiden terveysvaikutteiset ainesosat sekä rehut ja maltaat. Raisio on merkittävä toimija turvallisen ja jäljitettävän laatuketjun varmistamisessa pellolta pöytään.