RAISION KÄYTTÖÖNOTTAMA HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖN KERTOVA MERKKI OTETTU HYVIN VASTAAN

Eurooppalaisena edelläkävijäyrityksenä ja ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä Raisio lisäsi huhtikuussa 2008 Elovena-kaurahiutaleisiin tuotteen hiilidioksidipäästöt kertovan merkin ja loi samalla merkitsemiseen mittarin. Raisio selvittää myös muiden tuotteidensa hiilidioksidipäästöjä laajentaen CO2-merkin käyttöä kuluttajatuotteissaan vielä tämän vuoden aikana.

Elämäntapa selkeä muutostrendi

Raision toimet ovat vastaus vahvistuvaan elämäntavan muutostrendiin. Kuluttajat haluavat tietoa valintojensa vaikutuksista ympäristöön, erityisesti ilmastonmuutokseen ja siihen, mistä hiilijalanjälkemme muodostuu. Suomessa ja myös laajemmin Euroopassa on havaittavissa vahvistuva suuntaus kohti elämäntapaa, jossa luksusta ovat hyvän olon ja mielen tuovat asiat. Kasvipohjainen ravinto on osa tätä trendiä.

Raision käyttöönottama, Elovena-kaurahiutaleiden hiilidioksidipäästöt kertova merkki on herättänyt runsaasti kiinnostusta ja keskustelua sekä kuluttajien että päättäjien keskuudessa. Uskomme, että lähitulevaisuudessa hiilidioksidipäästön kertova merkintä yleistyy elintarvikepakkauksissa nykyisten hinta- ja ravintosisältömerkintöjen rinnalla. Tässä Suomi voi olla edelläkävijä, sillä maailmalla elintarvikkeiden hiilidioksidipäästöjä selvittäviä analyysejä on tehty toistaiseksi erittäin vähän ja nekin kattaen lähinnä jalostuksen osuuden ketjussa.

Ruoka kolmannes ilmastovaikutuksista

Ruoan osuus kotitalouksien ilmastovaikutuksista on noin kolmannes eli yhtä suuri kuin asumisen ja liikenteen, joista perinteisesti on puhuttu enemmän. Ruoan ilmastovaikutuksiin liittyvä keskustelu on vasta alkanut. Jokainen meistä pystyy pienillä valinnoilla vaikuttamaan hiilijalanjälkeensä. Elintarviketeollisuuden tehtävä on kehittää ekologista ja terveellistä ravintoa ilman, että kuluttajan täytyy tehdä maun suhteen kompromisseja.

Elovenan päästöt alhaiset

Elovena-kaurahiutaleiden hiilidioksidipäästöt viljelyvaiheesta jalostuksen kautta kaupan varastoon ovat vain noin 37 grammaa 100 hiutalegrammaa kohden. Viljelyvaiheen osuus päästöistä on noin 60 prosenttia. Elovena-kaurahiutaleiden päästötaso on erittäin alhainen. Kasvipohjainen ja lähellä tuotettu ruoka on vastaus moneen globaaliin kysymykseen puhuttaessa ruuan riittävyydestä sekä sen tuotannon eettisyydestä ja ekologiasta.

Raision kehittämän mittarin laskentamalli pohjautuu Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tutkimuksiin. Mittaria voi verrata Linux-käyttöjärjestelmään, johon kaikki halukkaat voivat tulla mukaan kunhan noudattavat mittarin edellyttämää laajuutta päästöjen merkitsemisessä.
Raisio on ekologisen, kasvipohjaisen ravinnon edelläkävijänä ja yhtenä Euroopan innovatiivisimmista vilja-alan yrityksistä erittäin hyvässä asemassa kohtaamaan elintarviketeollisuuden uudet haasteet.

Heidi Hirvonen
viestintäpäällikkö
p. 050 567 3060

Kuvat:
Painokelpoisia kuvia voit ladata materiaalipankista osoitteesta http://raisio.materials.fi otsikon Elovena alta.

Yrityksestä

Raisio on elintarvike- ja rehualan edelläkävijä ja kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Kasvipohjaiset raaka-aineet takaavat hyvät mahdollisuudet kehittyä yrityksenä, jonka toiminta on ekologisesti ja eettisesti kestävällä pohjalla. Raision päätuotteita ovat elintarvikkeet ja niiden terveysvaikutteiset ainesosat sekä rehut ja maltaat. Raisio on merkittävä toimija turvallisen ja jäljitettävän laatuketjun varmistamisessa pellolta pöytään.

Tilaa

Multimedia

Multimedia