RAISION LIIKEVAIHTO NOUSI 500 MILJOONAAN EUROON JA LIIKETULOS YLI KAKSINKERTAISTUI

• Vuonna 2008 Raision liikevaihto kasvoi lähes 20 prosentilla ja oli 504,0 miljoonaa euroa (421,9 milj. euroa vuonna 2007).
• Konsernin liiketulos oli 28,3 miljoonaa euroa (10,6 milj. euroa) ja ilman kertaeriä 24,1 miljoonaa euroa (9,9 milj. euroa), mikä on 4,8 prosenttia liikevaihdosta.
• Kaikki yksiköt tekivät voitollisen liiketuloksen.
• Liiketoiminnan rahavirta oli 52,7 miljoonaa euroa positiivinen (15,6 milj. euroa).
• Osakekohtainen tulos oli 0,14 euroa (0,05 euroa).
• Hallitus esittää osingon nostamista 0,07 euroon (0,04 euroa) osakkeelta.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Raision toimitusjohtaja Matti Rihko: "Raision kannattavuuden parannus oli erinomainen suoritus vaikeassa tilanteessa. Raisio onnistui tavoitteissaan tehostaa toimintaansa ja parantaa kannattavuuttaan erittäin hyvin ja nopealla aikataululla ottaen huomioon haastavan ja jatkuvasti muuttuvan toimintaympäristön.

Ennakoimamme murrokset ekologian nousevasta merkityksestä kuluttajille ja viljan hintaheilahtelujen vaikutuksesta kauppaan osuivat oikeaan ja pääsimme kohdistamaan toimintamme näihin keskeisimpiin tekijöihin. Lisäksi Raisio otti ensimmäisten eurooppalaisten yritysten joukossa ja ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä käyttöön tuotteen hiilijäljen kertovan merkin. Jälkikäteen CO2-merkin käyttöönotto Elovena-kaurahiutaleissa saattaa osoittautua vuoden 2008 keskeisimmäksi tapahtumaksi.

Vuosi 2009 tulee olemaan vaikea myös koko ruokaketjun ja sen kaikkien toimijoiden kannalta alan defensiivisestä luonteesta huolimatta. Kasvipohjaisen, ekologisen ravinnon edelläkävijänä ja yhtenä Euroopan innovatiivisimmista vilja-alan yrityksistä Raisio on erittäin hyvässä asemassa vastatakseen globaalin elintarvikeketjun uusiin haasteisiin.”

LOKA-JOULUKUU 2008

• Liikevaihto kasvoi vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä 17 prosentilla vertailukaudesta ja oli 127,8 miljoonaa euroa (109,2 milj. euroa).
• Liiketulos oli 5,7 miljoonaa euroa (1,7 milj. euroa), mikä on 4,5 prosenttia liikevaihdosta.
• Kaikki yksiköt tekivät voitollisen liiketuloksen.
• Liiketoiminnan rahavirta oli 26,4 miljoonaa euroa (1,2 milj. euroa).

NIMITYKSIÄ KONSERNIN JOHTORYHMÄSSÄ

Raision viljakauppayksikön johtaja, maatalous- ja metsätieteiden maisteri Pasi Lähdetie on nimitetty konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.3.2009 alkaen.

VUODEN 2009 NÄKYMÄT

Tuloksen heilahtelut kvartaaleiden välillä ja yksiköstä toiseen voimistuvat, mutta tilikauden aikana ne kuitenkin tasapainottavat toisiaan koko yrityksen tasolla. Vaikka ruoan kulutus ja kysyntä säilyvät vakaina, talouskriisin pitkittymisen ennustamattomat vaikutukset voivat laskea volyymia suoraan ja välillisesti ruokaketjun infrastruktuurin kautta lyhyellä tähtäimellä. Siinäkin tapauksessa niiden negatiivinen tulosvaikutus kyetään muutaman kuukauden aikajänteellä neutralisoimaan ja pidemmällä tähtäimellä kapasiteetin uusjako avaa uusia mahdollisuuksia Raisiolle.

Raision keskeinen tavoite vuonna 2009 on ylläpitää vakiinnutettu tilanne vaikeassa ympäristössä. Raision volyymien uskotaan vuositasolla kehittyvän maltillisesti. Liikevaihdon suunnan tulee määräämään satokauden 2009 hintataso. Myös yhtiön kannattavuus kehittyy maltillisesti, ja liiketuloksen ennakoidaan olevan 4-5 prosenttia liikevaihdosta. Liiketoiminnan rahavirran tilikaudelta arvioidaan olevan selvästi positiivinen, mutta kuitenkin alle 2008 tason.

RAISIO OYJ

Heidi Hirvonen
viestintäpäällikkö
p. 050 567 3060

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Matti Rihko, p. 0400 830 727
talousjohtaja Jyrki Paappa, p. 050 5566 512

Analyytikko- ja lehdistötilaisuus pidetään torstaina 12.2.2009 klo 14.30 alkaen Helsingissä hotelli Scandic Simonkentän Pavilion-kabinetissa 8-kerroksessa osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki

Englanninkielinen puhelinkonferenssi pidetään 12.2.2009 klo 16.30, p. (09) 8248 5665, PIN-koodi 7997.

Raisio Oyj:n vuosikertomus julkaistaan viikolla 11 ja varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 26.3.2009. Tammi-maaliskuun osavuosikatsaus julkaistaan 5.5.2009, tammi-kesäkuun osavuosikatsaus 4.8.2009 ja tammi-syyskuun osavuosikatsaus 3.11.2009.

Yrityksestä

Raisio on elintarvike- ja rehualan edelläkävijä ja kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Kasvipohjaiset raaka-aineet takaavat hyvät mahdollisuudet kehittyä yrityksenä, jonka toiminta on ekologisesti ja eettisesti kestävällä pohjalla. Raision päätuotteita ovat elintarvikkeet ja niiden terveysvaikutteiset ainesosat sekä rehut ja maltaat. Raisio on merkittävä toimija turvallisen ja jäljitettävän laatuketjun varmistamisessa pellolta pöytään.

Tilaa

Liitteet & linkit